Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Тема 1. Історія розвитку світового готельного господарства. Сучасні тенденції розвитку світової індустрії гостинності: поглиблення спеціалізації готельної пропозиції; утворення міжнародних готельних ланцюгів; процес глобалізації: транснаціональні корпорації, сучасні особливості процесу глобалізації готельного господарства; розвиток мережі малих підприємств; переваги та недоліки функціонування малих готельних підприємств; впровадження комп’ютерних технологій.
Тема 2. Історія розвитку готельного господарства України. Сучасний розвиток готельного господарства України. Основні напрямки удосконалення організації роботи готельного господарства України.
Тема 3. Нормативно – правове регулювання готельної індустрії. Значення та основи функціонування Державної системи стандартизації, сутність уніфікації, спеціалізації, взаємозамінності, розвиток вітчизняних систем стандартів, методичні принципи комплексної стандартизації. Положення випереджувальної стандартизації. Категорії стандартів: державні (ДСТУ), галузеві (ГСТУ), стандарти підприємств (СТП) і види стандартів: основоположні, на продукцію та послуги, на процеси; методи контролю (випробувань, вимірювань, аналізу, інформаційні показники стандартів.
Тема 4. Фактори, що впливають на типізацію готельного господарства. Вплив мети подорожі на функціональне призначення готелю. основні вимоги до готелів: умови для ночівлі, організації харчування та побутового обслуговування. Понятійний апарат індустрії гостинності: послуга, сфера послуг, рівень комфорту, місткість номерного фонду, гостинність, процес обслуговування тривалість діяльності, тривалість перебування гостей.
Тема 5. Характеристика основних типів засобів розміщення. Готелі для сімейного відпочинку – призначення, основний обслуговуючий контингент. Особливості функціонування сімейних готелів: наявність приміщень для дітей різного віку, створення умов для індивідуального дитячого харчування в номері і поза ним, створення умов для відпочинку дорослих дітей і організації спортивно-оздоровчих занять.
Тема 6. Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку. Спеціалізовані туристичні готелі – їх призначення, місцезнаходження. Характеристика і призначення мотелів, кемпінгів. Види ротелів, основне їх призначення і характеристика. Ботелі, їх призначення, місцезнаходження, організація приміщень для ночівлі та відпочинку. Особливості організації флайтелів – готелів для любителів авіаційного спорту. Функціональні особливості підприємств: особливості умов для відпочинку і спортивних розваг; організація харчування; послуги торгівлі: можливості гнучкої зміни місткості номерного фонду;особливості організації приміщень для ігор дітей.
Тема 7. Характеристика лікувально-оздоровчих підприємств готельного господарства. Організаційні питання комплектації кадрового забезпечення, організація матеріально-технічної бази, врахування екологічних вимог.
Тема 8. Сучасний підхід до класифікації підприємств готельного господарства. Комфорт – якісна характеристика номеру. Значення функціонального, екологічного та естетичного комфорту для внутрішнього простору готелю. Комплексність наданих послуг: інформаційні, комунальні, комунально-побутові, медичні, торговельні, фінансово-банківські, культурно-оздоровчі, туристично-екскурсійні, спортивні, рекреаційні тощо. Вимоги до персоналу як один із важливіших критеріїв, що визначають категорію готелю.
Тема 9. Класифікація підприємств готельного господарства України. Порядок проведення атестації готельного господарства. Органи, що мають право проведення атестації готелю, порядок їх затвердження і умови роботи. Документальне оформлення атестації готельного господарства і строки розгляду в постійно діючих комісіях. Умови переатестації в готельних господарствах України.
Тема 10. Функціональна організація приміщень підприємств готельного господарства. Склад приміщень залежно від груп та їх основне призначення: приміщення житлової групи; приміщення адміністративної групи; приміщення вестибульної групи; приміщення ресторанного господарства; приміщення господарського та складського призначення; приміщення культурно-масового та спортивно-рекреаційного призначення.
Тема 11. Організація приміщень житлової групи. Приміщення для побутового обслуговування на поверсі. Місцезнаходження приміщень побутового обслуговування, їх основне призначення, обладнання. Склад приміщень: комплекс приміщень, що надають побутові послуги мешканцям готелю, приміщення обслуговуючого персоналу, приміщення для прибирального інвентарю, санвузол для персоналу. Приміщення для побутового обслуговування на поверхах, а саме їх просторова організація залежно від кількості функціональних зон. Коридори – важливий комунікаційний вузол. Основні вимоги до коридорів. Хол – поверховий комунікаційний вузол, його призначення, обладнання, варіанти організації холів залежно від функціонального призначення. Вітальня – призначення, місцезнаходження, обладнання меблями і музичними інструментами, особливості об'ємно – просторового рішення віталень що функціонують цілорічно.
