Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Зміст та оформлення звіту

 

3.6.1. За результатами пп. 3.1– 3.5 і табл. 3.1– 3.5 побудувати із дотриманням відповідних масштабів векторну діаграму напруг і струму. Переконатися в справедливості другого закону Кірхгофа для однієї з частот.

3.6.2. Розрахувати індуктивний опір котушки на частотах, зазначених у табл. 2, за формулою .

3.6.3. За результатами розрахунку п. 3.2 і табл. 3.2 побудувати в одній і тій же координатній системі графіки залежностей XL(F) на підставі отриманих розрахункових та експериментальних даних.

3.6.4. За результатами п. 3.2.4 і табл. 3.2 побудувати векторну діаграму напруг і струму для кола з індуктивним опором для частоти 10 кГц.

3.6.5. Розрахувати опір конденсатора на частотах, наведених у табл. 3, за формулою

.

3.6.6. За результатами розрахунку п. 3.6.5 і табл. 3.3 побудувати графіки залежностей XС(F).

Графіки будувати на тому ж рисунку, що й залежність XL(F), на підставі отриманих розрахункових та експериментальних даних.

3.6.7. За результатами п. 3.3.4 і табл. 3.4 побудувати векторну діаграму напруг і струму для кола з ємнісним опором для частоти 10 кГц.

3.6.8. За результатами п. 3.4.2 для частоти 10 кГц побудувати на одному рисунку з дотриманням масштабів векторні діаграми напруг і струму для послідовного RL-кола. Переконатися в справедливості другого закону Кірхгофа для модулів у цьому колі.

3.6.9. За результатами п. 3.5.2 зробити аналогічні побудови, розрахунки і висновки для послідовного -кола.

3.6.10. За даними табл. 3.4 і 3.5 побудувати графіки залежностей U23(F) та U12(F) у тій же координатній системі.

 

Контрольних запитання

1. Чи залежить активний опір резистора та фазове зрушення між струмом і напругою від частоти?

2. Як за допомогою векторної діаграми перевірити виконання другого закону Кірхгофа в колах з активним опором?

3. Як записується комплекс струму (напруги, опору) в алгебричній, тригонометричній і показовій формах?

4. Як записати вираз для комплексів модуля опору послідовного кола з R, L, С-елементів?

5. Як відраховують зрушення фаз за часовими і векторними діаграмами?

6. Чому дорівнює зрушення фаз між напругою та струмом для активного опору, конденсатора, котушки індуктивності? Чи залежить це зрушення фаз від частоти?

7. Як зміниться фазове зрушення між напругою та струмом у колі, що містить послідовно з'єднані резистор і конденсатор (котушку індуктивності), якщо збільшити (зменшити) частоту струму або збільшити (зменшити) опір резистора; якщо збільшити (зменшити) напругу?

8. Чим фізично визначається зрушення фаз між струмом і напругою в котушці індуктивності й конденсаторі?

9. У чому відмінність законів Ома і Кірхгофа для кіл змінного струму порівняно з відповідними законами для кіл постійного струму? Відповідь поясніть прикладами.

10. Як побудувати векторну діаграму й перевірити з її допомогою виконання другого закону Кірхгофа в послідовному RL і RC-колі, якщо відомі напруги U13 і U23 та зрушення фаз між ними?

11. Як пояснити характер зміни напруги на елементах послідовного RL і RC-кола при зміні частоти?

12. Що означає вираз "Опір кола має індуктивний (ємнісний) характер"?

13. Комплекс напруги U = (3+4J). Що покаже вольтметр, який вимірює цю напругу?

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок виконання роботи | Опис лабораторного макета

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.