Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Об'єднання страховиків та їхні функції

 

Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодавству України.

Об'єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають прав юридичної особи після державної реєстрації.

Як добровільне об'єднання страховиків Ліга страхових організацій України здійснює:

захист прав та інтересів учасників ринку страхових послуг, що є членами Ліги;

сприяння формуванню та вдосконаленню правової бази страхової діяльності;

сприяння підвищенню кваліфікації та професіоналізму керівників та спеціалістів учасників ринку страхових послуг;

ознайомлення громадськості з діяльністю учасників ринку страхових послуг та їх роллю в економічному житті України;

сприяння реалізації антимонопольного законодавства у сфері страхової діяльності;

утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між: учасниками ринку страхових послуг та споживачами страхових послуг.

На регіональному рівні діє Харківський союз страховиків, а за галузевою ознакою - Асоціація страховиків в аграрному секторі економіки.

Авіаційне страхове бюро України є юридичною особою, яка діє на підставі Положення "Про авіаційне страхове бюро" і установчого договору, погодженого з Міністерством фінансів України та Державною авіаційною адміністрацією. Бюро має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, набуває майнових та особистих немайнових прав, має право виступати в суді, арбітражному та третейському судах, виконувати будь-які дії відповідно до угод, що не суперечить законодавству, Положенню "Про авіаційне страхове бюро" та установчому договору.

Фінансування діяльності Бюро здійснюється за рахунок вступних і членських внесків членів Бюро та інших надходжень, не заборонених

законодавством.

Бюро створюють страховики, які мають дозвіл (ліцензію) на право проведення обов'язкового авіаційного страхування та зареєстровані в Державній авіаційній адміністрації відповідно до Указу Президента України від 15 січня 1998 р. №17 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України", орган управління яких прийняв рішення про вступ до Бюро (за умови виконання вимог Положення "Про авіаційне страхове бюро"). Бюро створюють зазначені страховики, укладаючи установчий договір. Страховики, які прийняли рішення про вступ до Бюро, подають заяву до Уповноваженого органу, яке призначає Дату проведення загальних зборів засновників Бюро. У разі відсутності інформації про вступ до Бюро протягом десяти днів з дня видачі дозволу (ліцензії) Уповноважений орган анулює такий дозвіл (ліцензію).

Бюро підлягає державній реєстрації у Київській міській державній адміністрації. Для державної реєстрації президент Бюро або голова загальних зборів, який тимчасово виконує обов'язки президента, подає Київській міській державній адміністрації заяву про державну реєстрацію та установчий договір.

Державна реєстрація Бюро відбувається без справляння реєстра­ційного збору. Київська міська державна адміністрація в місячний термін розглядає подані матеріали, приймає рішення і видає свідоцтво про державну реєстрацію Бюро.

Основні завдання АСБ

Органом управління АСБ є загальні збори його членів. До беззаперечної компетенції загальних зборів належать

Вирішення окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів, за рішенням загальних зборів можуть бути делеговані прези­дентові Бюро, який безпосередньо керує поточною діяльністю Бюро. Повноваження президента визначають загальні збори членів Бюро.

Кандидатуру президента АСБ визначає і подає Державна авіаційна адміністрація за погодженням з Уповноваженим органом та затвер­джують загальні збори.

Члени АСБ зобов'язані:

Члени АСБ мають право:

Взаємовідносини сграховиків-членів АСБ з питань перестраховуванші та співстрахування будують з метою сприяння повного використання можливостей національного страхового ринку та проводять відповідно

до законодавства.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (М(Т)СБ) -юридична особа, яка створена згідно з чинним законодавством і діє на основі свого Статуту, погодженого і затвердженого у визначеному законодавством порядку. Страховики можуть входити до М(Т)СБ як повні або асоційовані члени.

Повні члени М(Т)СБ зобов'язані виплачувати страхові відшкодування у разі настання страхового випадку, який спричинили їхні страхувальники на території інших держав, з уповноваженими організаціями зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів яких М(Т)СБ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування. Якщо страхове відшкодування виплачувало М(Т)СБ, то повні члени відшкодовують (компенсують) йому всі витрати, яких воно зазнало, і сплачують пеню. Основні завдання М(Т)СБ:

гарантування платоспроможності страховиків - членів Моторного (транспортного) страхового бюро щодо страхових зобов'язань;

укладення за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України угод з уповноваженими організаціями по страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів інших держав про взаємне визнання договорів такого страхування, взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування шкоди та забезпечення виплати за страховим випадком, що було спричинене власником транспортного засобу, застрахованим на території зазначеної держави, або власником транспортного засобу, застрахованим в Україні відповідно до зазначених угод;

управління централізованими страховими резервними фондами;

співробітництво з відповідними організаціями інших держав у галузі страхування цивільної відповідальності, координація обов'язкового страхування цивільної відповідальності нерезидентів - власників (водіїв) транспортних засобів у разі в'їзду їх на територію України;

збирання необхідної інформації про обов 'язкове страхування цивільної відповідальності, підготовка рішень та пропозицій з цього питання;

розроблення форм страхових полісів і договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності;

затвердження тарифів за додатковими договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності в порядку, визначеному законо­давством;

виплати компенсацій та страхового відшкодування.