Тема 12. Організація нежитлових груп приміщень підприємства готельного господарства. Приміщення культурно – масового та спортивно – рекреаційного обслуговування. Склад приміщень культурно – масового обслуговування: універсальні зали і конференц – зали, танцювальні зали і диско – клуби; бібліотеки; більярдні; казино; кегельбани; зали ігрових автоматів; демонстраційні зали; туристичні клуби; відеосалони та інші приміщення що реалізують функції відпочинку мешканців готельного господарства. Організація і обладнання приміщень культурно – масового призначення. Приміщення спортивно – рекреаційного обслуговування в межах будівлі готельного господарства і прилеглої до нього території. Характеристика, організація і обладнання приміщень для проведення спортивних ігор і тренувань з техніки туризму, басейни з можливістю тренувального і оздоровчого плавання, приміщення сауни та інше. Загальні вимоги до створення зелених зон відпочинку, майданчиків для спортивних оздоровчих занять на повітрі.
Тема 13. Архітектура та інтер’єр у готельному господарстві. Основні методи створення художньої композиції, що застосовуються в створенні інтер’єрного простору приміщень: масштаб, тектоніка, єдність підпорядкування, співвідношення форм за різними характеристиками, ілюзорне сприйняття простору.
Тема 14. Основні складові формування сучасного інтер’єру підприємств готельного господарства. Завдання та основні види декоративно-прикладного мистецтва в організації інтер’єру приміщень, силуетна композиція компонентів інтер’єру, композиційне поєднання форм та розмірів компонентів інтер’єру. Композиційні прийоми озеленення приміщень. Принципи створення композицій із зелених рослин. Особливості догляду за зеленими насадженнями у приміщеннях.
Тема 15. Кольори в інтер’єрі. Аналіз впливу природного та штучного освітлення на зміну кольорового відтінку площини, принципу поглинання та виділення контрастних тонів. Оздоблюючи матеріали, їх фактурні характеристики, що впливають на візуальне сприйняття кольору.
Тема 16. Технологія прибиральних робіт навколишньої території і вестибюльної групи приміщень. Технологія прибирання приміщень вестибюльної групи. Види робіт, що виконуються в денні і нічні години роботи готелю. Техніка виконання прибиральних робіт вестибюльної групи приміщень. Особливості прибирання освітлювальних приборів.
Тема 17. Технологія прибиральних робіт у житлових групах приміщень. Характеристика основних вимог до поведінки обслуговуючого персоналу при проведенні прибиральних робіт. Норми витрат господарчих матеріалів для виконання прибиральних робіт. Раціональне використання мийних і прибиральних засобів у готельному господарстві. Характеристика механізмів, інвентарю і матеріалів, що використовуються в процесі проведення прибиральних робіт. Вимоги до збереження і утримання прибирального інвентарю, механізмів і матеріалів. Система обліку і збереження матеріальних цінностей номерного фонду. Норми заміни білизни. Організація роботи з упорядкування, обліку, прання, вибраковки і списування білизни.
  Разом за змістовими модулями 1,2.
18. Тема 18. Характеристика етапів надання послуги і забезпечення необхідними ресурсами, технологічний процес виконання, контроль, випробування, прийняття, оцінка. Процес обслуговування. Види послуг, що надаються готельним господарством. Розширення структури послуг у готельному господарстві за рахунок задоволення різних потреб туристів.
Тема 19. Автоматизація процесу прийому і розміщення туристів в готелі. Система бронювання та резервування місць в готелях. Автоматизація робочого місця портьє: порядок поселення, вибір місця і номеру для помешкання, порядок бронювання і резервування місць, індивідуальне і групове поселення, список мешканців готелю на дату, порядок розрахунку в іноземній та національній валюті, кошторис надання основних та додаткових послуг, касовий звіт за добу, порядок пошуку мешканця готелю за прізвищем, країною, номером помешкання, формами оплати послуг, архівами даних. Автоматизація робочого місця касира.
Тема 20. Надання додаткових послуг у готельних господарствах. Організація медичної допомоги туристам. Відповідальність готельних господарств за збереження майна туристів. Організація пошуку, збереження і повернення іноземним туристам майна, що втрачене під час проживання в готелі. Сутність технологічних операцій «Реєстрація документів», «Попередня оплата при прибутті», «Безготівковий розрахунок», «Надання розміщення та додаткових послуг», «Організація виїзду і розрахунок при виїзді». Важливим аспектом щодо засвоєння матеріалу є вивчення обслуговуючих циклів: «Інформаційні технології, «Визначення послідовності завантаження готелю», «Опрацювання і рух заявки», «Підтвердження заявки», «Нічний аудит».
Тема 21. Послуги, що надаються методом самообслуговування за допомогою автоматів тощо. Впровадження нових видів послуг і удосконалення технології їх надання. Якість надання послуг. Організація виїзду із номерів. Прийом номеру персоналом у мешканця. Порядок складання актів на відшкодування збитків за псування готе6льного майна і актів на забуті речі. Порядок збереження і повернення забутих речей мешканцями.
