Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вимоги до складових частин курсової роботи.

Загальні положення.

Курсова робота - це комплексне науково-практичне дослідження. Написання та захист курсової роботи передбачено планом навчальної програми для студентів спеціальності "Економічна статистика". Теми курсових робіт обираються з врахуванням актуальності та доцільності їх проблематики для економічних досліджень у галузі статистики та затверджуються на засіданні циклової комісії обліково-статистичних дисциплін.

В процесі написання курсової роботи студенти мобілізують та застосовують набуті під час навчання знання та вміння, набувають навички самостійного аналізу інформації. Виконання курсової роботи сприяє розвитку творчих здібностей студентів та самостійного мислення.

В курсовій роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати статистичних досліджень. При написанні курсової роботи потрібно обов'язково посилатись на авторів та джерела, з яких запозичені матеріали або окремі результати.

Кожною курсовою роботою студентів керує керівник-викладач статистичних та економічних дисциплін, який надає консультації щодо виконання курсової роботи, а також контролює її виконання. На готову курсову роботу керівник подає свій відгук.

Готова курсова робота подається керівнику у вигляді спеціально підготовленого рукопису або друкованого тексту у терміни передбачені графіком. Разом із закінченою курсовою роботою студентом подається рецензія на цю роботу від організації, де студент збирав матеріали для статистичного дослідження. Рецензія підписується керівником цієї організації (або керівником структурного підрозділу) та завіряється печаткою організації.

Структура курсової роботи.

Складовими частинами курсової роботи є: ,

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ;

- теоретична частина;

- основна частина, яка складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів;

- програмно-інформаційна частина;

- висновки; ,
- список використаних джерел;

- додатки.

Вимоги до складових частин курсової роботи.

3.1. Титульний аркуш курсової роботи.

Титульний аркуш курсової роботи містить:

- найменування навчального закладу;

- тему курсової роботи;

- прізвище, ім'я та по батькові керівника курсової роботи;

- місто та рік виконання.

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи наведено в додатку 1.

3.2. Зміст.

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок складових частин курсової роботи, розділів, підрозділів, пунктів (якщо вони мають заголовок),(Додаток 2)

3.3. Вступ

Розкриває суть задачі, важливість, загальну характеристику курсової роботи в наступній послідовності:

- актуальність теми;

- мета і завдання дослідження;

- вихідні дані та матеріали для проведення дослідження.

3.4. Основна частина.

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожен розділ починають з нової сторінки.

В розділах основної частини подають вибір напрямків досліджень, виклад загальної методики і основних методів досліджень, практичну частину і методику досліджень, аналіз та узагальнення результатів досліджень.

3.5. Висновки.

У висновках викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані студентом в процесі написання курсової роботи, напрямки, методи та шляхи вирішення піднятих проблем та завдань, їх значення для практичної діяльності.

3.6. Список використаних джерел.

У списку використаних джерел поміщають бібліографічний опис всіх джерел, які використовувались при написанні курсової роботи.

3.7. Додатки.

За необхідності в додатки включають весь допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:

- таблиці допоміжних даних;

- документи;

- інструкції та методики;

- інші ілюстрації допоміжного характеру.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інформаційні ресурси | Правила оформлення курсової роботи.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.