Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Рівні організації живої матерії.

Жива природа – цілісна, проте неоднорідна система, якій властива ієрархічна організація. Під системою, у науці розуміють єдність, чи цілісність, складену з безлічі елементів, що перебувають у закономірних відносинах і зв'язках один з одним.

Ієрархічною називається система, у якій частини, чи елементи, розташовані в порядку від нижчого до вищого. Так, у живій природі біосфера складається з біогеоценозів, представлених популяціями організмів різних видів, а тіла організмів мають клітинну будову. Ієрархічний принцип організації дає змогу виділити у живій природі окремі рівні, що зручно з погляду вивчення життя як складного природного явища.

Зазвичай виділяють п¢ять рівнів організації живих систем: молекулярно-генетичний; клітинний; організмовий, або онтогенетичний; популяційно-видовий; біогеоценотичний.

Рівень організації живої природи – функціональне місце біологічної структури певного ступеня складності в загальній системі живої матерії.

Очевидний зв’язок цих рівнів із типовими розмірами досліджуваних біологічних об’єктів наведено у табл.

Таблиця

Рівні організації (вивчення), що виділяються в багатоклітинному організмі (за Е. Дс. Робертсом )

Розміри об’єкта   Об’єкт вивчення   Рівень організації об’єктів вивчення)  
0,1 мм (100 мкм) і більше Організм, органи   Організмовий, органний  
100—10 мкм Тканини Тканинний
20—0,2 мкм (200 нм) Клітини (еукаріотичні і прокаріотичні) Клітинний  
200—1 нм Клітинні компоненти Субклітинний
Менше 1 нм Молекули Макромолекулярний

 

Молекулярно-генетичний рівень – це специфічні для живих організмів види біологічних сполук (білки, вуглеводи, нуклеїнові кислоти), їх взаємодія між собою і з неорганічними компонентами і роль в обміні речовин та енергії в організмі. Має окремі, хоча і істотні ознаки життя. Елементарною одиницею служить ген — фрагмент молекули нуклеїнової кислоти, у якому записаний певний об’єм біологічної (генетичної) інформації.

Клітинний рівень. Клітина, куди молекули входять як компоненти системи, доповнює розглянуті ознаки живого іншими, інтегрує та пов’язує їх. Елементарною одиницею служить клітина.

Організмовий рівень визначається тим, що будь-який вид складається з окремих особин, відносно незалежних одна від одної. Елементарною одиницею є особина у її розвитку від моменту зародження до припинення існування як живої системи, що дає змогу також назвати цей рівень і онтогенетичним.

Популяційно-видовий рівень визначається взаємовідносинами організмів одного виду між собою всередині популяції. Тут діють закони внутрішньовидових та внутрішньопопуляційних відносин. Елементарною одиницею служить популяція сукупність особин одного виду.

Біоценотичний рівень. У процесі спільного історичного розвитку на певній території з організмів різних систематичних груп утворюються динамічні, стійкі в часі співтовариства — біогеоценози, що служать елементарною одиницею біогеоценотичного (екосистемного) рівня.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття про загальну біологію. Зв'язок біології з іншими науками. | Досягнення сучасної біології. Методи біологічних досліджень.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.