Для забезпечення виконання зобов'язань членів М(Т)СБ перед страхувальниками і третіми особами при ньому створюються такі централізовані резервні фонди:

фонд страхових гарантій, призначений для забезпечення плато­спроможності Моторного (транспортного) страхового бюро під час взаєморозрахунків з уповноваженими організаціями зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів інших держав, з якими це Бюро уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування та взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування шкоди. Джерелами формування цього фонду є внески страховиків (страхових організацій), а також щомісячні (до 20 числа) відрахування у розмірі до 5 відсотків страхових платежів за додатковими договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності, одержаних протягом попереднього місяця. Мінімальний розмір фонду страхових гарантій встановлюється у вільно конвертованій валюті у сумі, не меншій еквіваленту 400 000 евро;

фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах (фонд потерпілих) призначений для здійснення розрахунків з третіми особами. Перерахування коштів до цього фонду здійснюється щомісячно (до 20 числа) членами М(Т)СБ у розмірі до 10 відсотків страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності, одержаних протягом попереднього місяця, а також за рахунок інших надходжень (безоплатні або благодійні внески, пожер­твування організацій, підприємств і громадян, інші джерела, не заборонені законодавчими актами У країни).

Члени М(Т)СБ зобов'язані додатково забезпечувати свою плато­спроможність шляхом створення при ньому інших страхових резервних фондів на умовах, визначених чинним законодавством.

Морське страхове бюро України (МСБ) є юридичною особою, яка діє на підставі Положення "Про морське страхове бюро" та установчого договору, погодженого з Уповноваженим органом та Державним департаментом морського та річкового транспорту. Бюро має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, набуває майнових та особистих немайнових прав, має право виступати в суді, арбітражному та третейському судах, виконувати будь-які дії відповідно до укладених угод, що не суперечать законодавству, Положенню "Про морське страхове бюро" та установчому договору.

Фінансування діяльності МСБ відбувається за рахунок вступних та членських внесків членів Бюро та інших дозволених видів комерційної діяльності. МСБ створюють страховики, які мають дозвіл (ліцензію) на проведення морського страхування та обов'язкового страхування пасажирів від нещасних випадків, що виникають під час морського перевезення, орган управління яких прийняв рішення про вступ до Бюро, за умови виконання вимог Положення "Про морське страхове бюро". Бюро створюється зазначеними страховиками шляхом укладення установчого договору. Страховики, які прийняли рішення про вступ до Бюро, подають заяву до Уповноваженого органу, який призначає дату проведення загальних зборів засновників Бюро.

Бюро підлягає державній реєстрації в Одеській обласній державній адміністрації Для державної реєстрації президент Бюро або голова загальних зборів, який тимчасово виконує обов'язки президента, подає Одеській обласній державній адміністрації заяву про державну реєстрацію та установчий договір.

Основні завдання МСБ:

координація діяльності національних страховиків у галузі страхування на морському транспорті;

дослідження та прогнозування національного ринку страхових послугу галузі торговельного мореплавства;

організація співпраці з підприємствами, їхніми об'єднаннями та іншими організаціями, які експлуатують або обслуговують засоби морського транспорту;

підготовка та внесення на розгляд державних органів пропозицій стосовно законодавчих та інших нормативних актів з морського страхування,

розроблення рекомендацій з методології проведення відповідних видів морського страхування;

сприяння впровадженню прийнятих у міжнародній практиці умов морського страхування та форм уніфікованих полісів;

збір, аналіз та публікування статистичних даних щодо збитків па морському транспорті;

розроблення програм та методів страхування морських ризиків, заходів щодо запобігання страховим випадкам;

організація та проведення консультацій з технічних, економічних і юридичних питань, пов'язаних з класифікацією страхових випадків, визначенням розміру збитків та страхового відшкодування;

організація та проведення науково-практичних заходів з питань страхування на морському транспорті, забезпечення методичними матеріалами, інформаційне забезпечення страховиків та страхувальників;

видання бюлетенів і довідників, проведення навчання з підвищення кваліфікації, організація конференцій, семінарів тощо;

представництво інтересів страховиків-членів МСБ у міжнародних об'єднаннях страховиків.

