Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Синфи 9-ум

Синфи 8-ум

Намунахои мавзеъхои иншо барои синфхои 8-9

1. Шоири дестдоштаи ман.

2. Китоб – манбаи дониш аст

3. Орзухои ман

1. Дониш чароуи арл аст.

2. Забон-ойинаи миллат.

3. Ояндаи кишварам дар тасаввури ман

Диктант дар асоси чунин меъёри бахогузорб санхида мешавад:

 

• «91-100» хол: умуман бехато навишта шудааст; якто хатои имлоии дауал набуда, ё ки якто хатои аломати китобат дошта бошад;

• «81- 90» хол: дуто хатои имлоб ва дуто аломати китобат дошта бошад. Нисбати хатохо дигар шуданаш мумкин, аммо мирдори умумии онхо аз чорто, хатои имлоб бошад аз дуто зиёд набуданаш лозим.

• «71- 80» хол: чорто имло ва чорто аломати китобат дошта бошад. Нисбати хатохо сето имло, панхто аломати китобат ва ба дигар намуд буданаш хам мумкин. Аммо мирдори хатои имлоб аз чорто зиёд набуданаш лозим.

• «61- 70» хол: панхто имло ва панхто аломати китобат дошта бошад.

• “51- 60” хол: хафтто имло ва хафттото аломати китобат дошта бошад.

• “50-41” хол 9-10-то хатои имлоб ва аломати китобат дошта бошад.

• “40-31” хол 11-13-то хатои имлоб ва аломати китобат дошта бошад.

• “20-11” хол 14-то хатои имлоб ва аломати китобат дошта бошад.

• “10-1” хол мирдори хатохо аз 15-то зиёд шавад, гузошта мешавад.

Хотиррасон кардан: 1. Хатохои дар диктант буда нисбатан дар шакли гуногун буданаш ратъи назар хангоми бахогузорб мирдори хатохои имлоб асосан ба хисоб гирифта мешавад.

2. Агар мирдори ислоххои дар диктант буда аз 5-то зиёд бошад , бахо 1 хол паст карда мешавад.

Эзох: Донишомез кори хаттиро (дар диктант, баёни эходб ва иншо) мутларо бехато навишта, аммо хуснихаташ ба талабог хавобге наборшад натиха 1 хол паст карда мешавад.

 

Меъёри бахогузорб ба баёни эходб:

Т/р Дониш, махорат ва малакхо Хол
1. Нарша ба мавзеъ мувофир бошад, вореаи асар дуруст баён карда бошад, баён бомантир ва пайдарпай бошад, бойгонии сухан, сохти ифода ва услубии он ба талаботи забон мувофир бошад, ба саводхонб 1-то хатои дауал надошта, дуто хатои аломати китобат бошад, хатои услубб надошта бошад. 100-91
2. Матн дар асоси нарша навишта шуда, аммо ба нурсонхои хурд рох дода шуда бошад, дар баёни фикр пайдархамб рисман вайрон бошад, ба интихоби калима ва сохти ифода хар хелагб бошад, ба саводхонб 2-то имло, 2-то аломати китобат ва дуто хатои услубб вухуд дошта бошад. 90-81
3. Мавзеъ пурра кушода дода набошад, рисман аз мавзеъ берун баромада бошад; барои эзохи вореахо ба камбудихо рох дода бошад, ба бойгонии сухан ва тарзи ифода ночорб маълум бошад; ба саводхонб ба 3-то хатои имлоб, 4-то хатои аломати китобат ва 3-то хатои услубб рох дода бошад. 80-71
4. Кор ба нарша мувофир набошад, ба баёни фикр вурсонхо бошад, фикрхо ба хамдигар алораманд набошад, бойгонии сухан хеле хуб набошад; ба мазмун ва ифода ва саводхонб ба саводхонб ба 5-то хатои имлоб, 5-то хатои аломати китобат ва 5-то хатои услубб рох дода бошад. 70-61
Ба кор нарша тартиб надода бошад, ба баён ва ифода фикр хатогихои дауал мавхуд бошад; ба мазмун ва ифода ва саводхонб ба саводхонб ба 7-то хатои имлоб, 7-то хатои аломати китобат ва 7-то хатои услубб рох дода бошад. 60-51
Ба кор нарша тартиб надода шуда бошад, ба баён ва ифодаи фикр вайроихои дауал мавхуд бошад, фикрхо ба хамдигар алораманд набошад; ба мазмун ва ифода ва саводхонб ба саводхонб ба 9-10-то хатои имлоб, 9-10-то хатои аломати китобат ва 9-10-то хатои услубб рох дода бошад. 50-41
Ба кор нарша тартиб надода шуда бошад, ба баён ва ифодаи фикр вайроихои дауал мавхуд бошад, фикрхо ба хамдигар алораманд набошад, боёглнии сухан рашшор бошад; ба мазмун ва ифода ва саводхонб ба саводхонб ба 11-14-то хатои имлоб, 11-14-то хатои аломати китобат ва 11-14-то хатои услубб рох дода бошад. 40-31
Баён нохуб навишта шуда, ба талаботи болоб умуман хавобге набошад. Аз 30 хол паст

