Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Інтерференція світла

Явище інтерференції. Розглянемо накладання двох світлових хвиль однакового напрямку коливань світлового вектора та однакової частоти. У деякій точці простору ці дві хвилі утворюють коливання світлових векторів:

,

.

Результуюче коливання

,

квадрат амплітуди якої

.

Або через інтенсивності

Якщо різниця фаз двох світлових хвиль за часом не змінюється, то такі хвилі називаються когерентними.

Для когерентних хвиль у точках, де

1) – результуюча інтенсивність , тобто результуюча інтенсивність при накладанні двох хвиль більша за суму інтенсивностей окремих хвиль;

2) – результуюча інтенсивність .

Таким чином, при накладанні двох когерентних світлових хвиль відбувається перерозподіл світлового потоку в просторі, який призводить до виникнення максимумів і мінімумів інтенсивності світла, які чергуються у просторі. Це явище називається інтерференцією, а чергування максимумів і мінімумів інтенсивності – інтерференційною картиною. При накладанні двох плоских когерентних хвиль інтерференційна картина являє собою чергування світлих і темних смуг.

Когерентне і некогерентне додавання коливань. Максимуми інтенсивності виникають у точках простору, де . Інтенсивність світла у максимумах

. (6.2)

Якщо інтенсивності хвиль однакові, то

, (6.3)

Мінімуми інтенсивності виникають у точках простору, де cos (a2 – a1)–1. Інтенсивність світла в мінімумі

, (6.4)

При однакових інтенсивностях хвиль

, (6.5)

Формули (6.2 – 6.5) визначають так званий закон когерентного додавання хвиль. Для некогерентних світлових хвиль різниця фаз a2 – a1 довільно змінюється за часом, середнє значення cos (a2 – a1)=0 і результуюча інтенсивність у всіх точках

I=I1+I2, (6.6)

А при однакових інтенсивностях хвиль

I=2 I1, (6.7)

Формули (6.6) і (6.7) дають закон некогерентного додавання інтенсивностей хвиль.

Таким чином, при накладанні двох когерентних хвиль з однаковими інтенсивностями інтенсивність у максимумі вдвічі більша ніж результуюча інтенсивність при накладанні двох некогерентних хвиль з однаковими інтенсивностями.

Умови для інтерференційних максимумів і мінімумів. Для спостереження інтерференції потрібні когерентні джерела світла. У природі такі не існують, всі природні джерела світла некогерентні.

Дві когерентні світлові хвилі можна отримати, розділивши хвилю на дві частини і знову наклавши їх одна на одну.

Нехай перша хвиля поширюється у середовищі з абсолютним показником заломлення n1 і проходить до точки накладання геометричний шлях S1, а друга – в середовищі з абсолютним показником заломлення n2 і проходить геометричний шлях S2 (див. рис. 69). Оптичним шляхом променя світла називається добуток геометричного шляху на абсолютний показник заломлення. Введемо оптичні шляхи променів

,

і оптичну різницю ходу променів D L = L2 – L1 = n2 S2 – n1 S1.

Тоді різниця фаз в точці накладання d =2p (D L)/l0 . Максимуми інтенсивності спостерігаються у точках простору, для яких D L = ± m l0, m=0,1,2… Тобто на оптичній різниці ходу променів вкладається ціла кількість довжин хвиль.


Рис. 69

Мінімуми інтенсивності світла спостерігаються у точках простору, для яких виконується умова

, m=0,1,2…

Таким чином, якщо на оптичній різниці ходу променів для даної точки простору вкладається ціле число довжин хвиль, то


коливання в даній точці додаються у фазі і в даній точці спостерігається інтерференційний максимум. А якщо на оптичній різниці ходу променів вкладається напівціле число довжин хвиль, то коливання в даній точці додаються у протифазі і в даній точці простору спостерігається інтерференційний мінімум.

