Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ПОШУК ТА ВІДБІР ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

При проведенні ПД на різних стадіях ЖЦ ОГД виконуються різні види досліджень: технічного рівня, тенденцій розвитку даного виду техніки, патентоспроможності, виявлення порушення прав, новизни технічних рішень. Для виконання таких різних робіт потрібна різна по характеру й обсягу інформація.Під час проведення всіх видів патентних досліджень насамперед використовують реферативну інформацію про останні досягнення науки і техніки, яка видається російськими інформаційними органами ВІНІТІ та ВНДІПІ, описи до патентів України на винаходи та описи винаходів СРСР, звіти про НДР, ДКР, ДТР, офіційні нормативні матеріали, стандар­ти, технічні умови, кон'юнктурно-економічну інформацію (проспекти, каталоги, фірмові довідники) та іншу науково-технічну інформацію. Використання цих джерел інформації в багатьох випадках дозволяє одержати бажаний результат з мінімальними трудовитратами

Найважливішою умовою відбору інформації є її релевантність предмету та меті пошуку, що визначені регламентом пошуку на конкретному етапі.

Релевантність міра відповідності результатів пошуку завданню поставленого в пошуковому запиті. Визначає, наскільки повно той або інший документ відповідає критеріям, вказаним в запиті користувача.

Під час відбору інформації, залежно від стадії життєво­го циклу ОГД, застосовуються різні критерії.

Так, для дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку певного ОГД на передпроектних стадіях такими критеріями можуть бути:

· технічні рішення, що характеризують принцип діям об'єктів, призначених для виконання однієї й тої ж функції які суттєво впливають на техніко-економічні показники ОГД; і

· інформація про техніко-економічні показники.

Наприклад, на етапі розробки технічного завдання на проведенні НДР відібрана інформація повинна забезпечити дослідження технічного рівня й тенденцій розвитку даного виду техніки, а на етапі розробки технічної документації - дослідження технічного рівня виду техніки, новизни й патентної чистоти ОГД.При цьому на кожному наступному етапі виконання ПД використовується вся інформація отримана при пошуку на попередньому етапі. Пошук виконують згідно з регламентом пошуку. Критерієм відбору інформації для визначення патентоспроможності ОГД є схожість його технічної суті та результату, який досягається при використанні.Для виявлення порушення прав пошук проводять на основі тільки патентної документації, відбираються охоронні документи, які містять технічні рішення, що безпосередньо стосуються досліджу­ваного ОГД, а потім проводиться пошук відомостей для установлення правового статусу відібраних охоронних доку­ментів, насамперед для того, щоб визначити діє чи не діє той або інший охоронний документ. Практика проведення ПД за джерелами патентної інформації розрізняє п'ять видів пошуку: · тематичний, · іменний, · нумераційний, · пошук документів-аналогів, · патентно-правовий (для встановлення правового статусу охоронних документів).За джерелами іншої науково-технічної інформації застосовують · тематичний пошук, · іменний пошук.<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Обгрунтування регламенту пошуку | Антикріпосницький і національно-визвольний характер народної війни

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.