Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Кримінальна відповідальність за порушення прав

Поряд з нормами цивільно-правового захисту прав на ОІВ, чинним законодавством передбачена також і кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність наступає тільки тоді, коли матеріальна шкода завдана у значному розмірі (20 і більше). За незаконне використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка винний карається штрафом від 200 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на термін до двох років або позбавлення волі до двох років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення.

Якщо матеріальна шкода завдана у великому розмірі (200 і більше), або її вчинено повторно, то покарання за цей злочин — штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на термін до двох років, або позбавлення волі від 2 до 5 років, із конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення.

Якщо збитки вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (1000 і більше), - караються штрафом від 2000 до 3000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення. Так, незаконний випуск під своїм ім'ям чи присвоєння авторства на чужий твір науки, літератури чи мистецтва, а також незаконне відтворення чи поширення такого твору, присвоєння авторства на чужі об'єкти промислової власності чи розголошення без згоди автора змісту винаходу, корисної моделі чи промислового зразка до офіційної публікації про них визнається карним злочином.

Патентині дослідження

В Україні проведення патентних досліджень регламентовано державним стандартом ДСТУ 3575-97 "Патентні дослідження. Основні положення й порядок проведення". Він встановлює основні положення, порядок проведення й форму звіту про патентні дослідження. Стандарт застосовується у всіх областях господарської діяльності на етапах створення й використання об'єкта господарської діяльності. Проведення патентних досліджень є обов'язковим для бюджетних установ або які частково фінансуються з державного бюджету.

Патентні дослідження (ПД) — системний науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які випливають з правової охорони об'єктів промислової власності[1].

Проведення патентного дослідження складається з комплексу робіт, що включають:

· пошук,

· відбір,

· аналіз джерел інформації.

Під час проведення патентних досліджень використовується широкий круг джерел патентної та іншої науково-технічної інформації, а саме:

· бюлетені патентних відомств країн світу,

· описи винаходів, реферативна інформація,

· публікації про впроваджені винаходи, рекламні матеріали,

· звіти про НДР, ОКР,

· звіти про закордонні відрядження,

· інформація з галузей народного господарства,

· звіти про патентні дослідження

· джерела кон'юнктурно-економічної інформації (проспекти, каталоги, фірмові довідники і т.д.).

Можливість ефективного застосування патентної інформації це індикатор науково-технічного прогресу, а патентні дослідження - це найважливіший інструмент, за допомогою якого вирішується завдання оцінки конкурентів, об'єктивного визначення серед них свого місця, вибору стратегічних напрямків свого подальшого розвитку.

Професійно проведені патентні дослідження, дозволяють об'єктивно оцінити технічний рівень і конкурентоспроможність ОГД, що є підставою для подальшої комерціалізації нововведення (ОГД).

Тож, метою проведення патентних досліджень є отримання даних для забезпечення високого технічного рівня та конкурентоспроможності об’єктів техніки, використання сучасних науково-технічних досягнень та скорочення витрат за рахунок виключення дублювання досліджень і розробок.

Одним з головних показників ефективності діяльності підприємства в системі ринкового господарства стала його конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність – це властивість продукції, що виражає її здатність бути реалізованою споживачам на конкретному ринку в певний період, при наявності товарів-конкурентів.

Відповідно до стандарту ДСТУ 3575—97 суб'єкт господарської діяльності виконує патентні дослідження протягом життєвого циклу ОГД й, зокрема, при складанні технічного завдання на створення нової або модернізованої продукції.

Життєвий цикл (ЖЦ) ОГД — це сукупність взаємопов'язаних процесів його створення, використання та послідовного удосконалення. Згідно ДСТУ 3278—95 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво» життєвий цикл ОГД складається з наступних стадій:

— дослідження та обґрунтування розробки;

— розроблення продукції;

— виробництво продукції;

— експлуатація (споживання) або застосування продукції.

Правильно проведені патентні дослідження дозволяють прогнозувати спад у розвитку ринку конкретної продукції або, навпаки, бурхливий його ріст, виявляють умови конкуренції на ринку продукції конкретного виду, включаючи визначення потенційних конкурентів, напрямків їхньої діяльності, вибір ринкової ніші.

ОГД, до якого належать продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин, рослин і тварин), спосіб, позначення товарів і послуг, є частиною продукції — матеріального результату трудової діяльності або виробничих процесів, що має також корисні властивості і призначений для використання споживачем.

Кожна стадія життєвого циклу являє собою творчий процес, який виконується суб'єктом господарчої діяльності та закінчується створенням відповідної продукції, що має корисні властивості і призначена для використання споживачем.

Усі стадії життєвого циклу ОГД є самостійним об'єктом планування та фінансування, у процесі якої проводять роботи, що належать до даної стадії.

Стадія “Дослідження та обґрунтування розробки” триває від виникнення задуму до обґрунтування можливості й доцільності створення ОГД. На цій стадії здійснюється прогнозування, перспективне та поточне планування, розробка наукових проектів.

Стадія «Розроблення ОГД» полягає у зміні стану ОГД — від формулювання вимог технічного завдання щодо виконання науково-дослідних (НДР), дослідно-конструкторських (ДКР) і дослідно-технологічних (ДТР) робіт на створення (модернізацію) ОГД до втілення їх у нових (модернізованих) дослідних зразках, матеріалах, послугах, тобто до їх матеріалізації. На цій стадії суб'єктом господарської діяльності виконуються наступні види робіт: НДР, ДКР (ДТР).

Стадія «Виробництво ОГД» — це процес організації та здійснення виготовлення ОГД, який залежно від методу виготовлення та обсягу випуску ОГД має різновиди.

На стадії «Експлуатація (споживання) або застосування ОГД» суб'єктом господарської діяльності реалізується, підтримується та відновлюється якість ОГД на таких етапах, з яких складається ця стадія: введення в експлуатацію, використання за призначенням, зберігання в процесі експлуатації, транспортування в процесі експлуатації, технічне обслуговування, поточний та середній ремонт, припинення експлуатації, списання (передавання, утилізація, знищення).

Між життєвим циклом ОГД та видами робіт під час проведення патентних досліджень, регламентованих ДСТУ 3575—97 існує тісний взаємозв'язок.

ПД включають наступні стадії (види робіт):

· визначення патентоспроможності ОХД;

· уточнення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності;

· виявлення порушення прав власників діючих охоронних документів і заявників на об'єкти промислової власності.

Вибір джерел інформації безпосередньо впливає на якість і достовірність результатів патентних досліджень, а також на трудомісткість їх проведення.

Порядок проведення патентних досліджень включає наступні етапи:

· розробка завдання на проведення патентних досліджень;

· розробка регламенту пошуку інформації;

· пошук і відбір патентної та іншої науково-технічної й кон'юнктурно-комерційної інформації;

· обробка, систематизація і аналіз відібраної інформації;

· узагальнення результатів і складання звіту про патентні дослідження

Мета розробки даного посібника - запропонувати студентам старших курсів спеціальності 7.00002 та 8.00002 при вивченні дисципліни «Патентно-кон’юнктурні дослідження», та виконання дипломних робіт деякі особливості технології проведення патентних досліджень і складання звіту з прикладами та коментаріями.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Цивільно-правовий спосіб захисту прав | РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.