Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Типи та завдання міжнародних туристичних організацій

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Типи та завдання міжнародних туристичних організацій.

Всесвітня туристична організація, аналіз її діяльності.

Регіональні та галузеві туристичні організації.

Сутність міжнародних туристських заходів

Інструменти регулювання міжнародної туристичної діяльності

Типи та завдання міжнародних туристичних організацій

Інтенсивне зростання обсягів і розширення кордонів міжнародного туризму, динамічний розвиток світової індустрії туризму, вихід його на позиції провідної галузі світової економіки зумовили створення міжнародних туристичних організацій з метою упорядкування й регулювання туристичної діяльності різних країн.

Процес створення всесвітніх, континентальних і регіональних організацій, покликаний займатися регулюванням туризму та подорожей, почався в 20-і року XX ст. За цей період склалася ціла система міжнародних туристичних організацій різного рівня і компетенції. Зараз їх нараховується понад 200. Більше чверті з них - активні і впливові в міжнародній індустрії туризму.

Міжнародні туристичні організації можуть мати назви: "організація", "союз", "асоціація", "група асоціацій", "федерація", "конфедерація", "об'єднання", "асамблея", "комісія", "комітет", "фонд", "рада", "центр", "бюро", "інститут" чи "агентство". Найпоширенішою міжнародною туристичною структурою є асоціація - об'єднання на добровільній основі національних організацій, заснувань і підприємств туристичної індустрії, а також фізичних осіб з метою вирішення конкретних завдань у сфері туризму.

Туристичні організації можна класифікувати за такими ознаками:

національно-територіальна: міжнародні, регіональні та національні туристичні організації; їх діяльність має світовий, регіональний та національний характер;

суспільно-державна: урядові, громадські, приватні;

вид діяльності: регулюючі, постачальники, ринкові агенти, розробники, консультанти, проектні організації, навчальні організації, видавці, професійні асоціації, торгівельні та споживацькі організації;

сфера діяльності: транспортні (авіаційні, автобусні, залізничні, автомобільні і круїзні), туристичні агенти, туроператори, локальні профспілки.

Залежно від масштабів, сфери і спрямованості своєї діяльності міжнародні туристичні організації класифікуються за такими основними групами:

- світові загального характеру;

- світові галузевого характеру;

- регіональні загального характеру;

- регіональні галузевого характеру;

- спеціалізовані;

- особливі.

Місія, мета і завдання міжнародних туристичних організацій визначені в їхніх статутах та інших програмних документах.

До світових міжнародних туристичних організацій загального характеру відносяться:

Всесвітня туристична організація (ЮНВТО);

Всесвітня рада з подорожами і туризму (ВТТС);

Міжнародна асоціація світового туризму (МТ);

Міжнародний туристичний союз (ТУІ);

Міжнародний туристичний альянс (АІТ);

Всесвітня асоціація з питань дозвілля і відпочинку (ВАРА) та ін.

Всесвітня федерація агентств (ВАТА),

Всесвітня федерація асоціацій туристичних агентств (УФТАА)

Цілями і завданнями світових міжнародних туристичних організацій загального характеру є представництво і захист інтересів організацій та компаній туристичної індустрії; визначення політики в сфері туризму; формування основних напрямів розвитку світового туризму; забезпечення взаємовигідного співробітництва між країнами - членами цих організацій і практичне сприяння їм у рішенні проблем розвитку туріндустрії й економічного зростання країни.

Метою і завданнями світових міжнародних туристичних організацій галузевого характеру є: представництво і захист інтересів своєї галузі на міжнародному рівні і визначення тенденцій і шляхів її розвитку; розвиток і координація співробітництва організацій і компаній галузі між собою і з організаціями і компаніями інших галузей туристичної індустрії; розробка і впровадження єдиних принципів, норм і стандартів якості обслуговування у своїй галузі, підготовка для неї фахівців, а також вирішення актуальних проблем її розвитку; інформаційна, видавнича і маркетингова діяльність.

Міжнародна готельна асоціація (МГА) - член ВТО з 1979 р.

