Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Проведення патентних досліджень починається з розробки виконавцем завдання.Завдання, узгоджуване з керівником проекту (роботи), включає:· об'єкт дослідження ОГД (пристрій, спосіб або речовина);· широту пошуку (країни, фірми, що займають провідне положення по досліджуваному виді техніки);· глибину пошуку.По змістовній спрямованості Завданняпатентного дослідження можна об'єднати в наступні групи:

· Дослідження технічного рівня об'єкта техніки;

· Аналіз науково-технічної діяльності провідних фірм;

· Вивчення тенденцій розвитку даного виду техніки;

· Аналіз патентно-ліцензійної діяльності провідних фірм на світовому ринку даного виду техніки;

· Техніко-економічний аналіз технічних рішень/винаходів, що відповідають завданням розробки;

· Дослідження новизни розроблювального об'єкта техніки і його складові частини;

· Дослідження патентної чистоти об'єкта техніки і його складові частини;

· Вивчення доцільності правового захисту об'єкта промислової власності.

Завдання може бути уточнене після проведення пошуку й попереднього аналізу інформації. На кожному етапі Завдання на проведення патентних досліджень має свій порядковий номер та складається за формою, наведеною нижче.

У пунктах Завдання:

· «Найменування, шифр теми» треба занести дані, що відповідають найменуванню та шифру теми, які зазначені в договірній або планово-технічній документації. При виконанні курсової роботи достатньо навести вигаданий шифр.

  • «Етап» та в інших додатках до ДСТУ 3575—97, де передбачено пункт «Етап», слід зазначати етап або стадію життєвого циклу ОГД.
  • «Мета патентних досліджень» зазначають, наприклад, визначення патентної ситуації щодо ОГД, тобто це одержання вихідних даних для обґрунтованого вибору напрямку дослідження, забезпечення розробки винаходів, використання сучасних досягнень і уникнення невиправданого дублювання робіт. Як правило, на розглянутих етапах ця мета збігається з найменуваннями виду робіт.

Згідно з ДСТУ 3575—97 патентна ситуація щодо ОГД — це сукупність даних з правової охорони об'єктів промисло­вої власності, тобто дані про патентоспроможність ОГД, про ситуацію щодо використання прав на об'єкти промислової власності та про порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової влас­ності.

Метою патентних досліджень може бути:

· розробка маркетингової стратегії для визначення найбільш перспективних напрямків діяльності, виявлення потенційних конкурентів, визначення напрямку їхньої діяльності й вибору своєї ринкової ніші;

· мінімізація ризику, пов'язаного з можливим дублюванням уже існуючих технічних рішень на початковому етапі розробки потенційного об'єкта патентування;

· визначення відповідності об'єкта патентування такому критерію патентоспроможності як «новизна» при підготовці заявки на видачу патенту з метою зниження ризику одержання відмови у видачі патенту або наступного його опротестування;

· одержання інформації про технічні рішення, що цікавлять, або технологіях з метою наступного придбання патенту (або одержання ліцензії) на вже запатентоване рішення;

· виявлення порушень прав патентовласників і заявників на об'єкти промислової власності;

· аналіз (дослідження патентної чистоти) умов безперешкодної реалізації промислової продукції на ринку конкретної країни або країн і виключення порушення прав третіх осіб, що володіють патентами, що діють на території цих країн.

При заповненні форм Завдання слід також правильно зазначити види робіт, виконаних при проведенні патентних досліджень:

· визначення патентоспроможності ОГД (пошук та аналіз патентної й іншої науково-технічної інформації; аналіз техніко-економічних, та об'єктів аналогічного призначення; аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД);

· визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності (статистична обробка патентної документації, наведена в формі Г.1.1; аналіз патентів-аналогів; аналіз можливості застосування відомих об'єктів промислової власності; аналіз відомостей щодо укладених ліцензійних угод та договорів про передачу права власності);

· виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності (дослідження патентної документації, що стосується ОГД; результатів порівняльного аналізу об'єктів промислової власності та ОГД).

Пр заповненні форми Завдання треба дотримуватись наступних рекомендацій.

У графі 1 табл. А.1 зазначають види робіт, тобто формулюється короткий зміст робіт, які необхідно виконати на даному етапі (стадії).

З кожного виду роботи визначаються підрозділи-виконавці, що зазначаються в відповідній графі 2.

У графі 3 зазначається прізвище та ініціали відповідальних виконавців,

У графі 4 — строки виконання кожного ви­ду роботи.

У графі 5 — ідентифікатор форм звіту, що виконуються відповідальним виконавцем.

 


Приклад заповнення “Завдання”.

 

 

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет

„Харківський політехнічний інститут”

Кафедра „Інформатики та інтелектуальної власності”

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав.кафедри „Інформатики та інтелектуальної власності”

Проф.. М.М.Солощук

______________

«»___________ 2009р.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кримінальна відповідальність за порушення прав | ЗАВДАННЯ № 1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.