Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Теоретичні відомості

Установимо, що таке струм з точки зору електронної теорії будови речовини і чому одні метали краще проводять електричний струм, а інші гірше.

Наприклад, розглянемо хімічний елемент із періодичної таблиці Д. І. Менделєєва, що знаходиться на

 

а б в г

Рисунок 1

13 місці, та з'ясуємо, скільки в нього електронів і на яких орбітах вони розташовуються. Ми побачимо (рис.1, а), що в цього елемента (поки не називаємо, який саме це елемент) електрони знаходяться на трьох орбітах, причому на першій - їх два, на другій - вісім і на третій - три, З цього можна зробити висновок, що відірвати один електрон з третьої орбіти складно, оскільки потрібно прикласти досить велику силу. Тепер як приклад візьмемо хімічний елемент, який знаходиться на 26 місці (рис 1.б) У цього елемента на чотирьох орбітах обертається 26 електронів, причому на останній орбіті знаходиться два електрона. Якщо порівняти цей і попередній хімічні елементи за електропровідністю, то можна сказати, що в другого елемента відірвати електрон з останньої орбіти легше: по-перше, тому, що він знаходиться далі від ядра, внаслідок чого сила його притягання слабкіша; по-друге, на останній орбіті знаходиться тільки два електрона. Далі розглянемо хімічний елемент, що знаходиться на 29 місці (рис. 1.в) У цього елемента електронних орбіт також чотири але на останній з них є лише один електрон. Сила притягання його до ядра буде ще слабкіша, ніж у попередньому елементі, а значить, відірвати електрон від ядра буде легше.

Таким чином, із трьох розглянутих хімічних елементів перше місце за електропровідністю займає елемент, який знаходиться на 29місці, друге - на 26 місці й останнє, трете,- на 13 місці. Якщо ми візьмемо ще один хімічний елемент (рис. 1.г),то побачимо, що в нього на п'яти орбітах розташовується 47 електронів, причому на останній з них знаходиться один електрон. На підставі попередніх міркувань можна стверджувати, що в цього елемента відірвати один електрон з останньої (п'ятої) орбіти ще легше, ніж у попередніх трьох. Якщо тепер розставити хімічні елементи за електропровідністю, то на перше місце потрібно поста­вити хімічний елемент, який знаходиться на 47 місці, на друге - той елемент, що займає 29 місце, і т, д.

На підставі періодичної таблиці Д. L Менделєєва легко встановити, що на 47 місці в ній знаходиться срібло, на 29 - мідь, на 26 - залізо, а на 13 – алюміній. З предмета фізики відомо, що найкраще електричний струм проводить срібло, після нього - мідь і т. д. Можна було б взяти також інші хімічні елементи і провести порівняльний аналіз їх електропровідності, але ми зупинилися тільки на тих з них, які знаходять практичне застосування як провідники електричного струму.

Електричний струм позначається літерою I й вимірюється в амперах (А). Крім основної одиниці, існують додаткові, які різняться одна від одної в 1000 разів: це мегаампер (МА) та кілоампер (кА), міліампер (мА) та мікроампер (мкА). Тому, якщо показати за допомогою вектора електричний струм, то цей вектор буде спрямований в бік від ядра, причому електричному струму потрібно подолати силу притягання електрона до ядра атома. Цю силу, що протидіє електричному струму, називають електричним опором.Позначається вона літерою R і вимірюється в омах (Ом). Крім основної одиниці, існують додаткові, які різняться одна від одної в 1000 разів: це мегаом (МОм) і кілоом (кОм),

В електричних колах застосовуються різні з'єднання опорів: послідовне, паралельне та мішане.

При послідовному з'єднанні споживачі з'єднуються в ланцюжок (рис 1.) тобто кінець першого резистора (R1)з'єднується з початком другого резистора (R2),кінець другого (R2) - з початком третього резистора (R3).

 

Рис 2. Послідовне з’єднання.

