Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Дозатори неперервної дії

Шнекові дозатори, які складаються з корпуса 1 і дозуючого шнека 2, по-казані на рис. 22, а, б. Продуктивність дозаторів регулюється зміною кутової швидкості обертання шнека завдяки використанню в приводі храпового меха-нізму, або варіатора. З погляду плавності роботи дозатора доцільнішим є вико-ристання варіатора, що забезпечує рівномірність обертання дозуючого шнека. Однак варіатор не дає сталості кутової швидкості обертання, що погіршує точ-ність дозування. Храповий механізм забезпечує сталу частоту обертання шнека, але з зупинками, що викликає нерівномірну подачу сипкого компонента у тех-нологічну машину. Шнековий дозатор працює з використанням об’ємного принципу дозування.

Схеми роторних дозаторів, які працюють також за об’ємним методом до-зування, показані на рис. 22, в, г. Принцип роботи і їх будову видно з підрисун-кового напису. Дозування виконується за рахунок обертання барабана 4. Про-дуктивність роторного дозатора регулюється або у такий саме метод, як і шне-кового, тобто зміною кутової швидкості барабана 4, або за рахунок зміни об’є-му комірок дозуючого барабана переміщенням вкладишів 5 (рис. 22, г) при сталій його кутовій швидкості.

Схеми стрічкових дозаторів об’ємного і вагового принципів дозування показані на рис. 22, д, е. Будову стрічкових дозаторів видно із схеми і підри-сункового напису. Борошно, цукор або інший сипкий продукт із приймальної воронки 9 забирається стрічкою 12 і подається у машину. Продуктивність доза-тора регулюється зміною товщини шару продукту на стрічці за рахунок зміни проміжку між засувкою 10 і стрічкою 12 при її сталій швидкості або зміною швидкості стрічки при постійному проміжку між нею і засувкою.

На відміну від розглянутого раніш стрічкового дозатора, ваговий дозатор має зважувальний стрічковий транспортер 15, який підвішено до вагового коро-мисла 17. Борошно або інший сипкий продукт із воронки 9 живильним стрічко-вим транспортером 12 подається на зважувальний транспортер 15 і викликає відхилення коромисла 17, яке за допомогою перетворювача 19 по лінії зво-ротнього зв’язку 20 подає сигнал на електронний прилад САР 21 . Цей прилад регулює швидкість обертання валу електродвигуна 14 приводу стрічкового транспортера 12 так, щоб продуктивність дозатора дорівнювала заданому зна-ченню.

На рис. 22, ж показано вібраційний дозатор, який за принципом дії ана-логічний об’ємному стрічковому дозатору, але замість стрічкового транс-портера в ньому використовується вібраційний лоток 22, закріплений на пруж-них підвісках 23. Вібролоток дістає коливання від вібратора. Продуктивність дозатора регулюється зміною проміжку між засувкою 10 і вібролотком.

Тарілчастий дозатор (рис. 22, з) містить у собі транспортний диск (таріль) 22, який обертається навколо вертикальної осі і з якого борошно зчищається скребком 24 та подається у вивідний патрубок. Продуктивність дозатора регу-люється за допомогою телескопічного патрубка 23, який може підійматися і опускатися відносно нерухомого патрубка, розташованого внизу приймальної воронки 9. Чим більший проміжок між таріллю 22 і патрубком 23, тим вища

 

 

Рис.22. Схеми дозаторів си-пучих компонентів непе-рервної дії:а,б-шнекові; в, г-барабанні; д,е-стрічкові; ж-вібраційний; з-тарільчас-тий; 1-корпус; 2-шнек; 3-розпушувач; 4- барабан з комірками; 5-вкладиш для регулювання об’єму комі-рок барабана; 6-підшипни-ки механізму переміщення вкладишів; 7-гвинт з махо-вичком; 8–тяга механізму переміщення вкладишів; 9-приймальна воронка; 10-за-сувка регулююча; 11-меха-нізм регулювання товщини шару продукту; 12-стрічко-вий транспортер; 13-підтри-муюча площина; 14-елек-тродвигун з регульованою частотою обертання; 15 ва-говий стрічковий транспор-тер; 16-синхронний елек-тродвигун привода транс-портера 15; 17-коромисло; 18-датчики рівня борошна; 19-перетворювач; 20-зво-ротний зв’язок; 21-прилади САР; 22-таріль; 23-телес-копічний патрубок; 24-скребок; 25-пружні підвіс-ки; 26-лоток

 

продуктивність дозатора. Продукт висипається з проміжка і розташовується на диску під динамічним кутом природного укосу, де потрапляє під дію скребка 24, який засипає його у вихідний патрубок дозатора.

Для руйнування динамічних склепінь часток борошна або іншого сипкого продукту в приймальних бункерах або лійках дозаторів використовують роз-пушувачі 3 різної форми (рис. 22, б, е, з).

 
Переглядів: 793

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Дозатори сипких компонентів | Дозатори періодичної дії

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.