Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Безпосередня і представницька демократія

Народовладдя - належність усієї суспільної влади, в тому числі державної, народові, вільне здійснення народом цієї влади відповідно до його суверенної волі в інтересах як всього суспільства, так і кожної людини.

Народовладдя в Україні реалізується на осно­ві Конституції через інститути безпосередньої (пря­мої) чи представницької (виборної) демократії.Безпосередня (пряма) демократія - це пряме здійснення влади народом у загальнодержавному або місцевих масштабах (народне волевиявлення).

Найважливішими формами безпосередньої демократії є вибори та референдум.

Вибори - це голосування громадян, які проживають на певних територіях за кандидатур, що висунуті до складу представницького органу або на заміщення певної посади.

Референдум(від лат. - те, що має бути по­відомлено) - голосування населення всієї держа­ви (загальнодержавний референдум) або певної частини її населення (місцевий референдум) з метою вирі­шення найважливіших питань державного і суспіль­ного життя.

Визначаються види референдумів - всеукраїнський, рефе­рендум Автономної Республіки Крим, місцевий референдум.

Представницька демократія - засіб реалізації волі народу через обранихним представників в органи влади - насамперед, народних депутатів, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, Президента України

У Конституції України, а також у законах про вибори закріплено принципи виборчого права -керівні ідеї, які покладені в основу регламентації цього конституційно-правового інституту.

Активне виборче право - право громадян обирати склад виборних органів державної влади та місцевого самоврядування.

Пасивне виборче право - право громадян бути обраними до складу виборних органів державної влади та місцевого самоврядування.

В сучасному світі існують три різновиди виборчих сис­тем, які різняться порядком визначення результатів голосування:

- мажоритарна виборча системасистема (абсолютної більшості) - виборча система, у відповідності з якою обраним вважається той кандидат, який одержав установлену законом більшість голосів виборців. В її основі лежить принцип абсолютної більшості, - 50% + та кваліфікаційна більшість -2/3 голосів виборців, поданих за кандидатів ;

- пропорційна виборча система - виборча система, у відповідності з якою депутатські мандати розподіляються між виборчими об'єднаннями (партійними списками кандидатів) пропорційно кількості голосів виборців, поданих за кожний список.Обраними вважаються представники партії, які подолали так звану вибор­чу квоту (як правило, від 3 до 6%);

- змішана пропорційно-мажоритарна система, відпо­відно до якої мандати розподіляються за принципом 50 х 50відносно депутатів, обраних в одномандатних виборчих ок­ругах за мажоритарною системою, і депутатів, обраних за списком партії, яка подолала виборчу квоту в єдиному за­гальнодержавному виборчому окрузі.

Виборчий процес - це здійснення виборцями, виборчими комісіями, партіями (блоками), кандидатами у депутати, офіційними спостерігачами від партій виборчих процедур, передбачених законодавством.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення основним поняттям : конституційне право, конституція, конституційний лад, засади конституційного ладу, державні символи, демократична держава, правова держава, соціальна держава, державна мова, верховенство закону, народовладдя, безпосередня демократія, представницька демократія, референдум, активне виборче право, пасивне виборче право, вибори, виборча система, мажоритарна виборча система, пропорційна виборча система .

2. Назвіть основні принципи конституційного ладу України.

3. Вкажіть відмінність між поняттями «вибори» та «референдум».

4. Якою на даний момент є виборча система в Україні ?

 

Список літератури та нормативних актів для самостійної роботи.

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 26 червня 1996 р.

2. Закон України “Про Державний гімн України” від 06.03.2003р

3. Закон України “Про мови в Українській РСР” від 28.10.1989р.

4. Закон України “Про національні меншини в Україні ” від 25.06.1992р

5. Закон України “Про громадянство” від 18.01.2001р.

6. Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми ” від 03.07.1991р.

7. Закон України “Про вибори народних депутатів” від 25.03. 2004р.

8. Закон України “Про Центральну виборчу комісію” від 17.12.1997р.

9. Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 06.04.2004р.

10. Закон України “Про вибори Президента України” від 18.03. 2004р.

11. Закон України “Про статус народного депутата України” від 22.03.2001р

12. Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. - К., 2000.

13. Конституційне право України / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. - К., 2002.

14. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посіб. - К., 2002.

15. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. - К., 2002.


Читайте також:

 1. Демократія
 2. Демократія - це така форма організації та функціонування політичної системи, при якій існують рівні можливості для здійснення прав і свобод кожного члена суспільства.
 3. Демократія в умовах України
 4. Демократія і демократизація: їх сутність і передумови
 5. Демократія і права соціальних меншостей (меншин).
 6. Демократія і самоврядування
 7. Демократія і самоврядування.
 8. Демократія та її суть.
 9. Демократія як загальнолюдська цінність.
 10. Демократія як політичний режим та його головні ознаки.
 11. Демократія як спосіб організації суспільного життя.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальна характеристика та структура Конституції України. | Загальна характеристика громадянських та політичних прав і свобод людини і громадянина.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.