Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Облік доходів від реалізації продукції

Визначення доходу

Облік доходів

Облік доходів підприємства ведеться згідно П(С)БО 15 «Дохід».

Доходами підприємства визнаються: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходи.

Однак цей стандарт не поширюється на деякі доходи підприємства, пов’язані з:

ü договорами оренди;

ü дивідендами, які належать за результатами фінансових інвестицій, вирахуваних методом участі у капіталі (тобто за дивідендами з інвестицій у спільні дочірні та асоційовані підприємства);

ü страховою діяльністю;

ü змінами у справедливій вартості фінансових активів та фінансових зобов’язань, а також з ліквідацією (продажем, погашенням) вказаних активів та зобов’язань;

ü змінами вартості інших поточних активів;

ü природним приростом поголів’я тварин, виходом продукції сільського та лісового господарства;

ü видобуванням корисних копалин.

Доходи по цих операціях обліковуються відповідно до норм, обумовлених в інших стандартах, таких як П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», П(С)БО 14 «Оренда» та інші.

Дохід від діяльності підприємства визначається тоді, коли в результаті господарської операції:

- збільшуються активи

- зменшуються зобов’язання і внаслідок цього відбувається зростання власного капіталу.

Таким чином, якщо активи збільшуються (або зобов’язання зменшуються), але це не призводить до зростання власного капіталу, дохід не визнається.

Потрібно звернути увагу на те, що не визнаються доходами підприємства суми, які отримані від інших сторін, тобто:

- суми ПДВ, акцизного збору, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів;

- суми надходжень за договорами комісії та іншими аналогічними договорами на користь комітента тощо;

- суми передоплати продукції (товарів, робіт, послуг);

- суми авансу;

- суми завдатку під заставу або в погашення позики тощо.

Планом рахунків передбачено відображати доходи, які відносяться до різних груп, на різних рахунках доходів. Розглянемо різні варіанти обліку доходів у відповідності до П(С)БО.

 

 

Для узагальнення в бухгалтерському обліку інформації про доходи від реалізації готової продукції, доходи від страхової діяльності, а також про суми знижок, наданих покупцям, та інші вирахування з доходів, у Плані рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунок 70 «Доходи від реалізації», до якого відкриваються такі субрахунки:

· 701 “Дохід від реалізації готової продукції”;

· 702 “Дохід від реалізації товарів”;

· 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”;

· 704 “Вирахування з доходу”.

Визнання доходу (виручки) від реалізації продукції пов’язане з виконанням деяких умов П(С)БО 15 «Дохід», зокрема:

1. Передача покупцеві ризиків і вигод, пов’язаних з правом власності на продукцію. У більшості випадків передача ризиків і вигод від володіння збігається з передачею юридичного права власності або з передачею в управління покупцеві. В інших випадках передача ризиків і вигод відбувається не завжди одночасно з передачею юридичного права власності, наприклад:

а) покупець має право анулювати придбання з причин, визначених контрактом на реалізацію, а підприємство-продавець немає упевненості відносно його повернення;

б) відвантажені товари підлягають подальшому монтажу, і цей монтаж є істотною частиною контракту, який ще не був завершений підприємством;

в) одержання доходу від визначеної реалізації залежить від доходу, який отримає підприємство – покупець від власної реалізації цих товарів;

г) одержання доходу від певної реалізації залежить від доходу, який отримує покупець від власної реалізації цієї продукції.

Якщо підприємство-продавець залишає тільки незначний ризик володіння, операція вважається реалізацією і дохід визначається.

2. Управління і контроль за реалізованою продукцією. Якщо підприємство залишає за собою подальше керівництво або контроль за реалізованою продукцією, то дохід від такої реалізації не визнається.

3. Сума доходу достовірно визначена. Доходи, достовірну оцінку яких здійснити неможливо, у звітності не відображаються, що відповідає одному з основних принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності – обачливості,який передбачає відображення у фінансовій звітності всіх елементів (активів, зобов’язань тощо) за вартістю, яка має запобігати заниженню зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

4. Упевненість у тому, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а витрати, пов’язані з реалізацією продукції, достовірно визначені. Якщо існує невпевненість в отриманні доходів від реалізації, то до усунення цієї невпевненості дохід не повинен визнаватися.

Розглянемо порядок відображення в бухгалтерському обліку виручки від реалізації готової продукції на прикладі.

ПРИКЛАД. Підприємство відвантажило покупцю готову продукцію на суму 1200 грн., в т. ч. ПДВ – 200 грн. Собівартість готової продукції – 700 грн. При вирішенні даної задачі використаємо обидва варіанти реалізації.

 

№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Перша подія – відвантаження
1. Відображено дохід від реалізації готової продукції в момент відвантаження
2. Відображено виникнення податкових зобов’язань щодо ПДВ
3. Списано суму доходу на фінансовий результат
4. Відображено собівартість готової продукції
5. На фінансовий результат списано собівартість готової продукції
6. Отримано грошові кошти
Перша подія – оплата
7. Надійшла попередня оплата за продукцію
8. Нараховані податкові зобов’язання щодо ПДВ
9. Відображено реалізацію готової продукції
10. Списано податкові зобов’язання щодо ПДВ
11. Відображено собівартість готової продукції
12. Списано на фінансові результати: доходи від реалізації; собівартість продукції
13. Проведено зарахування заборгованостей
             

 

 


Читайте також:

 1. IX. Відомості про військовий облік
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. Автоматизовані форми та системи обліку.
 4. Акції та їх облік
 5. Акції та їх облік
 6. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 7. Альтернативність у реалізації стратегії розвитку підприємства
 8. Аналіз асортименту й структури випуску продукції.
 9. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
 10. Аналіз витрат на 1 грн. вартості продукції
 11. Аналіз витрат на гривню товарної продукції
 12. Аналіз впливу факторів на зміну сумми гуртової реалізації
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Схеми обліку витрат і доходів | Облік доходів від надання послуг, виконання робіт

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.