Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порядок виконання роботи

 

7.4.1. Увімкнути тумблер "Сеть", з'єднати гніздо "Х" осцилографа з гніздом "Синхр."на передній панелі схеми макета (рис. 7.2).

7.4.2. Підготувати до роботи осцилограф

(рис. 7.3). Для цього встановити його органи регу-лювання в такі положення (рухаючись по передній панелі ліворуч – униз, праворуч – нагору):

– перемикачі "Время/дел." I і II каналів у позицію "0,5", а перемикачі входів у позицію "відкритий вхід";

– натиснути кнопку роботи "®® ";

– натиснути кнопку полярності;

– кнопку "Сеть" відтягнути на себе;

– натиснути кнопки синхронізації "Внешн. I:I";

– перемикач "Время/дел." у позицію " 1mS".

 

Рисунок 7.2

 

 

 

Рисунок 7.3

Після появи лінії розгортки відрегулювати яскравість, фокус і встановити ручками "↕" I і ІІ каналів лінії розгортки відповідно у верхній і нижній половині екрана.

7.4.3. Дослідити амплітудну характеристику ОП в режимі неінвертувального ППС, схема 1 на рис. 7.2. Для цього необхідно:

– установити перемикач П1 у положення "5 В", перемикач П2 у положення "Постоянное напряжение", перемикач П3 у положення схеми 1, перемикач П4 у положення "0 В", перемикач "Rос" у положення "120 кОм"; підключити сигнальний кабель "Напряжение Uвх " до входу схеми 1;

– зняти залежність Uвих від Uвх1, змінюючи Uвх1 за допомогою перемикача П4. Результати занести в табл. 7.1.

 

Таблиця 7.1

Uвх1, мВ -200 -100 −- 75 − -50 −-25 + +25 + +50 ++75 + +100 + +200
Uвих, В                      

 

 

7.4.4. Визначити розрахунковим і експеримен-тальним шляхом коефіцієнт підсилення ОП та вплив на нього опору зворотного зв'язку. Для цього необхідно:

– встановити за допомогою перемикача П4 Uвх1= 0,1 В;

– виміряти Uвих при значеннях Rос, рівних відповідно 120, 30 і 3 кОм;

– обчислити коефіцієнт підсилення підсилювача за формулами

;

Результати вимірювань і обчислень занести в табл. 7.2.

 

Таблиця 7.2

 

Rос, кОм
Uвих, В      
Крозр      
Кексп      

 

7.4.5. Досліджувати роботу схеми в режимі посилення змінного струму. Для цього необхідно:

– підключити кабель I каналу осцилографа до входу, а кабель ІІ каналу – до виходу схеми 1;

– подати перемикачем П2 на схему імпульсний прямокутний сигнал і відрегулювати якість, розмір і положення зображення на екрані;

– навести зображення вхідного й вихідного сигналів ОП, дотримуючись масштабу, часових співвідношень та прив'язки до нульового рівня. Зарисувати схему 1.

7.4.6. Досліджувати амплітудну характерис-тику ОП в режимі інвертувального ППС, схема 2 на рис. 7.2. Для цього необхідно:

– установити П1 у положення "5 В", П2 у положення "Постійна напруга", П3 у положення "Схема 2", "Rос" у положення "120 кОм"; перемкнути сигнальний кабель "Напряжение Uвх" до входу схеми 2;

– зняти залежність Uвих від Uвх2 , змінюючи Uвх2 за допомогою П4.

Результати занести в таблицю, аналогічну табл. 7.1.

7.4.7. Визначити розрахунковим і експериментальним шляхом коефіцієнт підсилення ОП та вплив на нього опору зворотного зв'язку. Для цього необхідно:

– встановити за допомогою П4 Uвх2 = 0,1 В;

– виміряти Uвих при значеннях Rос , рівних 120, 30 і 3 кОм;

– обчислити коефіцієнт підсилення підсилювача за формулами ;

Результати занести в таблицю, аналогічну табл. 7.2.

7.4.8. Дослідити роботу схеми в режимі посилення змінного струму. Для цього необхідно:

– перемкнути кабелі осцилографа відпо-відно до входу і виходу схеми 2, перевести П4 у положення "Прямокутне";

– зарисувати в лабораторний журнал зобра-ження на екрані осцилографа, дотримуючись масштабу, часових співвідношень та прив'язки до нульового рівня. Зарисувати схему 2 (рис. 7.2).

7.4.9. Дослідити ОП в режимі аналогового суматора-інвертора (схема 3). Для цього режиму:

що дозволяє залежно від співвідношень значень резисторів R2, R3, Roc розв’язувати рівняння виду

х = −(а+b);

х = − (mа+b);

х = −k(mа+b).

Для дослідження ОП необхідно:

– встановити перемикач П1 у положення "0,5 В" (якщо в процесі експерименту прилад буде зашкалювати, змінити межу на 5 В);

– встановити перемикач П2 у положення "Постійна напруга", перемикач П3 у положення "Схема 3";

– підключити сигнальний кабель "Напряжение Uвх " до входу схеми 3, при цьому на її вхід 2 буде подана регульована за допомогою перемикача П4 постійна напруга, а на вхід 3 − постійна напруга Uвх3 = 0,2 В;

– встановити перемикачі П4, "R3" і "Roc" у положення, що забезпечують режим, зазначений у табл. 7.3, і виміряти Uвих. Розрахувати Uвих за наведеною вище формулою.

Результати вимірювання і розрахунку занести в табл. 7.3.

Таблиця 7.3

 

Алго- ритм Uвх2, В R2, кОм Uвх3, В R3, кОм Roc,кОм Uвих.розр, В     Uвих.ксп, В   ΔUвих, %  
х = − (a+b) 0,1 0,2 0,2 0,2      
х = − (mа+b) 0,1 0,2 0,2 0,2      
х = −k(mа+b) 0,2 0,2 0,2 0,2      

 

Записати висновки за результатами експерименту, зарисувати схему 3.

7.4.10. Дослідити роботу ОП в режимі диференціатора, що розв’язує рівняння

Для цього необхідно:

– встановити перемикач П3 у положення "Схема 4", перемикач "Roc" у положення "120 кОм", підключити сигнальний кабель до входу схеми 4, перемкнути кабелі осцилографа відповідно до входу і виходу схеми 4;

– подати на вхід ОП за допомогою перемикача П2 по черзі синусоїдальну, косинусоїдальну, прямокутну, трикутну і трапецеїдальну напруги та одержати на осцилографі зображення вхідного і вихідного сигналів схеми. Зарисувати ці зображення, дотримуючись часових співвідношень між ними. Зарисувати

схему 4;

– порівняти зображення продиференційованих схемою сигналів із графіками, підготовленими вдома, і зробити висновки.

7.4.11. Дослідити роботу ОП в режимі інтегратора, що розв’язує рівняння

Для цього необхідно:

– встановити перемикач П3 у положення схеми 5 (рис. 7.2), перемкнути сигнальний кабель на вхід схеми 5, перемкнути кабелі осцилографа відповідно до входу і виходу схеми 5;

– повторити операції 2−3 п. 7.4.10.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Опис лабораторної установки | Ориентировочная основа действия (ООД) по проведению практического занятия

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.