Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Введение

Р.

М. Берислав

Тема: « Ведення обліку роздрібної реалізації.»

Зміст

1. Складові частини роздрібної реалізації в аптеках.

2. Облік реалізації товару за готівку.

3. Облік реалізації товару за безготівковим розрахунком.

4. Облік безоплатного і пільгового відпуску лікувальних засобів.

Продаж лікарських засобів і виробів медичного призначення населенню на території України можуть здійснювати:

• підприємства всіх форм власності, юридичні особи;

• громадяни - приватні підприємці.

Умовами для здійснення такої господарської діяльності є дотримання при цьому норм таких законодавчих документів:

• Закону України "Про лікарські засоби";

• Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

• Закону України "Про патентування господарської діяльності";

• Постанови КМУ №1570 "Про затвердження правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах";

Ваптеках облік відпущеного товару ведеться окремо у відповідності з формою оплати - за готівку та за безготівковим розрахунком. Амбулаторним хворим можуть від­пускатися лікарські засоби індивідуального виготовлення, промислового виробництва
як за рецептом, так і без рецепта. У структурі реалізації товару за готівку окремо облі­ковується товар, відпущений із структурних підрозділів - аптечних пунктів та аптечних кіосків.

Безготівкова форма відпуску товару використовується при лікарському забезпе­ченні хворих, які перебувають у лікувально-профілактичних закладах, хронічних хво­рих за безоплатними рецептами. До цього ж виду відпуску товару відноситься реалізація лікарських засобів іншим установам (школам, дошкільним та навчальним закладам) для власного використання (схема 1).

Як видно з даних схеми, при обліку відпуску товару з аптеки отримуються дані про вартість проданої води очищеної та води для ін'єкцій, а також про суму тарифів за індивідуальне та серійне виготовлення лікарських засобів.

Облік реалізації товару за готівку

Аптеки, які мають ліцензію на право виготовлення ліків, ведуть облік прийнятих амбулаторних індивідуальних рецептів у відповідних документах, а саме: рецептурному журналі чи квитанційній книжці а також у реєстрі роздрібних оборотів і місячному звіті. Це зумовлено тим, що кількість і сума реаліза­ції з індивідуальної рецептури є базовим показником для розрахунку суми природних втрат. Крім того, хворий, замовляючи лікарські засоби, залишає рецепт в аптеці, а одер­жує квитанцію, за якою отримує виготовлену лікарську форму, тому прийняті в роботу рецепти реєструються: присвоюється номер, записується прізвище хворого, назва лікар­ської форми, вартість медикаментів і посуду, taxa laborum,води очищеної і сума разом. Номер в рецептурному журналі - порядковий від початку місяця. В кінці зміни підра­ховується кількість і вартість прийнятих рецептів на лікарські засоби індивідуального виготовлення і переноситься в накопичувальні документи: реєстр роздрібних оборотів і витратну частину товарного (місячного звіту, МЗ). Місячна сума з вартості реалізова­них тарифів і води оприбутковується в прибутковій частині товарного (місячного звіту), бо продавати можна тільки оприбуткований товар (схема 2).

 

Приклад.Аптекою відпущено за місяць 8390 амбулаторних рецептів, з них - гото­вих лікарських засобів 7 400, вартість індивідуальних лікарських засобів - 4 300 грн, у тому числі тарифи - 1 300 грн, вода очищена - ЗО грн. Вартість готових лікарських засо­бів - 29 600 грн; безрецептурний продаж становить 32 100 грн. а виторг структурних підрозділів - ЗО 000 грн. Встановити загальну суму реалізації товару.

Загальна сума реалізації буде дорівнювати:

4300 + 29600 + 32100 + 30000 = 96000 грн.

У восьмому розділі місячного звіту (реєстр роздрібних оборотів) на підставі записів за місяць виводиться середня вартість одного рецепта на лікарський засіб індивідуаль­ного виготовлення та промислового виробництва за місяць. Для цього вартість відпуще­них лікарських засобів треба поділити на кількість. Визначена середня вартість рецепта використовується для розрахунку кількості відпущених за місяць рецептів лікувально-профілактичним установам. Це зумовлено особливістю обліку вартості відпущеного товару за безготівковим розрахунком.

