Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Завдання

Виписати з словників паронімів, синонімів та антонімів 20 прикладів паронімів, синонімів та антонімів; з’ясувати їх значення; навести зразки речень (вибірково).

Практичні заняття № 3-4

Тема: Лексика української мови за походженням(4 год.)

План

1. Основні історичні шари слів у лексичному складі української мови.

2. Власне українські слова, їх фонетичні і словотвірні ознаки.

3. Старослов’янізми в лексиці української мови, їх ознаки.

4. Іншомовні слова і шляхи їх проникнення в українську мову.

5. Засвоєння зі старогрецької і латинської мов.

6. Тюркізми у складі української лексики.

7. Лексичні запозичення зі слов’янських мов.

8. Засвоєння з французької, німецької, англійської, італійської та інших мов.

9. Лексичні кальки. Інтернаціоналізми.

10. Фонетичне і морфологічне освоєння іншомовних слів.

Основна література

1. Новий тлумачний словник української мови: У трьох томах / Укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2005.

2. Плющ М.Я. та ін. Сучасна українська літературна мова / За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища шк., 1994. – С. 124-130.

3. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.

4. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева – К.: Либідь, 2001. – С. 56-63.

5. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2004. – С. 192-210.

Додаткова література

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська літературна мова. – К.: Радянська школа, 1987. – С. 85-98.

2. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. – Частина І. – К., 1972. – С. 36-54.

3. Сеніна В.К., Євтушенко Н.М. Про засвоєння тюркізмів українською та російською мовами (до питання порівняльної граматики) // Вісник ЧДПУ. – Випуск 1. – Серія: Психолого-педагогічні науки. – Чернігів, 1998. – С. 56-58.

Завдання

1. Виписати з творів художньої літератури 10 речень із старослов’янізмами.

2. Записати 10 лінгвістичних термінів, пояснити їхнє значення і походження (за „Словником іншомовних слів”).

Практичне заняття № 5

Тема: Активна і пасивна лексика

План

1. Поняття про активну і пасивну лексику.

2. Архаїзми та історизми.

3. Неологізми. Шляхи утворення неологізмів.

4. Стилістичні функції архаїзмів і неологізмів у художньо-поетичній літературі.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основна література | Основна література

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.