Тема 22. Організація транспортного обслуговування. Організація автотранспорту за рахунок туру, порядок замовлення транспорту, вимоги до транспортних засобів і водіїв. Організація автотранспортного обслуговування туристів залежно від класу турів. Організація обслуговування туристів, що подорожують на власному транспорті, укладання договору на прийом автотуристів, надання умов щодо обслуговування автомобілів у мотелях і кемпінгах. Надання готельними господарствами автомобілів напрокат. Організація автотранспортного господарства при готелях. Організація обслуговування автотранспортними засобами іноземних туристів.
Тема 23. Характеристика інформаційних послуг: поштовий зв'язок, телетайп, телефакс, преса, телефонний зв'язок. Організація служби телефонного зв’язку. Засоби для прийому, передачі повідомлень по телефону. Правила прийому телефонних дзвінків. Складові частини телефонного сервісу: телефонний етикет, вміння слухати, комунікаційне уміння.
Тема 24. Культура поведінки працівників готелю: етикет, ввічливість, скромність, коректність, тактовність, манери, жести, рухи, вимоги до одягу, косметики. Культура мови; основні та важливі для готельної професії правила.
Тема 25. Система організації матеріально – технічного постачання в готельному господарстві. Номенклатура предметів матеріально – технічного постачання. Нормативи матеріально – технічного забезпечення: норми витрат, норми оснащення, експлуатаційні норми. Розрахунок потреби в матеріально – технічних засобах. Аналіз продовольчого і матеріально – технічного постачання за заходи зниження витрат при їх використанні.
Тема 26. Організація механізації і автоматизації вантажно – розвантажувальних робіт у складському господарстві. Організація тарного господарства. Склад тарного господарства. Класифікація тари та її характеристика. Операції з обертання тари. Особливі умови постачання з врахуванням відносин постачальника і споживача за видами тари і товарів. Порядок прийняття тари та звітність. Шляхи зниження видатків по тарі.
Тема 27. Організація метрологічної служби. Основне завдання метрологічної служби. Вимоги нормативно – технічних документів Державної системи вимірів ДСВ. Організація і порядок проведення перевірок, ревізій і експертиз засобів виміру. Договірні відносини з метрологічними службами. Організація санітарної служби в готельному господарстві. Основні вимоги до санітарного стану приміщень, навколишньої території готельного господарства. Санітарно-гігієнічні вимоги до персоналу готельного господарства. Договірні відносини, що укладаються з санітарно-епідеміологічними службами міністерства охорони здоров'я України. Організація роботи санітарного лікаря готельного господарства. Організація і методи проведення дезінфекції, дезинсекції, дератизації в приміщеннях готельного господарства.
Тема 28. Сміттєпроводи на підприємствах готельного господарства. Обладнання сміттєпроводу і його експлуатація. Пило прибирання. Обладнання систем центрального пило прибирання. Побутові пилососи. Підлогомийні та підлогонатиральні машини. Ліфти та екскалатори, їх розміщення в підприємствах готельного господарства. Експлуатація. Диспетчерське управління ліфтовим господарством. Засоби внутрішнього зв'зку в підприємствах готельного господарства. Радіофікація і телебачення, засоби пожежної і охоронної сигналізації, сигналізація служби прийому і розміщення, диспетчерська служба та інше.
Тема 29. Групи працівників залежно від функцій що виконуються в готельному господарстві: адміністративно – управлінська, служба прийому та розміщення, служба обслуговування, служба матеріально – технічного забезпечення, технічна служба, служба ресторанного господарства. Форми організації праці на підприємствах, їх характеристика.
Тема 30. Фактичний і проектний баланс затрат робочого часу і основні його складові частини. Розрахунок коефіцієнтів використання часу, втрат робочого часу, зростання продуктивності праці. Розробка норм часу за його структурою. Розрахунок норм часу, норм виробки. Норми праці, що використовуються в готельному господарстві. Розрахунок чисельності працюючих на підставі норм праці. Організація роботи щодо нормування праці в готельних господарствах. Зміст роботи щодо нормування праці, Науково-дослідна робота щодо вивчення витрат робочого часу. Показники стану нормування. Ступінь виконання норм виробки. Умови встановлення нових норм і перегляд діючих. Шляхи удосконалення нормування праці в готельному господарстві.
Тема 31. Класифікація затрат робочого часу і характеристика його складових частин. Нормовані і ненормовані затрати робочого часу. Види норм праці та їх класифікація. Норма часу як основний вид норм праці. Норма виробки та її взаємозв'язок з нормою часу. Норми часу обслуговування, чисельності, управління. Порядок розрахунку всіх видів норм праці. Класифікація норм праці залежно від обсягу і складу робіт, форм організації праці, сфери застосування і строку дії. Методи встановлення норм праці.
  Разом за змістовим модулем 3.<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Теми семінарських занять | Індивідуальні завдання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.