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА), Міжнародна асоціація морських пасажирських перевізників (ІПСА), Міжнародна союз національних асоціацій готелів, ресторанів та кафе (Хо-Ре-Ка), Міжнародна асоціація конгресних центрів (АІПК) тощо.

До регіональних міжнародних туристичних організацій загального характеру відносяться:

Європейська комісія з туризму (КЕТ);

Європейська туристична група (ЕТАГ);

Бюро організацій - членів ЛІТ у Європейському союзі (АІТ-ЕС);

Асоціація з розвитку і координації європейських туристичних обмінів (АДСЕТЕ);

Туристична асоціація країн Азії і Тихого океану (ПАТА);

Туристична асоціація країн Східної Азії (БАТА);

Федерація туристичних асоціацій країн- членів АСЕАН (ФАТА);

Асоціація туристичної індустрії Америки (ТІАА);

Конфедерація туристичних організацій Латинської Америки (КОТАЛ);

Карибська туристична організація (КТО) (Карибська асоціація з туризму);

Арабський туристичний союз (ЮАТ);

Панафриканська туристична організація (ПАТО);

Африканська асоціація подорожей (АТА) та ін.

Цілями і завданнями регіональних міжнародних туристичних організацій загального характеру є: представництво і захист інтересів туристичної індустрії свого регіону на міжнародному рівні; визначення тенденцій і шляхів розвитку туризму; просування в'їзного туризму; маркетингова діяльність, сприяння об'єднанню і координації зусиль усіх секторів і компаній туристичної індустрії; фінансування цільових програм розвитку туризму в регіоні; впровадження нових технологій; розробка єдиних норм і стандартів туристичного обслуговування, інформаційна і видавнича діяльність.

До регіональних туристським організаціям галузевого характеру відносяться:

Азіатсько-Австралазійская готельна асоціація ( ААХРА ),

Асоціація азіатських авіакомпаній (ОАА),

Міжамериканська готельна асоціація (ІАХІ),

Арабська готельний союз (ЮАХ ),

Асоціація африканських авіакомпаній (АФРА),

Асоціація європейських авіакомпаній (АЄА),

Європейська федерація мотелів (ЕМФ),

Конфедерація національних асоціацій готелів, ресторанів, кафе і подібних установ в Європейському Союзі та Європейській економічній зоні (ХОТРЕК) тощо.

У групу спеціалізованих міжнародних туристських організацій входять організації з різних видів туризму: соціального, молодіжного, ділового, конгресового та ін. До їх числа можна віднести Міжнародне бюро з соціального туризму (БІТС), Міжнародну федерацію соціального туризму (ФІТС), Міжнародне бюро з молодіжному туризму та обмінів (БІТЕЖ), Федерацію міжнародних молодіжних туристських організацій (ФІЮТО), Міжнародну асоціацію з туризму з діловими цілями (ІБТА) , Міжнародну асоціацію конгресних і гостьових бюро (ІАКВБ) , Асоціацію з організації спеціалізованих конференцій (ПКМА) тощо.

У групу особливих організацій туристської сфери різного профілю, що виконують специфічні функції, входять організації, що відповідають за співпрацю в області туристської інформації; регулюють професійну туристичну освіту; ті, що керують науковими дослідженнями в туристській сфері; сприяють розвитку міжнародного туризму тощо. Ця група включає Міжнародну федерацію журналістів та письменників, які висвітлюють питання туризму (ФІЖЕТ) , Міжнародну асоціацію по документації в галузі культури і туризму (АДІКТ), Всесвітню асоціацію з професійного навчання в галузі туризму (АМФОРТ) , Асоціацію з досліджень в галузі туризму і подорожей (ТТРА), Міжнародний клуб гідів (ІГК), Міжнародний союз охорони природи і ресурсів (ІЮКН) тощо

Наукові туристські організації .

Наукові туристські організації займаються вивченням і розвитком окремих видів або сфер індустрії туризму.

Міжнародна академія з туризму;

Міжнародне товариство наукових експериментів.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кафедра географії та краєзнавства | Всесвітня туристична організація, аналіз її діяльності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.