Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Методичні вказівки для виконання роботи

 

Виберемо форму кореляційного зв’язку.

Це можна зробити графічно і аналізуючи показники динаміки.

По вигляду теоретичної лінії регресії можна зробити висновок, що залежність параболічна. Тобто рівняння має вигляд:

.

Підтвердимо це за допомогою показників динаміки.

.

Для вибору форми зв’язку за допомогою показників динаміки обчислені: абсолютний базисний та ланцюговий приріст, базисний та ланцюговий темп приросту, та абсолютне прискорення; з відповідними графічними показниками.

.

Для цієї функції граничний абсолютний приріст зростає при зростанні t.

.

 

.

Підтверджує, про вибір параболічної залежності і те, що абсолютне прискорення є сталою величиною, та для кожної залежності є деяке число.

Обчислимо параметри вибраного рівняння: , , .

З точки зору математичної статистики ми знаходимо не параметри цього рівняння, а їх точкові оцінки. Для цього використовуємо систему нормальних рівнянь:

Цю систему можна спростити, якщо від змінної t перейти до змінної , зробивши наступну заміну:

,

 

.

Тоді в системі нормальних рівнянь із змінною члени з непарними степенями будуть дорівнювати 0, і система буди мати наступний вигляд:

Одержимо наступну систему рівнянь:

Знайдемо , за правилом Крамера:

;

 

;

 

;

 

;

 

;

 

.

Рівняння регресії має вигляд:

.

За допомогою критерію Фішера визначимо адекватність знайденого рівняння.

Спочатку оцінимо тісноту зв’язку використовуючи коефіцієнт кореляції.

;

 

.

 

;

 

;

 

.

Близьке значення коефіцієнта кореляції до 1 свідчить про те, що залежність вибрана вірна. А також говорить про якість отриманого зв’язку.

Для оцінки адекватності прийнятої економетричної моделі статистичним даним з надійністю Р=0,95 використовуємо критерій Фішера. Висуваємо гіпотезу Н0 про статистичну не значимість рівняння регресії, і нам треба її спростувати.

.

Отримане Fфакт=1528,199 порівнюємо з Fтабл=5,59 (де , , ).

Тому що Fфакт > Fтабл, 1528,199 > 5,59, при рівні значимості рівному 5%, отримане рівняння регресії є статистично значимим.

Модель адекватна реальним даним та її можна використовувати для прогнозування.

Зробити прогноз обсягу реалізації с/г продукції області на 2008 рік.

.

.

При прогнозуванні знаходиться не конкретне значення показника, а інтервал довіри його можливих значень при заданій ймовірності. Інтервал довіри прогнозу має вигляд:

.

Де - гранична помилка прогнозу, яка розраховується по формулі:

.

t-крітерій Ст’юдента в нашому випадку буде примати наступне значення: , для , d.f. = 7. Тоді гранична помилка прогнозу буде дорівнювати: .

Тоді з ймовірністю можна стверджувати, що обсяг реалізації с/г продукції області на 2008 рік може приймати будь-яке значення з наступного інтервалу:

.

 

 

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Варіанти для самостійного виконання | Розрахунки в MS Excel

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.