Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


До лікування в домашніх стаціонарах

Мало хто відчуває себе комфортно в лікарні. Особливо значну психічну травму госпіталізація завдає людям похилого віку і дітям.

Домашній стаціонар на базі амбулаторії (відділення) лікаря загальної практики-сімейного лікаря створюється як тимчасова організаційна форма медичної допомоги безпосередньо лікуючими лікарями, які забезпечують організацію його роботи.

Організація роботи домашнього стаціонару передбачає щоденне забезпечення домашнього лікування 2-3 хворих одним лікуючим лікарем і однією медичною сестрою

Відбір хворих для лікування в денних і домашніх стаціонарах здійснюють безпосередньо лікуючи лікарі.

Стаціонар вдома організується для надання кваліфікованої медичної допомоги в домашніх умовах хворим, яким показано стаціонарне лікування, при відсутності необхідності госпіталізації.

Основні завдання домашнього стаціонару включають:

Ø проведення заходів щодо діагностики та лікування хворих при гострих захворюваннях або загостренні хронічних хвороб;

Ø доліковування та реабілітації хворих після виписки із лікарняного закладу;

Ø проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів хворим, які перебувають на диспансерному обліку.

Стаціонар вдома організується при самостійних амбулаторно-поліклінічних закладах та при поліклінічних відділеннях лікувально-профілактичних закладів.

Керівництво стаціонаром вдома здійснює сімейний лікр (завідувач лікувальним відділенням амбулаторно-поліклінічного закладу або поліклініки в складі лікувально-профілактичного закладу, в дільничній лікарні, амбулаторії – головний лікар – за поданням дільничних терапевтів педіатрів, лікарів загальної практики – сімейних лікарів, інших фахівців) він проводить відбір хворих для лікування в стаціонарі вдома.

Показання та протипоказання для лікування хворих в стаціонарі вдома встановлюються для кожного лікувально-профілактичного закладу індивідуально і затверджуються його керівником за погодженням територіального органу управління охороною здоров’я.

Бесперечним протипоказанням до лікування у домашньому стаціонарі є необхідність у цілодобовому спостереженні за хворим.

Чисельність посад медичного персоналу стаціонару вдома встановлюється з розрахунку 1 посада лікаря та 1 посада медичної сестри на 12 – 14 відвідувань протягом робочого дня.

Режим роботи стаціонару вдома встановлюється керівником лікувально-профілактичного закладу, виходячи з потреб хворих та з урахуванням можливостей лікувально-профілактичного закладу.

Забезпечення медикаментами хворих для лікування у стаціонарі вдома здійснюється за рахунок лікувально-профілактичного закладу, при якому він створений або за рахунок фондів медичного страхування, установ, підприємств, організацій та інших надходжень. Предметами догляду хворого забезпечує лікувально-профілактичний заклад.

У випадку неблагоприємного перебігу захворювання хворого необхідно госпіталізувати у профільне відділення лікувального закладу.

На хворого, який перебуває в стаціонарі вдома, заповнюється «Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома» (ф.003 – 2 / о).

Звіт про роботу стаціонару вдома подається у встановлені терміни у встановленому порядку.

При потребі лікарі стаціонару вдома залучають до обстеження і лікування хворого лікувально-діагностичні відділення закладу, в складі якого він функціонує, або за домовленістю – інших лікувально-профілактичних закладів.

На час перебування хворих в стаціонарі вдома документи, які засвідчують тимчасову непрацездатність, видаються в установленному порядку.

При потребі засідання лікарської консультативної комісії проводиться вдома у хворого у встановленому порядку.

На лікування в умовах денних і домашніх стаціонарів можуть направлятись такі категорії хворих:

1) хворі з гострими хворобами середньої тяжкості та хронічними хворобами в фазі загострення середньої тяжкості з неускладнеиим перебігом, які не потребують цілодобового медичного нагляду та інтенсивного лікування в умовах лікарні;

2) хворі гострими хворобами в фазі реконвалесценції та хронічними хворобами в фазі затухаючого загострення або неповної ремісії, жінки з патологією вагітності, післяопераційні хворі та інші категорії хворих після виписки з лікарні, які потребують доліковування, медичної, соціальної та побутової реабілітації в амбулаторних або домашніх умовах,

3) пацієнти, які часто і тривало хворіють, та яким показано оздоровлення і превентивне лікування в умовах денного чи домашнього стаціонару;

ІІри направленні хворих на лікування в денні і домашні стаціонари враховуються медичні та соціальні показання і протипоказання для такої форми медичної допомоги.

Обов’язковими умовами для направлення хворих на стаціонарозамінне лікування є :

1) відсутність потреби в цілодобовому медичному нагляді за станом здоров'я хворих і здійсненні інтенсивного лікування в умовах лікарні:

2)середньотяжкий стан пацієнтів та неускладнений перебіг хвороби:

3) наявність членів сімей та родичів хворих, здатних забезпечити належний лікувально-охоронний режим та догляд за пацієнтами в домашніх умовах:

4) можливість організації повноцінного обстеження та комплексного кваліфікованого лікування хворих в умовах денних і домашніх стаціонарів:

5) згода хворого на проведення стацюнарозамінного лікування

Загальними протипоказаннями для лікування хворих в денних і домашніх стаціонарах слід вважати:

1) тяжкий стан пацієнтів:

2) ускладнений перебіг хвороби:

3) необхідність постійного медичного нагляду за станом пацієнтів:

4) необхідність здійснення інтенсивного медикаментозного лікування з частим внутрішньовенним введенням медикаментів;

5) необхідність здійснення оперативних втручань:

6) неможливість здійснення повноційнної діагностики захворювань в умовах денних і домашніх стаціонарів;

7) можливість розвитку ускладнень у х-ворих в разі лікування в денних і домашніх стаціонарах;

8) незадовільні житлові та матеріальні умови для організації домашнього стаціонару:

9) неможливість забезпечення належного нагляду за хворими в процесі лікування вдома та дотримання необхідного лікувально-охоронного режиму.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Показники діяльності денного стаціонару | Режим поведінки хворих і комплекс лікувальних заходів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.