Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 12. Етносоціологія та соціологія релігії

Етносоціологія як спеціально-соціологічна теорія, її предмет. Поняття етнічної спільноти. Основні підходи до вивчення етнічних спільнот. Сучасний стан теорії етногенезу. Роль етносу й етнічних відносин у становленні, розвитку та функціонуванні суспільства. Етнос і мова. Сучасні проблеми міжнаціональних відносин та їх історичне коріння. Основні риси та етапи формування української нації.

Національні спільноти як складні соціальні системи. Специфіка процесів формування та розвитку етно-національних спільнот і груп, їх історичні типи. Проблема формування етнічної самосвідомості, етнічних установок і національних інтересів. Національна ідея та її місце в соціокультурній реальності сучасного суспільства. Соціологічні дослідження форм взаємодії етно-національних спільнот у сучасному суспільстві: гетоїзація, колонізація, модернізація, інтеграція, мобільність, соціальний і культурний конфлікт.

Сучасні проблеми міжнаціональних відносин і їхнє історичне коріння, міжнаціональна напруга та конфлікти. Проблема збереження етносів і етнічних груп у світі, що глобалізується.

Основні риси та етапи формування української нації. Націонільно-культурне відродження в Україні, його специфіка та регіональні особливості. Проблема збереження культур нечисленних народів у сучасній Україні. Державна національна політика та роль етносоціології у її розробці.

Соціологія релігії як галузь соціології та релігієзнавства. Предмет і об’єкт соціології релігії. Становлення соціології релігії як наукової дисципліни. Релігія як соціальне явище, її метасоціальний характер. Проблема взаємодії суспільства та релігії: історичний вимір і сучасність. Релігія як соціальний інститут, її еволюційні та організаційні форми. Функції релігії.

Поняття релігійної групи, релігійної організації, інституту церкви. Світові релігії у сучасній цивілізації. Поняття релігійної свідомості, релігійної психології та діяльності. Ціннісний, етичний та психологічний рівні релігійної свідомості. Статуси, ролі, звичаї, соціальні норми, стандарти поведінки, соціальні позиції індивідів у суспільствах з різними типами релігій. Поняття деномінації. Криза ідентичності як проблема суспільної та релігійної свідомості. Проблема «нової релігійності»: неохристиянство, теософічні товариства, традиційні та нетрадиційні секти, окультизм. Секуляризація, атеїзм, екуменізм та «релігійний ренесанс» як явища сучасного світу й українського суспільства.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 11. Соціологія бізнесу | Тема 13. Соціологія політики та права

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.