Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Методичні вказівки до виконання роботи

 

На дослідній ділянці проводилось дослідження залежності врожайності кукурудзи від кількості X внесених добрив на 100 ділянках площею 0,25 га кожний. При цьому, кількості внесених добрив та врожайність з кожної ділянки вимірюються в центнерах. Результати досліджень наведені в таблиці:

 

Х
       
     
     
     
     

 

Вивчаючи цю таблицю, ми бачимо, що при зростанні кількості внесених добрив, врожай має тенденцію до зростання.

Для того, щоб підкреслити цю тенденцію та для наочності побудуємо в координатній системі хОу множину точок з координатами з урахуванням їх кратностей:

 

Кореляційне поле

 

За означенням групові середні і , та загальні середні та визначаються за формулами:

; ;

;

Використовуючи кореляційну таблицю, одержимо:

 

, ,

, ,

.

, ,

, ,

.

.

.

 

Одержані значення групових середніх зведемо до двох таблиць:

 

 

 

Побудуємо за даними прикладу графіки кореляційної залежності від та від , тобто ломані лінії, які сполучають точки та .

Перша ламана називається емпіричною лінією регресії по , друга - емпіричною лінією регресії по .

 

Емпірична лінія регресії по Емпірична лінія регресії по

 

Отримана кореляційна залежність по має такий економічний сенс: вона показує наскільки середня врожайність кукурудзи залежить від кількості внесених добрив. В той же час, стосовно даного прикладу, кореляційна залежність по економічного сенсу не має; ця залежність розглядається формально.

Груповими називаються дисперсії, які обчислюються за формулами:

Для прикладу залежності врожайності від кількості внесених добрив одержимо:

;

;

;

;

.

Внутрішньогруповою дисперсією називається середнє арифметичне групових дисперсій, тобто:

Для наведеного прикладу:

.

У нашому випадку , це пояснюються впливом інших факторів на зміну регресанту . Крім того, чим більше , тим більшим буде цей вплив.

Міжгруповою називається дисперсія, яка обчислюється за формулою:

В прикладі залежності врожайності від кількості внесених добрив одержимо:

У нашому випадку , це пояснюється впливом регресора на зміну регресанта . Крім того, чим більше , тим більшим буде цей вплив.

Розглянемо загальну дисперсію ознаки , що характеризує вплив всіх факторів і обчислюється за формулою:

Для наведеного прикладу:

Звернемо увагу на те, що в нашому прикладі виконується рівність:

Сенс рівності полягає в тому, що загальна дисперсія , яка характеризує вплив всіх факторів, дорівнює сумі внутрішньогрупової та міжгрупової дисперсій.

 

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лабораторна робота № 1 | Варіанти для самостійного виконання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.