У загальну суму реалізації за готівку ще включається вартість безрецептурного відпуску, розмір якого встановлюється на підставі підрахунку чеків у кінці зміни і дня та виторг структурних підрозділів аптеки згідно з прибутковими касовими ордерами (схема 3).

Де показано відображення вартості безрецептурного відпуску та виторгу структурного підрозділу в облікових документах

 

Облік реалізації товару за безготівковим розрахунком

Аптеки при відпуску товару в лікувально-профілактичні та інші заклади за безго­тівковим розрахунком здійснюють цю діяльність на підставі вимог, поданих в аптеку. Вимоги в аптеці коректуються, таксуються згідно з прейскурантом роздрібних цін за кожною назвою з врахуванням taxa laborum..

Товар одноразовим покупцям відпускається після оплати виставленого аптекою рахунка. Лише тоді покупець може одержати товар в аптеці.

Якщо розрахунки між аптекою і лікувально-профілактичним закладом система­тичні, здійснюються планові платежі (авансів), товар відпускається згідно з вимогами без попередньої оплати. Вимоги за відпущений товар реєструються хронологічно в книзі обліку відпуску і розрахунків з покупцями, для кожного лікувально-профілактичного закладу - окрема сторінка. На основі зареєстрованих за певний період вимог в аптеці оформляються рахунки, до яких додаються вимоги. В рахунках вказуються дата, номер

 

і тільки загальна сума на відпущений товар. Всі виписані рахунки протягом місяця хро­нологічно реєструються в реєстрі виписаних покупцям рахунків (місячний звіт, роз­діл IV). Згідно з домовленістю гроші надходять в аптеку періодично, раз на тиждень, раз на декаду чи раз на місяць.

Для контролю за сумою відпущених медикаментів і грошей, що надійшли, в кінці місяця оформляється оборотна відомість особових рахунків покупців, де вказується залишок грошей на початок місяця (на користь аптеки чи за аптекою). Недоплачену суму покупці перераховують на рахунок аптеки до початку чергового місяця. Надлишок грошей аптека повинна зарахувати в рахунок подальшого відпуску товарів. Загалом по аптеці заборгованість на початок місяця не повинна перевищувати суми одноденної реа­лізації. Отже, по реєстру виписаних покупцям рахунків визначається загальний обсяг продажу за безготівковим розрахунком і заноситься у видаткову частину місячного

(товарного) звіту (схема 4). де показано відображення вартості безготівкового відпуску в облікових документах

 

Облік безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів

Провізор, приймаючи пільгові рецепти, таксує їх за повною вартістю і реєструє в окремому рецептурному журналі і додатково в реєстрі рецептів. У реєстр вносять номер по порядку, номер рецепта, прізвище хворого, вартість відпущених медикаментів, суму, заплачену хворим (50 %), суму, яка підлягає оплаті ЛПЗ. Реєстр заповнюється у двох примірниках, на підставі одного з них виписується рахунок, який передається або в місцеві органи (для оплати ліків, відпущених ІВВ), або в лікувально-профілактичні заклади. Інший примірник залишається з рецептами в аптеці. Реєстри складаються окремо для кожної категорії хворих і кожної установи. Виписаний лікувально-профі­лактичному закладу рахунок реєструється в реєстрі виписаних рахунків, а сума, запла­чена готівкою, - в реєстрі роздрібних оборотів (схема 5), де показано відображення вартості пільгового та безкоштовного відпуску в облікових документах

 

 

Облік документального вибуття товару

Крімреалізації товару, в аптеках окремо облікується документальний видаток товару, не зв'язаний з реалізацією, тобто документальне списання його:

1) на господарські потреби;

2) при наданні першої медичної допомоги;

3) при знятті ліків Держлікінспекцією для аналізу;

4) при недостачі за рахунок природних втрат;

5) при закінченні терміну придатності;

 

 


Читайте також:

  1. ВВЕДЕНИЕ
  2. Введение 26 страница
  3. Введение 26 страница
  4. ВВЕДЕНИЕ В MICROSOFT OFFICE.
  5. Лекция 1. Введение
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | За характером ексудату

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.