Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порядок виконання роботи

5.4.1. Забезпечити обраний режим транзистора за постійним струмом. Для цього необхідно натиснути відповідні кнопки «Eк», «Rк» і встановити значення Eб таким чином, щоб Iб = Iоб.

5.4.2. Регулюванням «Уст. 0 Uбе» (при натиснутій кнопці) установити на нуль стрілку вольтметра у режимі вимірювання Uбе.

5.4.3. Виміряти струми і напруги транзистора у вихідній робочій точці, занести їх значення в графу "Експеримент" табл. 5.2 і порівняти з розрахунковими даними, які були отримані.

 

Таблиця 5.2

 

Струм, напруга Розрахунок Експеримент
Iоб, мА    
Uобе, В    
Iок, мА    
Uоке, В    

 

5.4.4. Досліджувати керуючий вплив струму бази на струм колектора Iб і напругу Uке, тобто на положення робочої точки. Для цього необхідно:

· Задати прирости струму бази ∆Iб = 0,05 мА щодо значення Iоб і виміряти відповідні їм прирости напруги Uбе, струму колектора Iб і напруги Uке відносно їх вихідних значень. Результати занести в табл. 5.3.

· Записати висновок щодо співвідношення позначок приросту струму бази Iб і напруги Uбе, струму бази Iб і струму колектора Iк, напруги Uбе та напруги Uке.

Таблиця 5.3

 

Iоб, мА Iб, мА Iоб±∆Iб, мА Uобе±∆Uбе, В Uбе, В   Iок ± ∆Iк, мА Iк, мА Uоке± ∆Uке, В Uке, В
  + 0,05                
  − 0,05                

 

· Відзначити на вихідних ВАХ точки з координатами (Iк+ , Uке− ) і (Iк− , Uке+), які відповідають значенням струму бази при заданих раніше збільшеннях.

Записати висновок щодо траєкторії переміщення робочої точки при змінах струму бази.

5.4.5. За даними експерименту (табл. 5.4) обчислити коефіцієнти підсилення за напругою K, струмом Ki, потужністю Kр і занести їх значення в графу "Експеримент" табл. 5.4. Порівняти отримані результати.

Таблиця 5.4

 

Коефіцієнт підсилення Розрахунок   Графоаналітичний розрахунок Експеримент
K Ki      

 

5.4.6. Виміряти і записати в журнал значення струму колектора Iк нас, струму бази Iб нас і напруги Uке нас, що відповідають початку режиму насичення. Для цього необхідно:

· Досліджувати роботу каскаду в режимі посилення змінної напруги.

· Установити Iб = I об.

· Підключити до макета генератор синусоїдальної напруги, мілівольтметр змінного струму та осцилограф. На генераторі за допомогою вольтметра встановити значення частоти сигналу F = 1 кГц і значення напруги

Uг = Uвх= 10 мВ.

· Виміряти Uвих і замалювати його форму. Обчислити коефіцієнт підсилення напруги й порівняти його з раніше отриманими значеннями.

· Встановити максимальне значення Uвх, при якому ще відсутнє перекручення вихідного сигналу. Замалювати осцилограму Uвих (t). Записати отримане значення 2Ucm , порівнявши його з розрахованими в п. 5.3.6 розділу "Підготовка до виконання роботи". Вимір 2Uкm проводиться за осцилографом.

· Змінити струм бази транзистора спочатку у бік збільшення, а потім у бік зменшення від значення Iоб. Замалювати в кожному випадку форму осцилограми Uвих (t) при Uвх.

5.4.6. Досліджувати вплив значення опору навантаження колектора на коефіцієнт підсилення за напругою. Для цього змінити значення Rк і виконати всі вимоги п. 5.4.6.

Примітка: Перед початком експерименту варто переконатися у відсутності нелінійних перекручень вихідного сигналу та при необхідності зменшити значення Uвх.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Підготовка до виконання роботи | Зміст та оформлення звіту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.