Дослід Юнга. Одним з перших дослідів з інтерференції світла був дослід Юнга. У цьому досліді світло падає на екран з двома паралельними щілинами, а інтерференційна картина спостерігається на другому (суцільному) екрані, розташованому позаду першого (див. рис. 70)

Рис. 70

Дві щілини є двома джерелами когерентних хвиль для напівпростору праворуч за ними. Інтерференційна картина являє собою чергування світлих і темних смуг і спостерігається на ділянці AB, де накладаються когерентні хвилі (це так зване поле інтерференції). На осі симетрії (координата x=0 ) спостерігається світла смуга (інтерференційний максимум). Координати максимумів і мінімумів інтенсивностей визначаються формулами

, ,

де = 0,1,2… – порядок (тобто порядковий номер) інтерференційного максимуму (або мінімуму), – відстань від щілин до екрану, – відстань між щілинами, – довжина світлової хвилі. Відстань між двома сусідніми максимумами (або мінімумами) визначається формулою

. (6.8)

Вимірявши за допомогою лінійки , l і d, з (6.8) легко визначити довжину хвилі світла l. Формула (6.8) має назву формули Юнга. За її допомогою, закриваючи щілини різними світлофільтрами, Юнг визначив з високим ступенем точності довжину хвилі різних кольорів світла.

У білому світлі (що є накладанням світлових хвиль різних довжин) інтерференційна картина розмивається, оскільки положення максимумів і мінімумів залежить від довжини хвилі.

Інтерференція у тонких плівках. Часто на практиці ми зустрічаємося з інтерференцією у тонких плівках. При відбитті від двох меж плівки утворюються два відбиті когерентні промені, які накладаються один на одного і інтерферують (див. рис. 71). Якщо товщина плівки задовольняє умовам

(m=1,2,3…),

то обидва відбиті промені накладаються у протифазі і спостерігається мінімум інтенсивності відбитого світла. А якщо товщина плівки d=(m+1/2) l0 /2 (m=1,2,3…), то відбиті промені накладаються у фазі (говорять ще синфазно) і спостерігається максимум інтенсивності відбитого світла (l0 – довжина світлової хвилі у вакуумі).

Просвітлення оптики. На явищі інтерференції засновано так зване просвітлення оптики, тобто ефект, при якому унеможливлюється відбиття світла від поверхні лінз оптичної системи

Рис. 71

Справа в тому, що при кожному відбитті в оптичній системі втрачається 4% падаючого світлового потоку. Тому світловий потік на виході складної оптичної системи суттєво послаблюється, крім того при перевідбиттях виникають відблиски на зображенні. Щоб уникнути цього, поверхню лінзи покривають тонкою прозорою плівкою (див. рис. 72).

Рис. 72

Два відбитих від меж плівки промені 1 і 2 когерентні й інтерферують. Якщо товщина плівки d=l/4, то відбитті промені 1 і 2 додаються у протифазі, тобто Iвід = I1 – I2, а якщо при цьому ще виконується умова , де nпл – показник заломлення плівки, nлінзи – показник заломлення лінзи, то інтенсивності відбитих променів однакові (I1=I2) і тоді Iвід = 0, тобто відбиття світла від поверхні, вкритої такою плівкою, відсутнє.


Читайте також:

 1. ВИВЧЕННЯ ПОГЛИНАННЯ ЛИСТКАМИ СО2 І ВИДІЛЕННЯ О2 ПІД ДІЄЮ СВІТЛА
 2. ВИВЧЕННЯ ПОГЛИНАННЯ ЛИСТКАМИ СО2 І ВИДІЛЕННЯ О2 ПІД ДІЄЮ СВІТЛА
 3. Вимірювання характеристик джерел світла
 4. Вимірювання швидкості світла. Оле Ремер
 5. Групи рослин за вимогами до світла
 6. Джерела світла
 7. Джерела світла та освітлювальні прилади.
 8. Дисперсія світла
 9. Дифракція світла
 10. ДИФРАКЦІЯ СВІТЛА
 11. Дифракція світла на дифракційній гратці
 12. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Світлова хвиля | Дифракція світла

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.