Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Правовий статус Президента України.

 

З часу впровадження в Україні поста Президента його правовий статус змінювався. Спочатку Президент України був визначений як найвища посадова особа держави і глава виконавчої влади. Наступними змінами в Конституції України Президент визначався за статусом як глава держави і глава виконавчої влади. Цей статус було підтверджено Конституційним Договором 1995 року.

На сьогодні правовий статус Президента України визначено розділом V Конституції України.

За ст. 102 Конституції, Президент України є главою держави і виступає від його імені. Глава держави - це посадова особа, яка здійснює представництво держави в внутрішньополітичному житті країни та у відносинах з іншими державами.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем ​​виборів років та володіє державною мовою. Одне і те ж особа не може бути Президентом України більше двох термінів поспіль (ст. 103 Конституції).

Вступ Президента на пост відбувається з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова

Конституційного Суду України.

Президент України користується правом недоторканності на

час виконання повноважень (ч. 1 ст. 105 Конституції).

Повноваження Президента України визначені ст. 106

Конституції. Президент України:

· забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

· звертається з посланням до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

· представляє державу в міжнародних відносинах, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

· приймає рішення про визнання іноземних держав;

· призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях;

· призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

· призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені Конституцією;

· припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;

· призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку;

· призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;

· призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади;

· призначає половину складу Національного банку України

· призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

· призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

 

Президент України підписує закони, прийняті Верховною Радою України. Протягом 15 днів після отримання закону Президент підписує його та офіційно оприлюднює або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, він вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Якщо при повторному розгляді закон буде знову прийнятий Верховною Радою не менш ніж 2/3 голосів від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом 10 днів. Крім того, Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території Україні.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

З метою сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, утворено Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим на чолі з Постійним Представником Президента України.

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Але іноді виникають обставини, які викликають дострокове припинення повно повноваженнями Президента, а саме:

· відставка (добровільна відмова від займаної посади);

· неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

· усунення з поста в порядку імпічменту (імпічмент - це особлива процедура притягнення до відповідальності вищих посадових осіб держави) ',

· смерть.

Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.

Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена ​​на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.

Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину (ст. 111 Конституції). Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Після цього для здійснення відповідного розслідування Верховна Рада створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої входять народні депутати України, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.

Справа про імпічмент Президенту України спрямовується на перевірку до Конституційного Суду України та Верховного Суду України. Конституційний Суд зобов'язаний дати висновок про те, що конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту дотримана, а Верховний Суд - про те, що в діях Президента містяться ознаки державної зради або іншого злочину.

Після цього Верховною Радою України не менш як трьома чвертями від її конституційного складу приймається рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України. При цьому Прем'єр-міністр України не може здійснювати деякі повноваження Президента, передбачені ст. 106 Конституції, наприклад:

 

- Призначати всеукраїнський референдум про зміни Конституції України, проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

- Припиняти повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися;

- Призначати за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняти їхні повноваження на цих посадах;

- Призначати за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняти його з посади;

- Призначати половину складу Національного банку України;

- Відміняти акти Кабінету Міністрів України та акти Ради

міністрів Автономної Республіки Крим;

- Призначати третину складу Конституційного Суду України;

- Нагороджувати державними нагородами, встановлювати президентські відзнаки та нагороджувати ними;

- Здійснювати помилування і ряд інших.

Порядок фінансового та матеріально-технічного забезпечення державної діяльності Президента України визначена законодавством України.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ж. Ж. Руссо | Система органів виконавчої влади в Україні.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.