Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Кінематика рухів верстата моделі 2В56.

Головний рух – обертання шпинделя. Шпиндель верстата приводиться в рух електродвигуном N=5,5 кВт, через напівжорстку муфту, циліндричні колеса і коробку швидкостей.

Коробка складається з трійного рухомого блоку шестерень Б1, змінних зубчатих коліс і двох двійних рухомих блоків шестерень Б2 і Б3.

Зазвичай до верстата додаються два змінних колеса з числом зубів А=40 і В=33. Ці колеса можна міняти місцями.

Рівняння кінематичного балансу для визначення максимальної частоти обертання шпинделя:

nmax= об/хв

 

Рівняння кінематичного балансу для визначення мінімальної частоти обертання шпинделя:

nmin= об/хв

( якщо , то nmin=125 об/хв)

 

Рух подачі – вертикальне осьове переміщення шпинделя. Передається від шестерні z=31 втулки шпинделя через трійні блоки Б4 і Б5, шестерні і

Рис.15.2. Кінематична схема верстата моделі 2В56.

черв’ячну пару до реєчної шестерні z=13. При цьому муфта М2 включена. М1 муфта включається при ручній подачі.

Рівняння кінематичного балансу для визначення максимальної подачі:

Smax= 1об.шп.

Рівняння кінематичного балансу для визначення мінімальної подачі:

Smin= 1об.шп.

Допоміжні рухи:

1.Ручне горизонтальне переміщення шпиндельної бабки по траверсі.

2.Механічне вертикальне переміщення траверси по поворотній колоні і зажим траверси на поворотній колоні.

3.Ручний поворот траверси з колоною і механічне кріплення поворотної колони.

 

Питання для самоперевірки

1.Розшифрувати модель верстата 2В56.

2.Призначення радіально – свердлильного верстата моделі 2В56.

3.Будова верстата моделі 2В56.

4.Кінематика рухів верстата моделі 2В56.

 

Тема 16: Загальні відомості про розточувальні верстати.

 

Література: [16] c.207-220.

 

Студенти повинні знати:

1. Класифікація розточувальних верстатів.

2. Призначення та будова розточувальних верстатів.

 

Студенти повинні вміти:

Розшифровувати моделі розточувальних верстатів та виконувати розрахунки по налагодженню та настройці розточувальних верстатів для обробки заданої заготовки.

 

Розточувальні верстати слугують для обробки крупно габаритних заготовок в умовах одиничного і серійного виробництва. На них можна проводити свердління, розточування, зенкерування і розвертування отворів, фрезерування поверхонь і пазів, підрізка торців різцями, нарізання різьб мітчиками, різцями і т.д.

Промисловість випускає універсальні і спеціалізовані розточні верстати.

Універсальні розточувальні верстати поділяються на:

Ø координатно – розточувальні;

Ø алмазно – розточувальні;

Ø горизонтально – розточувальні.

Координатно – розточувальні верстати призначені для обробки отворів з високою точністю їх взаємного розміщення чи відстанню осей отворів від баз (в межах 0,005-0,001). Ці верстати можна використовувати для фрезерування плоских поверхонь, вимірювання і контролю деталей, а також для точних розміточних робіт. Рухи в даних верстатах залежать від її компоновки. В одно стійкових верстатах шпиндель має обертальний рух і рух осьової подачі, а хрестовий стіл рухається в двох взаємно перпендикулярних напрямках.

У двох стійкових верстатів стіл переміщається в поздовжньому напрямку, а шпиндельна головка – в поперечному.

Алмазно – розточні верстати застосовують для тонкої (алмазної) обробки, на них можна розточувати отвори з відхиленням поверхні від циліндричності в межах 3-5 мкм.

Горизонтально – розточні верстати призначені для свердління, розточування, зенкерування і розвертування точних і взаємозв’язаних отворів, підрізання торців радіальним супортом, фрезерування площин і нарізання різьб розточним шпинделем в умовах одиничного і серійного виробництва.

Основним розміром, який характеризує цю групу верстатів є діаметр розточного шпинделя. В розточних верстатах головним рухом є обертання шпинделя із закріпленим в ньому ріжучим інструментом, рух подачі передається чи інструменту, чи заготовці. Допоміжні рухи: переміщення стола, шпиндельної бабки, задньої стійки тощо.

 

Основні вузли горизонтально – розточного верстата моделі 262Г:

А – задня стійка; Б – люнет з опорним підшипником; В – шпиндельна бабка з коробкою швидкостей і коробкою подач; Г – передня стійка; Д – поздовжні салазки; Е – поперечні салазки стола; Ж – стіл; З – станина; И – радіальний супорт; К – планшайба.

Рис.16.1. Загальний вигляд горизонтально - розточувального верстата моделі 262Г.

Принцип роботи верстата:Оброблюєму деталь закріплюємо безпосередньо на столі верстата чи в спеціальному пристрої. Ріжучий інструмент встановлюють в шпинделі на планшайбі чи на радіальному супорті.

При розточуванні коротких отворів подача надається шпинделю; при обробці довгих і співвісних отворів за допомогою борштанги, інший кінець якої вводиться в втулку опорного підшипника люнета, подача, як правило надається столу в поздовжньому напрямку. У випадку нарізання різьби шпинделю надається за один його оберт осьове поступальне переміщення, рівне кроку нарізаємої різьби.

При фрезеруванні рух подачі надається столу в поперечному напрямку чи шпиндельній бабці в вертикальному напрямку.

При підрізці торців і розточуванні канавок рух різання надається планшайбі з радіальним супортом, а його переміщення в радіальному напрямку є подачею.

Рухи у верстаті:

Рух різання – обертання шпинделя чи шпинделя і планшайби.

Рух подачі – осьове переміщення шпинделя, поздовжнє переміщення стола, вертикальне переміщення шпиндельної бабки і радіальне переміщення супорта планшайби.

Допоміжні рухи – переміщення задньої стійки в поздовжньому напрямку; швидке переміщення стола, шпиндельної бабки і шпинделя; ручне переміщення шпиндельної бабки і шпиндель.

Питання для самоперевірки

1.Класифікація розточувальних верстатів.

2.Призначення та область застосування розточувальних верстатів.

3.Будова розточувальних верстатів.

4.Кінематика рухів розточувальних верстатів.

 

 

Тема 17: Ознайомлення з роботою інших фрезерних верстатів.

План

1. Призначення та класифікація поздовжньо – фрезерних верстатів.

2. Будова та основні вузли поздовжньо – фрезерних верстатів.

 

Література: [16] c. 227-229.

 

Студенти повинні знати:

1. Призначення та класифікацію поздовжньо – фрезерних верстатів.

2. Будову та основні вузли поздовжньо – фрезерних верстатів.

3. Кінематику рухів поздовжньо – фрезерних верстатів.

Студенти повинні вміти:

Виконати розрахунки по налагодженню та настройці поздовжньо – фрезерних верстатів.

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Призначення, будова та основні вузли верстата моделі 2В56. | Призначення та класифікація поздовжньо – фрезерних верстатів.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.