Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

 

З кожної виконаної роботи студенти складають звіт. Титульний лист звіту слід виконати за встановленою формою. У звіті наводяться такі відомості:

1. Назва лабораторної роботи.

2. Мета роботи.

3. Принципова електрична схема досліджуваного кола. Усі схеми кресляться з дотриманням умовних графічних позначень, встановлених стандартами.

4. Порядок виконання роботи з таблицями результатів вимірювань та обчислень.

5. Графічні побудови. Графіки та векторні діаграми будуються за даними вимірювань і обчислень у масштабі в прямокутній системі координат. На вісях координат повинні бути вказані позначки, розмірність та числові значення величини.

6. Якщо декілька змінних є функцією будь-якої однієї змінної і ці змінні необхідно зобразити графічно, то усі криві слід креслити на одній діаграмі.

7. При побудові кривої за дослідними даними спочатку наносять точки, а потім проводять пряму або плавну криву, яка характеризує загальну закономірність зміни досліджуваної величини.

8. У звіті необхідно навести основні розрахункові формули, підставити в них експериментальні дані і дати кінцевий результат обчислень.

9. У кінці звіту необхідно навести висновки, що випливають із виконаної роботи, які повинні представляти собою самостійний аналіз проведеного експерименту.

 


Прикладтитульного листа щодо оформлення звітів з лабораторних робіт

Міністерство освіти і науки України

Первомайський коледж

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова

 

 

Журнал

Лабораторних робіт

з дисципліни

"Загальна електротехніка з основами електроніки"

 

Виконав студент: ____________

гр. 321 – ТОМ

Перевірив: Олійник О.М.

 

Первомайськ 2013р


Прикладтитульного листа щодо оформлення розрахунково – графічних робіт

Міністерство освіти і науки України

Первомайський коледж

Національного університету кораблебудування

імені адмірала Макарова

 

 

РОЗРАХУНКОВО – ГРАФІЧНА РОБОТА №

з дисципліни

"Загальна електротехніка з основами електроніки"

Тема:

 

 

Виконав студент:___________

гр. 321 – ТОМ

Перевірив: Олійник О.М.

 

Первомайськ 2013р

Лабораторна робота № 1

ТЕМА:Послідовне, паралельне та мішане з’єднання приймачів

Мета роботи – навчитися складати послідовне, паралельне та мішане з'єднання кола; дослідити співвідношення між струмами та напругами при послідовному, паралельному й мішаному з'єднаннях резисторів; визначити опір електричного кола.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ | Теоретичні відомості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.