МЕЪЁР{ОИ БА{ОГУЗОРБ БА ИНШО

Т/р Ба мазмун Холхои зинахои 1-ум
1. Нарша эходкорона, пай дар пай ва ба мавзеъ мувофир тартиб дода шуда,мазмуни матнро пурра дарбар гирифта тавонад
2. Мураддима (эпиграф)-и ба мавзеъ мувофир дуруст интихоб шуда бошад
3. - мавзеъ дуруст, пурра ва батафсил кушода дода шуда бошад – 6 хол; - ба ронун роидахои матни бадеб мувофир тартиб дода шуда бошад – 6 хол - эходкорона мустарил фикр баён карда навишта бошад 6 хол; - фикрхо равшан ва асоснок бошад – 4 хол; - мазмуни мавзеъро ба меъёрхои забони адабб ба тарири амал кардан баён карда бошад – 3 хол.
4. Ба мавзу мувофир ситата (порчаи аз ягон матн ё асар айнан кечонидашуда)-ро дуруст интихоб кунад
5. Мазмуни бандхои нарша баён карда шуда бошад
6. Дар матн аз радриятхои миллб (панду хикмат, зарбулмасалу марол ва у ) ба мавреъ истифода бурда бошад
7. Матн оиди мавзеъ ба таври умумб хулоса карда бошад
8. Мазмуни матн ба даври хозира вобаста карда шуда бошад
9. Иншо бо хусни хат навишта шуда бошад
  Хамъ: 50 хол

 

Т/р Ба саводхонб Холхои зинахои 1-ум
1. Ба иншо ягон хатои грамматикб набошад
2. Ба иншо 1 – то хатои имло, 1 – то аломати китобат бошад
3. Ба иншо 1 - то хатои услубии на он радар дауал, 1 – то хатои имло ва 1 – то хатои аломати китобат бошад
4. Ба иншо 1 – то хатои услубии на он радар дауал, 2 – то хатои имло ва 2 – то хатои аломати китобат бошад
5. Ба иншо 2 – то хатои услубии на он радар дауал, 3 – то хатои имло ва 3 - то хатои аломати китобат бошад
6. Ба иншо 2 – то хатои услубб, 4 - то хатои имло ва 4 - то хатои аломати китобат бошад
7. Ба иншо 3 – то хатои услубии на он радар дауал, 5- то хатои имло ва 5 - то хатои аломати китобат бошад
8. Ба иншо 3 –то хатои услубб, 5 – то хатои имло ва 5 – то хатои аломати китобат бошад
9. Ба иншо 4–то хатои услубб, 6– то хатои имло ва 6-то хатои аломати китобат бошад
10. Ба иншо 5–то хатои услубб, 7– то хатои имло ва 7-то хатои аломати китобат бошад
11. Ба иншо 6 –то хатои услубб, 8 – то хатои имло ва 8-то хатои аломати китобат бошад
12. Ба иншо 7–то хатои услубб, 9 – то хатои имло ва 9-то хатои аломати китобат бошад
13. Ба иншо 8–то хатои услубб, 10– то хатои имло ва 10-то хатои аломати китобат бошад
14. Ба иншо 9–то хатои услубб, 11– то хатои имло ва 11-то хатои аломати китобат бошад
15. Ба иншо 10–то хатои услубб, 12– то хатои имло ва 12-то хатои аломати китобат бошад
16. Ба иншо аз 10–то зиёд хатои услубб, 13– то хатои имло ва 13– то хатои аломати китобат бошад
17. Ба иншо аз 10–то зиёд хатои услубб, 14– то хатои имло ва 14– то хатои аломати китобат бошад
18. Ба иншо аз 10–то зиёд хатои услубб, 15– то хатои имло ва 15– то хатои аломати китобат бошад
19. Ба иншо аз 10–то зиёд хатои услубб, 16– то хатои имло ва 16– то хатои аломати китобат бошад
20. Ба иншо аз 10–то зиёд хатои услубб, 17– то хатои имло ва 17– то хатои аломати китобат бошад
21. Ба иншо аз 10–то зиёд хатои услубб, 18– то хатои имло ва 18– то хатои аломати китобат бошад
     

Эзох: Баъзан мирдори хатохои кори хаттии донишомезон ба меъёри бахогузории болоб мувофират накарданаш мумкин. Дар он холат 2 –то хатои аломати китобатиро ба хои 1 – то хатои имлоб, 2 – то ё 3 – то хатои имлоиро ба сифати 1 – то хатои услубб хам бахо додан мумкин аст. Хар як мирдори хатохо (услубб, имло ва аломати китобат)-и хамагб аз 10-то зиёд шавад бахои донишомез худ аз худ паст мешавад.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Табиат мувозанати | МАТЕМАТИКА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.