Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Прислівник

1. Слово, яке аналізується.

2. Розряд за значенням:

а) означальний (якісно-означальний, кількісно-означальний, способу дії);

б) обставинний (часу, місця, причини, мети, допусту);

3. Ступінь порівняння (якщо якісно-означальний).

4. Який за походженням (спосіб творення).

5. До якого слова відноситься.

6. Синтаксична функція.

7. Правопис.

Категорія стану

1. За якими ознаками відносимо до категорії стану.

2. Група за значенням.

3. Походження (з якої частини мови).

4. Омонімічні граматичні форми (категорія стану – прислівник; категорія стану – іменник).

5. Правопис слова.

Сполучник

1. Який за морфологічною будовою:

а) невивідний, або простий;

б) вивідний (складний, складений).

2. Який за вживанням (одиничний, повторюваний, парний).

3. За характером синтаксичних зв’язків:

1) сурядний

а) єднальний, зіставно-протиставний, розділовий, приєднувальний;

б) з’єднує однорідні члени речення чи компоненти складного речення.

2) підрядний (причини, мети, наслідку, умови, часу, допустовий, міри і ступеня, порівняльний, способу дії, з’ясувальний).

4. Однозначний чи багатозначний.

5. Правопис.

Прийменник

1. Які смислові відношення виражає (просторові, умови, причинові, допустові, часові, мети, способу дії, кількісні, об’єктні).

2. Первинний чи вторинний (відіменний, віддієслівний, прислівниковий).

3. Який за будовою (простий, складний чи складений).

4. Значення якої відмінкової форми уточнює.

5. З якими відмінками може вживатися, крім даного.

6. Правопис.

Частка

1. Препозитивна, постпозитивна (чи може стояти в будь-якій позиції).

2. Розряд за значенням і функцією:

а) фразова (різновид);

б) словотворча;

в) формотворча.

3. Надає додаткового відтінку слову, словосполученню чи реченню.

4. Проста, складна, складена.

5. Непохідна, похідна (дієслівного походження, прислівникового, займенникового).

6. Правопис.

Модальне слово

1. Виражає логічну оцінку висловлюваної думки із значенням імовірності чи неймовірності.

2. На основі якої частини мови сформувалось (іменника, прислівника, дієслівної форми, категорії стану).

3. Правопис.

Вигук

1. Виражає емоції чи волевиявлення, які саме.

2. Багатозначний чи обмежений у своєму значенні.

3. Первинний чи вторинний (від якої частини мови утворений).

4. Правопис.

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Схема розбору числівника | Теми рефератів і виступів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.