Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Приклади розв’язання задач

 

Задача 1. Яку масу калію фосфату і води потрібно взяти, щоб приготувати розчин масою 250 г з масовою часткою К3РО4 - 8% ?

Розв’язок . Використовуючи формулу (1) визначаємо, яка маса солі потрібна для приготування розчину з w (К3РО4)=0,08 (8%) масою 250 г:

m 3РО4)= mрω(К3РО4); m 3РО4)= 250۬ 0,08 = 20 г.

Знаходимо масу води, необхідну для приготування розчину:

m 2О) = mр - m 3РО4); m 2О) = 250 – 20 = 230 г.

Відповідь: 20 г калію фосфату і 230 г води.

Задача 2. При випарюванні розчину натрію сульфату сіль виділяється у вигляді кристалогідрату Na2SO4 10 H2O. Яку масу кристалогідрату можна добути з розчину об’ємом 200 мл з масовою часткою натрію сульфату 15%, густина якого становить 1,14 г/см3?

Розв’язок. Маса розчину натрію сульфату дорівнює:

mр = ,

де V - об’єм розчину; ρ – густина розчину.

mр = 200۬ 1,14 = 228 г.

Обчислюємо масу Na2SO4 , яку можна добути з розчину масою 228 г:

m(Na2SO4) = mр ω (Na2SO4);

m(Na2SO4) = 228۬ 0,15 = 34,2 г.

Визначаємо кількість речовини натрію сульфату :

n (Na2SO4) = m(Na2SO4)/ М(Na2SO4);

n (Na2SO4) = 34,2/142 = 0,241 моль.

З формули кристалогідрату Na2SO4 *10 H2O випливає:

n ( Na2SO4 *10 H2O) = n (Na2SO4) = 0,241 моль.

Визначаємо масу кристалогідрату, яку можна добути:

m (Na2SO4 *10 H2O) = n ( Na2SO4 *10 H2O) М(Na2SO4 *10 H2O);

m (Na2SO4 *10 H2O) =0,241*322 = 77,6 г.

 

Відповідь: 77,6 г кристалогідрату Na2SO4 *10 H2O.

 

Задача 3. Визначте молярну концентрацію розчину , отриманого під час розчинення натрію сульфату масою 42,6 г у воді масою 300 г, якщо густина добутого розчину дорівнює 1,12 г/мл.

Розв’язок. Визначаємо масу добутого розчину:

mр = m(Na2SO4) + m 2О);

mр = 42,6 + 300 = 342,6 г.

Обчислюємо об’єм розчину:

V = mр/ ρ;

V = 342,6 / 1,12 = 306 мл = 0,306 л.

Кількість речовини натрію сульфату дорівнює:

n(Na2SO4) = m(Na2SO4)/ М(Na2SO4);

n(Na2SO4) = 42,6 / 142 = 0,3 моль.

Визначаємо молярну концентрацію розчину:

с(Na2SO4) = n(Na2SO4)/V;

с(Na2SO4) =0,3 / 0,306 = 0,98 моль/л.

 

Відповідь: 0,98 М.

 

Задача 4.Який об’єм розчину з масовою часткою сірчаної кислоти 9,3%(густина 1,05 г/мл) потрібно взяти, щоб приготувати розчин 0,35 М Н2SO4 об’ємом 40 мл (0,04л).

Розв’язок. Визначаємо кількість речовини Н2SO4, за формулою (3) необхідну для приготування розчину 0,35 М Н2SO4 об’ємом 40 мл:

n(Н2SO4) = c (Н2SO4) V;

n(Н2SO4) =0,35 ۬ 0,04 = 0,014 моль.

Знаходимо масу розчиненої речовини:

m(Н2SO4) = n(Н2SO4)۬ ۬М(Н2SO4);

m(Н2SO4) =0,014۬ 98 = 1,372 г.

Визначаємо масу розчину з ω(Н2SO4) = 0,093 (9,3%), в якому міститиметься Н2SO4 масою 1,372 г:

m р = m(Н2SO4)/ ω(Н2SO4)=1,372/0,093 = 14,75 г.

Обчислюємо потрібний об’єм розчину:

V=m/ρ; V = 14,75/1,05 = 14,05 мл.

 

Відповідь: 14,05 мл розчину Н2SO4.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Способи виразу концентрації розчинів | ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.