Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Особливості ветеринарної медицини в Україні.

Організація та економіка ветеринарної справи

ЛЕКЦІЯ 1

Тема 1.1. Основи ветеринарної справи в Україні.

ПЛАН.

1.Особливості ветеринарної медицини в Україні.

2.Ветеринарні заходи.

3.Наукові основи ветеринарних заходів.

4.Право займатися ветеринарною практикою.

5.Основи законодавчої регламентації ветеринарної справи.

6.Закон України «Про ветеринарну медицину», його зміст та значення.

Особливості ветеринарної медицини в Україні.

Сучасна держава не може обійтися без чітко організованої служби ветеринарної медицини. Необхідність систематично розвивати тваринництво з метою забезпечення населення повноцінними та доброякісними продуктами харчування і виробами із шерсті, шкіри чи інших видів і тваринної сировини, завдання захисту людей від хвороб, загальних для людини та тварини, нагально вимагають постійного вдосконалення ветеринарної справи. Це витікає з потреб суспільства, з завдань розвитку матеріального виробництва.

Організація та економіка ветеринарної справи відноситься до циклу наук, який об‘єднує сукупність спеціальних ветеринарних знань. Вона вивчає організацію ветеринарної діяльності в тваринництві, на м‘ясопереробних та інших промислових підприємствах, які займаються виробництвом, заготівлею, зберіганням, переробкою продуктів та сировини тваринного походження, на транспорті та інших галузях народного господарства.

Організація та економіка ветеринарної справи вивчає форми та методи роботи фахівців ветеринарної медицини, економічну ефективність ветеринарних заходів і т.д.

Організація та економіка ветеринарної справи включає в себе основні положення ветеринарного законодавства, організації служби ветеринарної медицини, економіки, ветеринарної статистики, бухгалтерського обліку в ветеринарній медицині, ветеринарно-санітарного нагляду ( контролю), ветеринарного постачання, ветеринарного будівництва, ветеринарного діловодства.

Ветеринарне законодавство - це сукупність законодавчих актів з питань ветеринарної медицини, які видаються відповідними компетентними органами. До них відносяться : Конституція України, Закон України “Про ветеринарну медицину”, Положення, інструкції, правила, настанови, вказівки з питань ветеринарної медицини. Документи ветеринарного законодавства приймаються органами виконавчої влади та органами ветеринарної медицини України. Вони регламентують діяльність фахівців ветеринарної медицини, органів виконавчої влади та органів самоврядування, всіх громадян країни по забезпеченню ветеринарного благополуччя, тваринництва, підприємств м‘ясної, молочної та сировинної промисловості, на транспорті, торгівлі та інших галузях народного господарства.

Побудова курсу "Організація та економіка ветеринарної справи"

Дисципліна "Організація та економіка ветеринарної справи" знайо­мить студентів факультетів ветеринарної медицини з організацією вете­ринарної справи, роботою установ та спеціалістів ветеринарної медици­ни у відповідності з завданнями розвитку тваринництва у державі, з ве­теринарним законодавством та принципами планування ветеринарної справи, а також навчає майбутніх лікарів ветеринарної медицини органі­зації ветеринарних заходів в господарствах, в промисловості, на транс­порті, державному кордоні та складанню і веденню основної ветеринар­ної документації.

Організація та економіка ветеринарної справи поділяється на зага­льну та спеціальну частини. Загальна частина передбачає вивчення за­гальних організаційних питань: короткої історії розвитку ветеринарної медицини в державі, законодавства з питань ветеринарної медицини в Україні, організаційної структури ветмедицини та керівництва ветерина­рною справою в Україні, принципів планування та економіки ветеринар­них заходів.

Вивчення решти питань згідно з типовою програмою передбачене у спеціальній частині - це важливі і потрібні питання, які не розглядалися ні однією дисципліною чи предметом.

Організація та економіка ветеринарної справи тісно пов'язана з ін­шими дисциплінами, в першу чергу з епізоотологією та інфекційними хворобами, паразитологією, ветсанекспертизою, зоогігієною, акушерст­вом, хірургією, зоотехнією та іншими науками.

 

Організація та економіка ветеринарної справи включає такі розділи :

1.Законодвство з питань ветеринарної медицини України.

2.Організаційна структура та керівництво ветеринарною справою в Україні.

3. Організація ветеринарної справи в області, місті, районі, господарстві.

4.Планування, організація та економіка ветеринарних заходів.

5. Організація ветеринарного контролю та нагляду.

6.Фінансування та матеріально-технічне забезпечення ветеринарної медицини.

7. Ветеринарний облік, звітність та діловодство.

8. Організація ветеринарної освіти.

9. Міжнародні ветеринарні організації.

10. Історія ветеринарної справи.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Суть ветеринарної справи, її економічне та соціальне значення.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.