Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Робоча програма дисципліни

Мета та завдання

Навчальна дисципліна ″Утилізація та рекуперація відходів″ входить до циклу дисциплін самостійного вибору ВНЗ. У поєднанні з іншими дисциплінами цього циклу вона забезпечує базову підготовку бакалаврів напряму ″Екологія″. В ній використовуються знання з фізики, хімії, біології, екології, математики та інших наук, що вивчаються майбутніми студентами у середній школі. Набуті знання і вміння використовуються при подальшому вивченні фахових дисциплін.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для раціонального вибору технологій утилізації шкідливих речовин у промисловості.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- основи фізики, хімії та технології сучасних методів утилізації відходів споживання;

- особливості відходів металургійних підприємств;

- засоби утилізації металургійних відходів;

- основне технологічне обладнання, що використовується при утилізації.

вміти:

- застосовувати отримані знання для вирішення конкретних науково-практичних, виробничих, педагогічних, інформаційно-пошукових, методичних і інших завдань;

- визначити процес, за яким оптимальніше утилізувати відходи;

- визначати склад сполук, які при цьому будуть виникати, та їх вплив на навколишнє середовище;

- розраховувати масообмінні процеси теплообмінників, які використовуються у металургії;

Критерієм успішності є отримання позитивної оцінки при складанні іспиту у тестовій формі, а засобом діагностики успішності навчання є комплект тестових завдань щодо складання іспиту.


Розподіл навчальних годин

 

  Усього Семестри
Усього годин за навчальним планом
У тому числі: Аудиторні заняття    
- лекції
- лабораторні заняття - -
- практичні заняття
Самостійна робота
У тому числі при: - опрацюванні лекційного матеріалу    
- підготовці до лабораторних занять - -
- підготовці до практичних занять
- виконанні індивідуальних завдань
- опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях
Підсумковий контроль іспит іспит

Зміст дисципліни

Тема 1. Терміни та основні положення поводження з відходами.

Зміст, цілі і завдання дисципліни. Зміна елементів природного середовища під впливом відходів. Основні поняття. Класифікація відходів: за джерелами виникнення, за агрегатним станом, по токсичності і небезпеці, за способами поводження з ними.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Робоча програма складена на підставі типової програми для вищих навчальних закладів. | Тема 2. Технологічні процеси, що використовуються при переробці відходів виробництва.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.