Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Глосарій, персоналій

1. Трудові ресурси – це частина населення, яка володіє фізичним розвитком, розумом, знаннями, і яка здатна працювати.

2. Працездатне населення – це сукупність осіб, переважно в робочому віці, здатних за своїми психофізичними даними до участі у трудовому процесі.

3. Зайнятість– це діяльність людини, яка пов’язана із задоволенням особистих та суспільних потреб, що не заперечують законодавству та приносять трудовий прибуток.

4. Фрикційне безробіття – це таке безробіття, коли працівники не працюють у даний момент через зміну місця роботи у зв’язку з поліпшеними умовами, переїздом на нове місце проживання, так зване добровільне безробіття.

5. Організація праці (оrganization of labour) – система міроприємств, що забезпечують раціональне використання робочої сили, яка включає відповідно розподілення людей в процесі виробництва, розподіл і кооперацію, методи нормування та стимулювання праці, організацію робочих місць, їх обслуговування і необхідні умови праці;

6. Розподіл праці (division of labor) – розподілення людей в процесі спільної праці;

7. Методи праці (methods of labour) – спосіб здійснення процесів праці, що характеризують склад прийомів, операцій і приділеної послідовності їх виконання.

8. Робоче місце (workplace)– зона, обладнана необхідними технічними ресурсами, в якій відбувається трудова діяльність виконавця чи групи виконавців, спільно виконуючих одну роботу чи операцію.

9. Організація робочого місця (organization of workplace)– система міроприємств по обладнанню робочого місця ресурсами, предметами праці та послугами, необхідними для здійснення трудового процесу;

10. Умови праці (terms of labour)– сукупність факторів виробничого середовища, що здійснює вплив на здоров’я і працездатність людини в процесі праці.

11. Інтенсивністю праці (intensity of labour)– ступінь розтрачання робочої сили за одиницю часу.

12. Якість праці (quality of labour)– ступінь складності, напруженості і господарського значення праці.

13. Нормування праці (setting of norms of labour)– встановлення міри затрат праці на виготовлення одиниці продукції чи виробіток продукції за одиницю часу, виконання заданого об’єму робіт чи обслуговування ресурсів виробництва в окремих організаційно-технічних умовах.

14. Норма виробітку (norm of making)- кількість продукції, що вироблена за одиницю часу.

15. Норма часу (norm of time)– час, що затрачується на виробництво продукції чи виконання одиниці роботи.

16. Норма обслуговування (norm of service) – кількість обладнання, що обслуговуються однією людиною.

17. Норма чисельності (norm of quantity)– кількість робітників, необхідних для обслуговування певного обладнання чи групи одиниць обладнання.

18. Норма управління (management norm) – кількість людей, котрими може керувати ефективно один керівник.

19. Тарифна система (the tariff system) – сукупність нормативів, за допомогою яких регулюється рівень заробітної плати різноманітних груп та категорій робітників.

20. Безтарифна система (untariff system) – визначення розміру заробітної плати кожного робітника в залежності від кінцевого результату роботи всього робочого колективу.

21. Система плаваючих окладів (the system of floating salaries) – щомісячне визначення розміру посадового окладу робітника в залежності від росту (зниження) продуктивності праці на ділянці, що обслуговується робітником, при умові виконання завдання по випуску продукції.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організація оплати праці. | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.