Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Інтегратор

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

БЛОК САМОКОНТРОЛЮ

1. Які ділові папери належать до кадрово-контрактних?

2. У якій послідовності укладають кадрово-контрактні документи?

3. Що таке заява? Які реквізити характерні для заяви?

4. Які заяви бувають за походженням?

5. Поясніть, яка відмінність між простою і складною заявами?

6. Що таке резюме? Яких правил слід дотримуватися, складаючи резюме?

7. Схарактеризуйте основні типи резюме?

8. Що таке автобіографія? Які особливості написання тексту до­кумента?

9. Що спільного і відмінного в оформленні характеристики і ре­комендаційного листа?

10. На якому етапі працевлаштування заповнюють особовий листок з обліку кадрів? Які відомості подають?

11. Що регламентують накази щодо особового складу?

12. Які реквізити містить наказ? З якого моменту наказ набуває чинності?

13. Що таке контракт? Які відмінності між контрактом та трудовою угодою, трудовим договором?

14. Який документ називається трудовою книжкою? Які відомості заносять до трудової книжки і де вона зберігається?

 

1. Особливості вживання дієслівних форм у текстах кадрово- контрактних документів.

2. Історія становлення та особливості офіційно-ділового стилю.

3. Особливості відмінювання іменників II відміни.

4. Конструкції з прийменником в українській та російській монах


 

 

Схема інтегратора та часові діаграми його вхідної і вихідної напруг зображені на рис. 7. Схема інтегратора створена на основі інвертувального підсилювача заміною резистора Rзз конденсатором С. Враховуючи, що Іоп = 0 (бо Rвх = ∞), знаходимо іR= - іС .

 

Складемо рівняння за другим законом Кірхгофа для вхідного і вихідного контурів:

 

З теоретичних основ електротехніки відомо, що струм через конденсатор визначається як похідна від зміни величини заряду q за часом t:

.

 

а)

 

б)

Рис. 7. Схема а) та часові діаграми вхідної і вихідної напруг інтегратора б)

 

Із наведеної вище системи рівнянь визначимо іR та UC, врахувавши, що Uо =0 (бо KuОП → ∞)

.

Підставляючи відомі значення у рівняння іR= - іС, отримаємо:

.

Після інтегрування отримаємо

,

де – напруга на виході ОП в момент часу t = 0.

Якщо на вхід подати та прийняти що =0, рівняння для визначення вихідної напруги набуде вигляду

де τ = RC – стала часу резистивно-ємнісного кола.

З останнього рівняння видно, що за умови τ =1 вихідна напруга пропорційна вхідній , а також тривалості інтегрування t. Це видно і з часових діаграм вхідної та вихідної напруг ( рис. 7, б).

На основі схеми інтегратора можна отримати генератор пилкоподібної напруги, якщо на вхід подавати змінну напругу прямокутної форми.

 

2.2. Схеми імпульсної техніки на основі ОП


Читайте також:

  1. Електронні інтегратори.
  2. ІНТЕГРАТОРИ НА КОМУТАЦІЙНИХ КОНДЕНСАТОРАХ (КК).
  3. СИГНАЛИ ІМПУЛЬСНОЇ ТЕХНІКИ. ЕЛЕКТРОННІ ІНТЕГРАТОРИ ТА ДИФЕРЕНЦІАТОРИ.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Виникнення і розвиток грошових відносин.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.