Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порядок виконання роботи

 

2.3.1. Провести знімання даних для побудови зовнішніх (навантажувальних) характеристик джерела I у схемі а на рис. та занести у табл. 2.1.

 

Таблиця 2.1

 

RH, Ом   ∞   20×103   115×103   10×103   5×103  
UН, В                  
IH, мА                    

 

Для цього необхідно:

1) установити перемикач S1 у положення 1;

2) установити перемикач S4 у положення

RH = ;

3) підключити вольтметр до контрольних точок 2, 0 схеми а і ручкою ЕРС установити на вольтметрі напругу UН , яка дорівнює 10 В, та розрахувати на підставі закону Ома для ділянки кола струм IH. Дані занести в табл. 2.1;

4) установлюючи перемикач S4 у положення, зазначені в табл. 2.1, виміряти для кожного з них напругу U20 = UН; отримані результати занести в табл. 2.1;

5) розрахувати на підставі закону Ома для ділянки кола струм IH для кожного значення RH і занести в табл. 2.1.

2.3.2. Експериментально перевірити закон Ома для ділянки кола в схемі б у нерозгалуженому колі з послідовним з’єднанням приймачів, для цього необхідно:

1) перевести перемикач S3 у положення схеми Б;

2) установити перемикач S2 у розімкнуте (ліве) положення;

3) підключити вольтметр до к. т. 0, 2 схеми Б, установити за допомогою ручки ЕРС напругу U х.х., яка дорівнює 10 В;

4) поставити перемикач S4 у положення

RH = ∞;

5) установити перемикач S2 у замкнуте (праве) положення;

6) відобразити в робочому журналі схему, яка досліджується (рис. 2.3), де E = 10 В;

 

Рисунок 2.3

7) обчислити на підставі закону Ома для замкнутого нерозгалуженого кола значення струму в схемі. Значення резисторів R1 і R2 зазначені на передній панелі макета, значення опору Ri3 визначається за формулою Ri3 = (200 – R1) Ом;

8) обчислити на підставі закону Ома для ділянки кола значення падіння напруг на елементах Ri3, R1, R2 і отримані результати занести в табл. 2.2 у графу розрахункових значень;

 

Таблиця 2.2

Вид роботи Падіння напруг, В
U1−2 U3−4 U4−0
Розрахунок      
Експеримент        

 

 

9) виміряти падіння напруг на елементах Ri3, R1, R2, підключаючи по черзі вольтметр до к. т. 1–2, 3–4, 4–0. Отримані значення занести в графу експериментальних даних табл. 2.2. Переконатися у відповідності розрахункових та експериментальних даних.

2.3.3. Розрахувати та експериментально перевірити другий закон Кірхгофа для замкнутого контуру 1–2–3–4–0–1 схеми б. Для цього необхідно переконатися в дії другого закону Кірхгофа, використовуючи результати попередніх розрахунку та експерименту.

2.3.4. Розрахувати розгалужене коло постійного струму для схеми б. Для цього необхідно:

1) установити перемикач S4 у положення RH = 200 Ом;

2) зобразити в робочому журналі досліджувану схему (рис. 2.2);

 

 

Рисунок 2.4

 

3) обчислити падіння напруг U3−4, U4−0, використовуючи метод еквівалентних перетворень для схеми б. Отримані результати занести в графу розрахункових значень табл. 2.3;

 

Таблиця 2.3

 

Вид роботи   Падіння напруг, В
U34 U40
Розрахунок    
Експеримент    

 

4) перевірити правильність розрахунку експериментально, вимірявши падіння напруги U3–4 і U4–0. Одночасно за положенням стрілки вольтметра визначити полярність цих напруг. Отримані значення занести в графу експериментальних даних табл. 2.3. Переконатися у відповідності розрахункових та експериментальних даних. Полярності напруг і відповідні напрямки струму через резистори R1, R2, Rн відобразити стрілками на схемі, зображеній на рис. 2.3 в робочому журналі.

2.3.5. Експериментально перевірити перший закон Кірхгофа для вузла 4 схеми Б. Для цього необхідно:

1) обчислити за отриманими експериментальним шляхом напругами U3–4 та U4–0 і відомими значеннями опорів R1, R2, Rн величини струмів у гілках: IR1, IR2, IRн;

2) переконатися в дії першого закону Кірхгофа, використовуючи результати попереднього пункту.

2.3.6. Розрахувати струм IRн у схемі б методом еквівалентного генератора. Для цього необхідно:

1) відобразити в робочому журналі схему б (рис. 2.3) та схему її заміщення із джерелом ЕРС або внутрішнім опором ;

 

а б

 

Рисунок 2.5

 

розрахувати методом еквівалентного генератора струм IRн у схемі а (рис. 2.5) та занести отримані розрахункові дані в табл. 2.4.

 

Таблиця 2.4

 

    Вид роботи     Значення струму, IRн, А
у схемі а у схемі б
Розрахунок    
Експеримент    

 

 

2.3.7. Експериментально перевірити значен-ня струму IRн в схемах а і б. Для цього необхідно:

1) встановити перемикач S4 у положення Rн = 900 Ом;

2) виміряти напругу U40 схеми Б, розрахувати струм IRн і отримані результати занести в графу експериментальних даних для схеми б табл. 2.4;

3) встановити перемикач S4 в положення схеми а;

4) вибрати за допомогою тумблера S1 величину Ri (Ri1 або Ri2), рівну значенню RЕ.. Значення Ri1, Ri2 указуються викладачем (Ri1=100 Ом, Ri2=200 Ом). Підключити вольтметр до к. т.

1, 0 схеми а. Установити ручкою ЕРС значення E, рівне розрахованому EЕ;

5) виміряти напругу U20 схеми а, обчислити струм IRн і отримане значення занести в графу експериментальних даних для схеми б табл. 2.4;

6) порівняти значення струму IRн , які отримані експериментально для схеми а та схеми б. Рівність їх є підтвердженням того, що схема а при значеннях E = EЕ і

Ri = RЕ може служити схемою заміщення схеми б. Щодо розрахунку струму IRн переконатися у відповідності розрахункових та експериментальних даних.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Опис лабораторного макета | Опис лабораторної установки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.