Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вибір джерел інформації

При проведенні патентних досліджень використовується широке коло джерел патентної й науково-технічної інформації. Правильний вибір джерел інформації впливає на якість і вірогідність всіх патентних досліджень, а також на витрати на їх проведення. Вибір джерел інформації здійснюють з урахуванням:· завдань проведення патентних досліджень;· наявності інформаційних джерел у країні;· оперативності виходу у світло джерела інформації;· інформативності джерела;· характеру інформації в джерелі.Найбільш широке коло джерел інформації використовують при проведенні патентних досліджень з метою вивчити досягнутий у світі рівень даного виду об'єктів техніки й визначити тенденції розвитку досліджуваної області. Для одержання новітніх відомостей про досягнення науки й техніки необхідно брати до уваги оперативність виходу у світ джерел інформації, що використовуються при пошуку.Найбільш оперативним джерелом патентної інформації є патентні бюлетені, що видаються патентними відомствами країн світу й ін. Із джерел науково-технічної інформації найбільш оперативними є звіти про НДР і ОКР, про командировки за кордон, матеріали симпозіумів, конференцій, статті в журналах і т.д. Інформативність джерела оцінюється по характеру відомостей, що поміщаються в ньому, по ступеню подробиці викладу суті питання й по повноті публікацій. Джерела інформації можуть містити інформацію технічного, економічного (техніко-економічні показники), кон'юнктурно-економічного або правового характеру. По ступеню подробиці викладу всі джерела інформації можна розділити на що публікують: · повний текст (повний опис винаходів, книги, статті, монографії, звіти про НДР і т.п.);· реферати першоджерел національних патентних відомств і спеціалізованих організацій;· бібліографічні документи.

Бібліографічні документи містять сигнальні покажчики й ознаки джерел інформації без розкриття їх сутності, які необхідні для первинної орієнтації споживачів інформації в документному потоці. Вони, як правило, являють собою основу інформаційно-пошукового апарату бібліотек. До них належать каталоги (алфавітні, систематичні, предметні), картотеки, бібліографічні покажчики, списки, огляди тощо.

До реферативних документів відносять такі, що є результатом аналітично-статистичної переробки інформації у вигляді стислого викладу основного змісту первинних документів (повний опис винаходів, книги, статті, монографії, і т.п.).

При звертанні до реферативних видань типу “Изобретения стран мира” (ИСМ) варто звернути увагу, що для позначення елементів інформації на лицьовій стороні карток видання використовуються стандартні “Цифрові коди для ідентифікації даних” (коди INID, стандарт ВОІВ st.9), погоджені на міжнародному рівні. Значення кодів, використовуваних у реферативних виданнях наступні:

· (11) Номер патенту, свідоцтва додаткової охорони або патентного документа;· (13) Код виду документа відповідно до Стандарту ВОІВ SТ.16· (19) Код Стандарту ВОІВ SТ.3 або інша ідентифікація відомства чи організації, що публікує документ;· (21) Реєстраційний номер заявки;· (22) Дата (дати) подання заявки (заявок);· (25) Мова, якою було первісно подано опубліковану заявку;· (26) Мова, якою опубліковано заявку· (31) Номер (номери), що присвоєно(і) пріоритетній(им) заявці(кам)· (32) Дата (дати) подання пріоритетної(их) заявки(ок)· (33) Код Стандарту ВОІВ SТ.3, що ідентифікує національне відомство промислової власності, яке надає номер пріоритетній заявці, або організацію, яка надає номер регіональній пріоритетній заявці; для міжнародних заявок, поданих відповідно до PCT, має застосовуватись код "WO";· 34) Для пріоритетних заявок, поданих відповідно до регіональних або міжнародних угод, застосовується код Стандарту ВОІВ SТ.3, що позначає принаймні одну країну, котра є учасницею Паризької конвенції або члена Всесвітньої торгової організації, щодо якої подана регіональна або міжнародна заявка;· (43) Дата публікації документа, що не пройшов експертизу; · (45) Дата доведення до відома широкого загалу шляхом друкування, або аналогічного процесу, патентного документа, за яким було видано патент на зазначену дату;· Дата доведення до відома широкого загалу лише пункту (пунктів) формули патентного документа; · (44) Дата публікації документа, що пройшов експертизу;· (51) Міжнародна класифікація винаходів і її редакція;· (52) Національна класифікація винаходів;· (53) Універсальна десяткова класифікація;· (54) Назва винаходу;· (57) Реферат або формула винаходу;· (71) Ім'я (імена) заявника (заявників);· (72) Ім'я (імена) винахідника (винахідників), якщо вони відомі;· (73) Ім'я (імена) одержувача (одержувачів), правонаступника (правонаступників) або власника (власників) охоронного документа;· (74) Ім'я (імена) повіреного (повірених) або агента (агентів);· (75) Ім'я (імена) винахідника (винахідників), який (які) також є заявником (заявниками);· (76) Ім'я (імена) винахідника (винахідників), який (які) також є заявником (заявниками) та власником (власниками);· (81) Зазначена держава ( держави) відповідно до PCT;· (83) Інформація щодо депонування мікроорганізмів, наприклад, відповідно до Будапештської угоди;· (84) Зазначені договірні держави відповідно до регіональних патентних конвенцій;· (85) Дата входження до національної фази відповідно до статті 23(1) або статті 40(1) PCT;· (86) Дані стосовно подання міжнародної заявки PCT, тобто дата міжнародного подання, номер міжнародної заявки, а також (необов'язково), мова, якою первісно було подано опубліковану міжнародну заявку; або, в разі патентів на промислові зразки, реєстраційні дані міжнародної заявки за Гаазькою угодою, тобто дата міжнародної реєстрації та номер міжнародної реєстрації;· (87) Дані стосовно публікації міжнародної заявки PCT, тобто дата міжнародної публікації, номер міжнародної публікації, а також (необов'язково) мова, якою опубліковано міжнародну заявку;· (88) Дата відстроченої публікації звіту про пошук;· (91) Дата, на яку міжнародна заявка, подана відповідно до угоди PCT, більше не є чинною в одній або декількох зазначених або вибраних державах через невходження до національної або регіональної фази, або дата, на яку визначено, що вона не увійшла до національної або регіональної фази;· (92) Для свідоцтва додаткової охорони, номер та дата першого національного дозволу розмістити продукт на ринку як медичний продукт;· (93) Для свідоцтва додаткової охорони, номер, дата та (за наявності) країна походження першого дозволу розмістити даний продукт як медичний продукт на ринку в межах регіонального економічного співтовариства;· (94) Розрахована дата закінчення строку дії свідоцтва додаткової охорони або термін дії свідоцтва додаткової охорони;· (95) Назва продукту, що охороняється основним патентом і стосовно якого було подано заявку на свідоцтво додаткової охорони або видано його;· (96) Дані стосовно подання регіональної заявки, тобто дата подання заявки, номер заявки, а також (необов'язково) мова, якою було первісно подано опубліковану заявку;· (97) Дані стосовно публікації регіональної заявки (або регіонального патенту, якщо його вже видано), тобто дата публікації, номер публікації, а також (необов'язково) мова, якою опубліковано заявку (або, відповідно, патент).<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Визначення ретроспективності (глибини) пошуку | Обгрунтування регламенту пошуку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.