Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Активи, капітал та зобов’язання підприємства на 31 грудня 2ХХХ року

Тема 1. Торетичні основи бухгалтерського обліку

Завдання 1.1. За приведеними господарськими операціями, а також подіями необхідно вказати які повинні дотримуватися основні принципи бухгалтерського обліку до певної господарської операції (події).

 

Таблиця 1

Зміст господарської операції (події) Принцип бухгалтерського обліку
На підприємстві створюється резерв на гарантійний ремонт реалізованої готової продукції  
Фінансова звітність підприємства повинна утримувати інформацію про майно та зобов’язання які належать тільки йому  
Облік і фінансова звітність ведеться і складається в гривнях  
Придбані підприємством два вантажних автомобіля були зараховані один автомобіль до складу основних засобів, а другий – до складу товарів, тому що один буде використовуватися у господарській діяльності, а другий належить до перепродажу  
Усі господарські операції за звітний місяць, без будь-яких виключень, повинні бути відображені на рахунках бухгалтерського обліку  
Підприємство постійно із року в рік застосовує незмінно одну і ту ж облікову політику  
Для визначення фінансового результату підприємство порівнює отримані доходи з понесеними витратами. При цьому доходи і витрати не залежать від надходження або перерахування грошових коштів  
Оцінка активів проводиться виходячи із витрат на їх виробництво і придбання в ході ведення господарської діяльності  
Облік і звітність підприємство ведеться і складається за періодами (за місяць, квартал, рік)  
Підприємство не збирається і не має потребу в ліквідації або суттєвому скороченні масштабу своєї діяльності  

Завдання 1.2. У табл. 2 наведено перелік активів, капіталу та зобов’язань, якими володіє підприємство на 31 грудня звітного року. Необхідно провести групування об’єктів обліку. Відповіді слід навести в таблицях, що розташовані після завдання.

Таблиця 2

Активи, капітал та зобов’язання підприємства на 31 грудня 2ХХХ року

№ з/п Найменування активів, капіталу та зобов’язань Сума, грн. № з/п Найменування активів, капіталу та зобов’язань Сума, грн.
Статутний капітал 2 500 000 Каса
Будівля виробничого цеху 900 745 Відстрочені активи 5 600
Резервний капітал 25 000 Довгострокові кредити банка 200 000
Автомобілі вантажні 240 100 Бензин марки А-95 1 000
Водонапірна вежа 78 632 Виробниче обладнання 785 246
Резерв на гарантійне обслуговування 10 000 Інша кредиторська заборгованість 6 327
Нерозподілений прибуток 298 525 Довгострокові фінансові інвестиції 500 000
Поточна заборгованість підприємства за довгостро-ковими зобов’язаннями 15 000 Зобов’язання за облігаці-ями (термін погашення через 3 роки) 55 635
Заборгованість органам соцстраху 28 220 Залізо оцинковане 6 080
Незавершене будівництво 15 140 Заборгованість з зарплати 74 263
Дебіторська заборгованість покупців 25 632 Резерв на виплату відпусток 4 256  
Вилучений капітал 5 000 Комп’ютерні програми 25 410
Підшипники 3 240 Будівля складу 125 000
Заборгованість постачальникам 158 634 Короткострокові кредити банка 53 800
Офісні меблі 33 408 Запаси сталі листової 34 650
Векселі видані 12 000 Векселі отримані 5 000
Готова продукція 87 495 МБП 1 540
Автомобілі легкові 53 800 Товари 7 048
Цільове фінансування 1 000 Поточний рахунок у банку 31 655
Будівля для адміністрації підприємства 498 700 Незавершене виробництво 4 695
Заборгованість бюджету 36 991 Аванси видані 4 585<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ | Рішення завдання 1.2

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.