Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тематика самостійного вивчення (6 годин)

Поняття дедуктивного умовисновку як достовірного (необхідного), такого, що не підвищує ступінь загальності судження. Відношення між логікою та діалектикою: межі використання логіки як такої дисципліни, що має справу лише з незмінними поняттями.

Безпосередні дедуктивні умовиводи як такі, що надають висновки того ж рівня загальності. Їх види: перетворення, обернення, протиставлення.

Перетворення - умовивід, у разі якого ми маємо судження протилежної якості. Перетворення суджень типа А, Е, І, О.

Обернення - умовивід, у разі якого суб’єкт та предикат міняються місцями. Обернення суджень типа А, Е, І. Особливості обернення судження типа О.

Протиставлення - умовивід, у разі якого судження, по-перше перетворюють, по-друге, обертають. Протиставлення суджень типа А, Е, О. Особливості обернення суджень типа І.

 

Література (основна)

[5, С.86-90], [7], [9, С.49-57], [10, С. 243-252], [11, С.121-123], [12, С.120-143], [13, С.131-139]

 

Тема 6. Категоричний силогізм. Його загальні правила, модуси та фігури. Ентінема. Соріт. Епіхейрема (8 годин)

Тематика самостійного вивчення (8 годин)

Звичайний категоричний силогізм як опосередкований дедуктивний умовивід. Структура силогізму: дві посилки – більша та меньша, три терміна. Середній термін, що двічі повторюється (M), та крайні (S та P). Загальні правила: а) кожен силогізм повинен мати три терміни; б) середній термін неодмінно мае бути розподіленим принаймні в одному із засновків; в) не повинно бути два заперечних засновка; г) термін, який є нерозподіленим у засновку, не може бути розподіленим у висновку; д) якщо один з засновків заперечний, то і висновок – заперечний; е) якщо два засновки стверджувальні, то і висновок - стверджувальний.

Чотири фігури простого категоричного силогізму. Схема та правила кожної фігури. Надійність та доречність першої фігури.

Модуси простого категоричного силогізму – його конкретні форми. Сильні та слабкі модуси, спеціальні імена модусів. Значення літер у іменах модусів для полегшення умовиводу. Можливість використання модусів для зведення до першої фігури силогізму інших фігур.

Ентимема як скорочений силогізм. Призначення ентимеми. Відновлювання силогізму.

Складний силогізм - полісилогізм. Його поступальна та зворотня форми. Соріт як складноскорочений силогізм. Гокленієвський та аристотелівський сорити. Правила сорита. Епіхейрема – як особливий складноскорочений силогізм.

 

Література (основна)

[5, С.90-94], [6, С.38-71], [7], [8, С.74-84.], [10, С.252-263], [11, С.123-141], [12, С.124-166], [13, С.139-162.]

 

 

Тема 7. Індуктивні умовисновки та умовисновки по аналогії (6 годин)

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекційний матеріал (2 години) | Варіант №1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.