Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Досягнення сучасної біології. Методи біологічних досліджень.

Основними завданнями сучасної біології є вивчення відносин людини та довкілля, різноманітності живих організмів та їхніх взаємодій між собою, вивчення можливостей продовження тривалості життя людини й виліковування від різних захворювань, дослідження біологічних явищ з метою вирішення проблем техніки, дослідження життя в умовах Космосу тощо. Отже, біологія має надзвичайно важливе значення для вирішення багатьох проблем сьогодення. Вона тісно взаємодіє з медициною, сільським господарством, промисловістю, через що її вважають наукою XXI століття.

Досягнення в біології за останні роки:

клоновані гени більше 60 хвороб

відкриті хвороби експансії (поширення числа трьохнуклеотидних повторів і підтверджений феномен антиципації (синдром розумової відсталості з ламкою Х хромосоми, хорея Гентингтона та ін.))

здійснено перші спроби генотерапії людини

розроблено моделі трансгенезу на мишах

відкрито мітохондріальні хвороби

здійснення програми «геном людини»

застосування аналізу ДНК в криміналістиці: встановлення особи, батьківства

виділено гени-супресори пухлин

відкрито мікроделеційні синдроми

розроблені нові методи пренатального скринінгу та діагностики

здійснено пошук нових генів складно успадкованих хвороб людини

кількість встановлених генетичних маркерів становить десятки тисяч.

 

До біологічних методів дослідження відносять:

Метод спостереження — є основою морфологічних наук, використовується, як на мікроскопічному, так і макроскопічному рівнях. Сутність методу полягає у встановленні індивідуальності об'єкта, що досліджується, без штучного втручання до його процесів життєдіяльності. Зібрана інформація використовується для подальшого дослідження.

Порівняльний метод — використовується для порівняння об'єкта дослідження з подібними об'єктами чи процесами. Він дозволяє відкривати нові види живих істот та класифікувати їх, детально аналізуючи схожі та відмінні риси порівняно з близькими до них формами.

Експериментальний метод — використовується для вивчення об'єктів чи процесів у спеціально створених штучних умовах. На відміну від методу спостереження, експериментальний метод передбачає навмисне втручання експериментатора у природу, що дозволяє встановити наслідки від впливу тих, чи інших факторів на об'єкт дослідження. Метод може застосовуватись як у природних умовах, так і лабораторних.

Моніторинг — це метод постійного спостереження за станом окремих біологічних об'єктів, перебігом певних процесів в окремих екологічних системах, або у біосфері в цілому.

Моделювання — це метод демонстрації та дослідження певних процесів, явищ або організмів за допомогою їх спрощеної імітації. Він дає можливість вивчати об'єкти та процеси, котрі складно чи неможливо відтворити експериментально, або безпосередньо спостерігати.

Статистичний метод — метод оснований на статистичній обробці кількісного матеріалу, зібраного у результаті інших досліджень (спостережень, експериментів, моделювань), що дозволяє його всебічно проаналізувати та встановити певні закономірності.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Рівні організації живої матерії. | Будова та функції ДНК, РНК, АТФ.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.