Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Структура страхових компаній

 

Особливості створення страховика як юридичної особи визначені Законом України Про господарські товариства та Законом України "Про страхування" (2001 p.). Процес створення страхової компанії охоплює такі взаємопов'язані етапи: реєстрацію страховика як юридичної особи; надання цій юридичній особі статусу страховика.

Структура страхової компанії може охоплювати декілька рівнів управління. З урахуванням особливостей Положення про відокремлені підрозділи страхової компанії вона включає центральний офіс, філії, агентства та представництва страховика.

Організаційна структура страховика є динамічною. Вона може змінюватися: ускладнюватися, спрощуватися, що в свою чергу сприяє її вдосконаленню.

У практиці управління страховими компаніями набула поширення система «керівництво у співвідношенні із співробітництвом». Особли­вості цієї системи полягають у тому, що вона будується на принципах лінійного, функціонального та лінійно-штабного підпорядкування Структура органів управління страховою компанією залежить від того, в якій організаційній формі її створено. Оскільки більшість страховиків України мають статус акціонерного товариства, то з урахуванням особливостей Закону України "Про господарські товариства" вищим органом управління є загальні збори акціонерів, якими обирається Рада директорів, що створює правління та обирає зі свого числа голову правління.

Президент - вищий керівник страхової компанії після голови правління. Віце-президент - головний фінансовий директор, який відповідає за фінансові питання діяльності. Менеджер компанії здійснює оперативне керівництво, організовує горизонтальний поділ праці в компанії, контролює поточнуроботу.

Функції Спостережної Ради полягають у здійсненні нагляду за діяльністю правління страхової компанії, порядок якого визначається Статутом. Спостережна Рада як орган управління товариством не є обов'язковою. Чинна редакція Закону України "Про господарські товариства" передбачає обов'язкове створення Спостережної Ради лише у випадках, коли кількість акціонерів становить понад 50 чоловік.

Група радників-консультантів призначена для вирішення найбільш важливіших питань у діяльності страхової компанії. Вона діє як: дорадчий орган при керівництві компанії; сформована з працюючих і залучених спеціалістів.

Виконавчі директори - керівники основних підрозділів компанії, які очолюють відповідні департаменти (управління, дирекції) та входять до складу правління.

Власна внутрішня структурастраховика представлена представництвами, агентствами, філіями, відділеннями.

Представництва - підрозділи страхової компанії, які не мають статусу самостійної юридичної особи і займаються, як правило, збиранням інформації, рекламою, репрезентаціями, пошуком клієнтів, але не здійснюють комерційної діяльності;

Агентства- підрозділи, які мають право виконувати всі функції представництва, а також здійснювати операції з укладання та обслуговування договорів;

Філіали (відділення, філії)страхової компанії - підрозділи, які теж не мають права юридичної особи і здійснюють страхову діяльність за видами, на які страховик одержав ліцензію. У своїй діяльності керуються законодавством, нормативними актами, статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів, ради директорів та президента компанії. Результати роботи філіалу (відділення) відображаються у консо­лідованому балансі страхової компанії. Управління системою страхування здійснюється страховиком.

Акціонерне страхове товариство — основна форма організації страховика (страхового фонду) на основі централізації коштів за допомогою продажу акцій. Акціонерне страхове товариство — юридична особа, що має свій статут, у якому визначені мета товариства, розмір капіталу, порядок управління справами. Акціонерне страхове товариство може включати крім головної компанії різні за рівнем самостійності і виконуваними функціями підрозділи.

Представництво займається збором інформації, рекламою, репрезентативними функціями, пошуком клієнтів в інтересах страховика в даному регіоні чи інших країнах, але не веде комерційну діяльність.

Агентству страхової компанії дозволено виконувати усі функції представництва, і деякі інші, наприклад, укладати й обслуговувати договори страхування.

Афільовані страхові компанії – це страхові компанії, організовані одним чи більше власниками акцій акціонерної компанії на підставі наявного пакета акцій, але такого, що не складає контрольний пакет. Афільованою є дочірня компанія стосовно головного.

Вищим органом управління акціонерного страхового товариства є загальні збори акціонерів. Збори скликаються, як правило, один раз у рік, а поточними справами керує правління чи рада директорів. Перевірку оперативно-фінансової діяльності акціонерного товариства здійснює обрана ревізійна комісія. Результати роботи ревізійної комісії доповідаються загальним зборам акціонерів.

До виняткової компетенції загальних зборів відносяться визначення стратегічних напрямків роботи страхового товариства, затвердження документів, що регламентують його діяльність, і внесення в них виправлень, обрання правління і наглядацької ради, що представляють власників і контролюють діяльність страхового товариства в період між засіданнями загальних зборів, виконавчих і ревізійних органів, а також прийняття в разі потреби рішення про ліквідацію страхового суспільства.

Виконавчим органом страхової компанії є дирекція, що здійснює керівництво діяльністю і представляє фірму при заключенні договорів і угод з іншими юридичними і фізичними особами. Компетенція дирекції визначається загальними зборами і закріплюється в статуті страхового суспільства. Статутний капітал акціонерного страхового суспільства формується за допомогою акцій.


Читайте також:

 1. III. Географічна структура світового ринку позичкового капіталу
 2. VІ. План та організаційна структура заняття
 3. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 4. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 5. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 6. Атомно-кристалічна структура металів
 7. Базова алгоритмічна структура
 8. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 9. Безцехова виробнича структура.
 10. Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв'язок.
 11. Будучи, як правило, дочірніми фірмами великих компаній, вони існують за рахунок засобів венчурного капіталу і здійснюють чітко визначений вид діяльності.
 12. Бухгалтерська оцінка капіталу банку. Структура капіталу
Переглядів: 5105

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Види страхових організацій в Україні. | Об'єднання страховиків та їхні функції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.025 сек.