Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Зміст та оформлення звіту

 

Звіт про роботу повинен містити:

– принципову схему підсилювального каскаду, що досліджується;

– динамічні вихідні й прохідні характеритики каскаду з вибором робочої точки;

– визначення основних енергетичних параметрів аналітичним і графоаналітичним способами;

– експериментальні дані і їхнє зіставлення з розрахунковими; осцилограми Uвих;

– короткий аналіз результатів дослідження підсилювального каскаду;

– пояснення механізму перекручень форми вихідного сигналу.

Контрольні запитання

1. Намалювати принципову схему підсилювального каскаду при включенні транзистора із загальним емітером. Пояснити призначення елементів Rк , R1.

2. Який фізичний сенс мають параметри транзистора h21 і h11? Яким чином визначаються ці параметри визначення за статичними характеристиками транзистора? Який вони мають порядок величин?

3. Як будується вихідна динамічна характеристика підсилювального каскаду?

4. Як впливає на вихідну характеристику зміна значень Ек і Rк?

5. Що таке режим спокою підсилювального каскаду?

6. З яких міркувань вибирається робоча точка спокою підсилювального каскаду?

7. Що розуміється під постійною і змінною складовими струмів і напруг у підсилювальному каскаді?

8. Як змінюється положення робочої точки каскаду при зміні значень Iб , Еб?

9. Що розуміють під активним режимом, режимами насичення і розрідження транзистора?

10. Які особливості має робота підсилювального каскаду, якщо його режим спокою близький до режиму насичення (розрідження)?

11. Як, користуючись вихідною динамічною характеристикою, визначити коефіцієнти підсилення за напругою, струмом та потужністю?

12. Як впливає на зазначені коефіцієнти підсилення зміна значення Rк?

13. Які елементи схеми викликають появу нелінійних перекручень посилюваного сигналу?

14. Пояснити призначення конденсатора С1.

15. Які існують способи забезпечення заданого режиму спокою? Намалювати схеми.

16. Які існують способи стабілізації заданого режиму спокою? Намалювати схеми, пояснити призначення їхніх елементів.

17. Що розуміють під підсилювачем постійного струму?

18. Який струм буде протікати в колі колектора транзистора, якщо розірвати коло його бази?

19. Який струм буде протікати в колі колектора та у колі бази, якщо поміняти полярність напруги Еб?

20. Намалювати схему підсилювального каскаду, у якій транзистор включений за схемою із загальною базою (колектором).

21. Який фазовий зсув на середніх частотах буде між Iвих і Iвх, а також між Uвих і Uвх при схемі включення транзистора із загальним емітером (базою, колектором)?

22. Чому при виникненні перекручень форми вихідної напруги (при великому Uвх) змінюються постійні складові вихідного струму й напруги?

23. Намалювати схему заміщення вихідного кола підсилювального каскаду за змінним струмом, вивести формулу для Uвих і одержати формулу для коефіцієнта підсилення за напругою.

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Порядок виконання роботи | Опис лабораторного макета

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.