Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв'язок.

Елементсистеми– це скла­дова частина системи, яка не розчленовується на дрібніші скла­дові, тобто найменша неподільна частина системи.

Елементи системи— це відносно самостійні, відокремлені частини системи, які, не будучи системами даного типу, при їх безпосередній взаємодії створюють сис­тему певного функціонального призначення.

Елементами ВС є люди і матеріальні об'єкти - праця, знаряддя, предмети, продукти праці, а також технологія, організація виробництва.

Виробнича система на первинному рівні може розглядатися як група механізмів (устаткування, апарати тощо), що обслугову­ються робітником. Кожний механізм і робіт­ник, як два взаємодіючих і взаємозалежних елементи, складають систему «людина - машина».

Елементами виробничої системи нижчого рівня (дільниці, цеху, відділу) є робочі місця (частина виробничої площі з розта­шованими на ній верстатами або агрегатами та робітниками, які їх обслуговують), які оснащені приладдям та інструментом, пар­тією деталей (або інший вимір предметів праці) та ін.

Інтеграція первинних систем «людина — машина» створює ви­робничу дільницю — складну систему, яка охоплює основних і допо­міжних робітників, основне і допоміжне устаткування, їх функції і комплекс взаємозв'язків.

До систем вищого рівня належать цехи, підприємства, галузі і т. п.

У виробничій діяльності підприємства беруть участь різні його підрозділи, еле­менти, тобто складові цілого. Поєднуючись за визначеними правилами і принци­пами, вони створюють різні функціональні, організаційні, виробничі, управлінські системи. При поєднанні їх в єдину загальну інтегровану систему утворюється цілісне підприємство.

Законом України «Про підприємства в Україні» встановлено, що підприємство є основною первинною організа­ційно-господарською ланкою економічної системи країни, яка, виготовляючи і реалізуючи продукцію та послуги, забезпечує до­сягнення своїх цілей.

Підприємство як об’єкт організації в сучасних умовах господарювання — це організаційно виділена та економічно самостійна ланка сус­пільного господарювання, що виготовляє продукцію, виконує роботи або надає платні послуги для задоволення потреб суспільства й отримання прибутку.

У більшості країн із розвиненою ринковою економікою виробничі підприємства називають фірмами.

Структура системи - це сукуп­ність елементів і стійких зв'язків між ними, що забезпечують цілісність системи і збере­ження основних властивостей системи під час різноманітних зовнішніх і внутрішніх змін, тобто її тотожність самій собі.

Структура ВС визначається складом і взаємо­зв'язками її елементів і підсистем, а також зв'язками з зовнішнім середовищем. Розрізняють просторову (розташування елементів системи в просторі) і часову(послідовність змін у часі стану еле­ментів і системи в цілому) структури виробничих систем. Вони тісно взаємопов'язані і взаємозалежні.

Під структурою будь-якого підприємстварозуміють його внутрішній устрій, який характеризує склад підрозділів і системи зв'язків, підпорядкованості та взаємодії між ними. При цьому розрізняють виробничу структуру, що склада­ється з підрозділів, де виконуються виробничі процеси створення продукції, і загальну структуру підприємства. На формування виробничої структури впливає багато причин і факторів, зокрема вид продукції, яка виготовляється; обсяг виробництва; рівень спеціалізації та коо­перування; особливості й склад застосованих виробничих процесів тощо.

Виробнича структура будь-якого підприємства наочно відображається в його гене­ральному плані, де визначається розташування будівель, споруд (наприклад, цехи; їдальня; складські приміщення; адміністративний корпус; транспортний цех, гаражі), інших об'єктів на місцевості, підходів і під'їздів, рельєф, роза вітрів тощо.Проте гене­ральний план дає тільки наочне уявлення про підприємство, виробнича ж структура показує склад конкретних підрозділів і їх взаємозв'язки.

Виробнича структура підприємства— це сукупність його основних, допоміжних і обслуговуючих підрозділів та їх взаємозв'язки, що забезпечують перероблення входу сис­теми в її вихід — готовий продукт, тобто це склад виробни­чих ланок, їх кількість, розміри, співвідношення розмірів площ, чисельності робітників та потужності.

 
Переглядів: 2460

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Системний підхід. | Взаємодія підсистем

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.