Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вимоги до оформлення контрольних робіт

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

ІМ. ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО

 

Кафедра природничих і технічних дисциплін

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни“Електротехніка”

 

 

Спеціальність 7.100302 “Експлуатація суднових енергетичних установок”

 

 

Київ – 2010

Загальні положення

Розв'язання задач є важливим етапом у навчальній роботі студента щодо засвоєння знань з дисципліни. Успішне виконання контрольних робіт дозволяє сформувати певне коло умінь і свідчить про достатній ступінь засвоєння матеріалу студентом.

Завдання на контрольну роботу складається з 8 задач з різних розділів дисципліни. Кожна з задач має 19 варіантів, що відрізняються вихідними даними. Для кожної задачі варіанти вихідних даних зведені в таблицю і пронумеровані від 0 до 18.

Студент визначає свій варіант задачі з таблиці: номер його варіанту дорівнює сумі двох останніх цифр особистого шифру (номеру залікової книжки).

Виконана контрольна робота реєструється на кафедрі ПіТД і направляється викладачу у встановлений термін.

Робота, яка виконана не за своїм варіантом або виконана не повністю може бути повернута викладачем без перевірки.

Позитивна оцінка за контрольну роботу є необхідною умовою допуску студента до іспиту.

До виконання контрольної роботи рекомендується приступати після вивчення відповідних розділів програми.

 

Вимоги до оформлення контрольних робіт

Контрольна робота виконується у шкільному зошиті або на аркушах паперу формату А-4 і подається на перевірку у зброшурованому вигляді. На обкладинці контрольної роботи потрібно вказати назву дисципліни, курс, прізвище, ім’я та по батькові студента та його особистий шифр.

Кожну задачу треба починати з нової сторінки. Задача повинна починатися з повного запису вихідних даних, у тому числі зображення схеми у тому вигляді, що відповідає варіанту задачі. Чисельні вихідні дані наводяться у формі таблиці, подібної до тої, звідки студент ці дані бере.

Викладення розв'язку має бути послідовним і зрозумілим. Формули, що застосовуються, мають бути спочатку записані в аналітичному вигляді, і лише по тому до них підставляють чисельні значення і проводять обчислення. Хід розв'язання і застосування формул має супроводжуватися пояснювальним текстом, наприклад:

"розрахуємо еквівалентний опір паралельного з’єднання елементів R1, R2: Ом."

Обов’язково необхідно вказувати одиниці виміру отриманих величин.

Діаграми та схеми виконуються олівцем.

Отриманий результат формулюється в кінці задачі в рекомендованій для кожної задачі табличній формі.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ | Розрахункові формули і методика розрахунку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.