Органом управління МСБ є загальні збори його членів. До беззаперечної компетенції загальних зборів належать: затвердження та відкликання президента МСБ; визначення повноважень президента МСБ; визначення терміну повноважень президента МСБ; визначення та зміна юридичної адреси МСБ; визначення розміру вступних та членських внесків і порядок їх сплати; визначення основних напрямів діяльності МСБ; затвердження річного кошторису витрат МСБ; затвердження розміру та умов оплати праці працівників МСБ; прийняття інших рішень, передбачених Положенням "Про морське бюро".

Вирішення окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів, за рішенням загальних зборів можуть бути делеговані прези­дентові МСБ, який безпосередньо керує поточною діяльністю МСБ.

Взаємовідносини страховиків-членів МСБ з питань перестраховування та співстрахування будують з метою сприяння повному використанню можливостей національного страхового ринку та проводять відповідно до законодавства.

Міжнародний Союз морського страхування, створений у 1874 p., сьогодні налічує 53 асоціації. Членами МСМС можуть бути лише національні асоціації морських страховиків. Сумарний збір премій з морського страхування МСМС у 1996 р. становив 14,493 млрд. $, у 1997 -13,075 млрд. $.

У структурі МСМС діють такі постійні комітети:

страхування суден;

попередження збитків зі застрахованими вантажами;

відповідальності перевізника; ^свободи страхування;

загальної аварії;

страхування суден, які використовують у внутрішніх водах;

страхування океанських суден;

страхування відповідальності за забруднення моря.

МСМС проводить роботу з узагальнення морського страхового законодавства. Спільно з Міжнародною торговельною палатою Союз підготував порівняльні таблиці умов морського страхування у найважливіших торгових центрах світу. МСМС розробив рекомендації щодо забезпечення збереження вантажів, адресовані власникам вантажу, перевізникам, експедиторам тощо.

Асоціація "Українське медичне страхове бюро" (АУМСБ)зареєстрована в березні 1999 р.

Основною метою є сприяння розвитку відкритого та рівно доступного для всіх медичного страхового ринку в Україні шляхом впровадження єдиних правил, вимог і стандартів діяльності, забезпечення необхідної допомоги страховим компаніям у проведенні медичного страхування, організації юридичного захисту прав страховиків та страхувальників, координації зусиль страховиків на ринку послуг медичного страхування.

Основними завданнями АУМСБ є:

представництво інтересів своїх членів у відносинах з державними органами України, міжнародними організаціями тощо;

розроблення методологи медичного страхування, стратегії і тактики його впровадження в Україні;

сприяння формуванню розвинутої інфраструктури медичного страхового ринку в Україні;

аналіз законодавства України з питань страхової діяльності та охорони здоров'я, підготовка пропозиції щодо його удосконалення;

залучення членів АУМСБ до участі у виконанні державних програм з

питань поліпшення медичної допомоги населенню за допомогою медичного страхування;

вивчення та аналіз стану і перспектив розвитку медичного страхування в Україні та за її межами, пропаганда медичного страхування серед населення України;

сприяння залученню іноземних інвесторів у програми з медичного страхування та охорони здоров'я;

проведення конференцій, семінарів та інших заходів науково-практичного характеру;

здійснення іншої діяльності, що не суперечить законодавству України.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

 

1. Стан, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

2. Стан, проблеми та перспективи розвитку міжнародного страхового ринку

3. Непрямі страхові посередники (особливості діяльності). Альтернативна мережа страхових посередників

4. Зарубіжна практика страхування (на прикладі конкретної країни)

5. Характеристика діяльності страхової компанії (на прикладі конкретної компанії)

- Статут

- Структура

- Напрямки діяльності

- Показники діяльності

- Ресурси

- Рейтинг

- Недоліки та переваги діяльності на страховому ринку

6. Проблеми правового забезпечення страхової діяльності в Україні. Вдосконалення державної політики в галузі страхування

7. Аналіз міжнародного законодавства з питань страхування

8. Ціноутворення в системі страхування України

9. Органи державного нагляду за страховою діяльністю (вітчизняний та світовий досвід)

10. Професійні оцінювачі ризиків та збитків (андеррайтери, сюрвейєри, аварійні комісари, аджастери, диспашери та ін)

11. Страховий маркетинг в Україні (стан, проблеми, перспективи). Роль реклами на ринку страхових послуг

 

 
Переглядів: 2908

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура страхових компаній | Економічне призначення державного регулювання страхової діяльності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.