Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Список рекомендованої літератури

1. Коржов Г. Територіальні ідентичності: концептуальні інтерпретації в сучасній зарубіжній соціологічній думці / Г. Коржов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг: науково-теоретичний часопис. – 2010. – № 1.

2. Нельга О. Етнічна соціологія як наука / О. Нельга // Соціологія: теорія, методи, маркетинг: науково-теоретичний часопис. – 2010. –№ 2.

3. Нельга О. Соціологічний погляд на етнорелігійний чинник формування політичної нації в Україні/ О. Нельга // Соціологія: теорія, методи, маркетинг: науково-теоретичний часопис. – 2011. – № 2.

4. Спеціальні та галузеві теорії: навч. посіб. / за ред. В.Є. Пилипенка. – К., 2003.

 

Тема 13. Соціологія політики та права

семінарське заняття (2 год.)

 

Основні поняття теми:соціологія права, соціологія політики, політична культура, правова культура, правові інститути, політичні інститути, політична структура суспільства, громадянська позиція, конформізм, нонконформізм, девіантна поведінка, деліквентна поведінка, електорат, електоральна поведінка.

План семінарського заняття

1. Галузеві соціологічні теорії політики та права, їх об’єкт, предмет та функції.

2. Взаємодія людини та влади як ключова проблема соціології політики.

3. Політична структура суспільства

4. Провідні політичні інститути суспільства: специфіка соціологічного дослідження.

5. Правова свідомість та правова поведінка як предмет соціологічного дослідження.

Теми рефератів

1. Соціологічні ідеї Н. Макіавеллі стосовно політики та влади.

2. Внесок Ш. Монтеск’є у теорію правової держави.

3. Етапи розвитку світової та вітчизняної соціології права.

4. Структура правової свідомості та специфіка її соціологічного дослідження.

5. Правове виховання та самовиховання у процесі правової соціалізації особистості.

6. Поняття деліквентної поведінки та субкультури. Проблема її поширеності в сучасному суспільстві.

7. Політичні інститути та їхнє місце у соціокультурній реальності.

8. Теорії політичної еліти у суспільствознавстві ХХ ст.

9. Екзітпол як провідна форма соціологічного дослідження політичного самовизначення громадян.

10. Тенденції розвитку соціології політики та політтехнології в Україні.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає специфіка соціології права та соціології політики як соціологічних дисциплін?

2. Чи існує взаємозв'язок соціології права з іншими галузями суспільствознавства?

3. Яке місце у новоєвропейській соціально-філософській думці посідає вчення про суспільний договір?

4. Які засади справедливого суспільства обстоювали Т. Мор і Т. Кампанела?

5. Чим відрізняються юридичні явища від юридичних фактів?

6. Як співвідносяться соціологія політики та політологія?

7. Назвіть етапи становлення соціології політики.

8. У чому полягає специфіка соціологічного підходу до аналізу соціально-правових явищ?

9. Назвіть форми соціальної дії права. Надайте характеристику декільком із них.

10. Які рівні правової свідомості існують у суспільстві?
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 12. Етносоціологія та соціологія релігії | Список рекомендованої літератури

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.