Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Для слухачів магістратури

Конспект лекцій

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

з дисципліни

«Методологія і методи наукових досліджень»

Бердянськ – 2008


Мета дисципліни:

– формування уявлення про зміст понять «наука», «наукове пізнання», «наукове дослідження», «методологія», «методи наукового дослідження», «теоретичні методи», «емпіричні методи», «категоріальний апарат дослідження»;

– формування знань рівнів та функцій методології, підходів до здійснення наукових досліджень, сутності й компонентів методики наукового дослідження, видів методів наукового дослідження і особливостей їхнього застосування, принципів розробки категоріального апарату дослідження, основних видів наукових досліджень у вищій школі, структури та змісту дослідницької роботи студента;

– формування умінь аналізувати методи наукового дослідження, визначати умови та способи їхнього застосування, обґрунтовувати вибір методів стосовно конкретного дослідження, якому присвячено магістерську роботу.

 

Література:

Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрический метод. – М.: Педагогика, 1970. – 136 с.

Ительсон Л.Б. Математические и кибернетические методы в педагогике. – М.: Просвещение, 1964. – 102 с.

Ительсон Л.Б. Математические методы в педагогике и педагогической психологии. – М.: Знание. – Вып. II. – 1968. – 56 с.

Євдокимов В.І., Агапова Т.П., Гавриш І.В., Олійник Т.О. Педагогічний експеримент: Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: «ОВС», 2001. – 148 с.

Кожухова Т.В., Кайдалова Л.Г., Шпалінськиіі В.В. Основи психолого-педагогічного дослідження: Навч. иосіб. для наук.-пед. працівників, слухачів ф-тів підвищення кваліфікації вищ. мед. і фармац. навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.– X.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2002.– 240 с.

Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике – Таллин: Валгус, 1980. – 334 с.

П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: 2003. – 116 с.

Теория и практика педагогического эксперимента. / Под ред. А.И.Пискунова, Г.В.Воробъева, – М.: Педагогика, 1979. – 208 с.

Черепанов В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. – М.: Педагогика, 1989. – 152 с.

Экспертные оценки в социологических исследованиях. / С.Б.Крымский и др. АН УССР, Ин-т философии. – Киев: Наук.думка, 1990. – 318 с.

Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради. 3-тє видання, виправлене і доповнене / Автор-упорядник Л.А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2005. – 80 с.

 Читайте також:

  1. Створіть атмосферу взаємоповаги.Підтверджуйте цінність знань та досвіду дорослих слухачів та їхній можливий внесок у заняття.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Оформлення магістерської дисертації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.