Рис.3 Паралельне з’єднання Рис.4 Змішане з’єднання

Якщо таке коло приєднати до джерела напруги, то воно матиме вигляд, показаний на рис. 1. Струм Iзаг, який проходить через кожний резистор, буде однаковий, тобто:

Напруга Uзаг прикладена до резисторів, дорівнює сумі спадів напруг на кожному резисторі:

Загальний опір Rзаг в такому колі дорівнює сумі всіх опорів, тобто:

Паралельним називається таке з'єднання резисторів, коли всі початки їх з'єднуються в точці А, кінці - в точці В (рис.2 ). Точки А та Вназиваються вузлами.При паралельному з'єднанні резисторів напруга до них підводиться однакова:

,

а струм Iзаг розгалужується:

Цей закон, який називається першим законом Кірхгофа,формулюється так: Сума струмів, що приходять до вузла, дорівнює сумі струмів, які відходять від нього.

Загальний опір Rзаг кола завжди менший від будь-якого його опору, оскільки

Це важливо знати при розрахунках таких кіл.

Третій варіант з'єднання резисторів - це мішане з'єднання їх (рис.3). Тут резистори вмикаються в коло послідовно та паралельно. Розрахунки таких кіл виконувати складніше, тому що потрібно визначити послідовність розрахунків. На зображеній схемі спочатку знаходять загальний опір R2,3 який складається з двох паралельних віток, тобто R2та R3. При цьому:

а потім обчислюють

Після цього визначають спади напруги на окремих ділянках кола.


Порядок виконання роботи:

1. Ознайомитися з лабораторною установкою.

2. Скласти електричну схему згідно зі схемою l для дослідження послідовного з'єднання резисторів.

3. Подати живлення на схему, ввімкнувши тумблер, установлений на планшеті.

4. Дослідити співвідношення між струмами та напругами в схемі, експериментальні дані занести в табл.1.

 

Таблиця 1

Експериментальні дані Результати обчислень
  U1 B U2 B U3 B Uзаг В Ізаг А R1 Ом R2 Ом R3 Ом Rзаг Ом
1.                  

 

5. Зняти напругу з установки.

6. Скласти електричну схему згідно зі схемою 2 для дослідження паралельного з'єднання резисторів.

7. Подати живлення на схему, ввімкнувши тумблер, установлений на планшеті.

8. Дослідити співвідношення між струмами та напругами в схемі, експериментальні дані занести в табл. 2. Зняти напругу з установка.

9. Порівняти обчислені значення опорів при послідовному та паралельному з'єднаннях резисторів.

 

Таблиця 2

Експериментальні дані Результати обчислень
  I1 A I2 A I3 A Iзаг A Uзаг В (В) R1 Ом R2 Ом R3Ом RзагОм
1.                  

 

10. Скласти електричну схему згідно зі схемою 3 для дослідження мішаного з'єднання резисторів.

11. Подати живлення на схему, ввімкнувши тумблер, установлений на планшеті.

12. Дослідити співвідношення між струмами та напругами в схемі, експериментальні дані занести в табл.3.

13. Скласти звіт.

 

Таблиця 3

Експериментальні дані Результати обчислень
U1B U2,3B I1 A I2 A I3A Iзаг А Uзаг В R1Ом R2Ом R3Ом RзагОм
1.                      

Контрольні запитання та завдання

1. Як формулюється закон Ома?

2. Як розподіляються напруга та струм при послідовному, паралельному мішаному з'єднаннях резисторів?

3. Які основні співвідношення між струмами та напругами в послідовному й паралельному електричних колах?

4. Який дослід з наведених у цій лабораторній роботі служить перевіркою першого закону Кірхгофа?

5. Чому дорівнює потужність у колі при послідовному та паралельному з'єднаннях резисторів?

6. У яких пристроях застосовуються послідовне, паралельне та мішане з'єднання резисторів?

 

 

 

 

Схема 1. Послідовне з'єднання резисторів

 

 

Схема 2. Паралельне з'єднання резисторів

 

 

 

 

Схема 3. Змішане з'єднання резисторів

 

 

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ | Лабораторна робота № 2

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.