Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 12. Етносоціологія та соціологія релігії

семінарське заняття (2 год.)

 

Основні поняття теми:етнос,етносоціологія, етнографія, етнічні та національні спільноти, етногенез, етнічна територія, міграція, мова, етно-національна культура, мультикультуралізм, релігія, релігійна свідомість, функції релігії, світові релігії, релігійна організація, інститут церкви, соціологія релігії, конфесія, секта, секуляризація, атеїзм, екуменізм.

План семінарського заняття

1. Основні концепції соціології етносу її предмет та завдання. Значення методології етносоціології у сучасній науці.

2. Проблема малих етнокультурних спільнот у сучасному світі та Україні.

3. Соціологія релігії як галузева соціологічна теорія, її предмет, завдання та складові.

4. Конфесійна структура українського суспільства: сучасні проблеми та перспективи їх подолання.

 

Теми рефератів

1. Специфіка та співвідношення предметів соціології етносу та етнографії.

2. Проблема етногенезу у сучасній науці.

3. Становлення етносоціології як соціологічної теорії.

4. Проблема збереження мов нечисленних народів як проблема сучасного соціуму.

5. Етносоціологія в системі наукового українознавства.

6. Становлення української національної ідеї: історія і сучасність.

7. Мультикультуралізм як теорія і культурна політика.

8. Класичні соціологічні теорії М. Вебера та Е. Дюркгейма у сфері дослідження релігії.

9. Конфліктологічна парадигма у дослідженні взаємодії християнського й ісламського світів сучасної цивілізації.

10. Екуменізм як теоретично-світоглядна модель суспільства майбутнього.

11. Міжконфесійна напруга в сучасній Україні: історія, чинники, перспективи.

12. Типи релігійної поведінки у суспільствах сучасного світу.

13. Рівень релігійності населення сучасної України як соціокультурний і територіально-демографічний маркер.

14. Проблема релігійних конфліктів у сучасному суспільстві.

15. Методологічне значення праці Г. Зіммеля «До соціології релігії»

16. Релігієзнавча концепція Б. Малиновського.

17. «Релігійний ренесанс» як явище сучасного українського суспільства.

Питання для самоконтролю

1. Чим відрізняється предметне поле етнографії та етносоціології?

2. Які спільноти можна назвати етнічними, а які національними?

3. Чи співпадають категорії «національна культура» та «культура етносу»?

4. Які функції виконує соціологія етносу в системі наукового українознавства?

5. Чи відрізняються етно-національні та національно-політичні спільноти?

6. Яка роль релігії у формуванні етно-національної культури?

7. Назвіть етносоціологічні концепції та підходи.

8. Чи є виправданою політика мультикультуралізму в сучасному світі?

9. У чому полягає специфіка предметної сфери соціології релігії?

10. Назвіть функції релігії як соціального інституту.

11. Назвіть типи релігійної поведінки.

12. Чи існує проблема релігійних конфліктів у сучасному світі?

13. Чи існує проблема релігійних конфліктів у сучасній Україні?

14. Чим характеризується сучасна релігійна обстановка в Україні?

15. Що таке релігійна організація?

16. Протягом якого часу формувалась церква як соціальній інститут?

17. Хто з мислителів кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. розробляв концепцію екуменізму?

18. Чим визначається актуальність екуменістичної ідеології у сучасному світі?

19. Чи є конфесійно однорідним українське суспільство?

20. Поясніть специфіку поняття «релігійний ренесанс».
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Теми рефератів | Список рекомендованої літератури

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.