Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Претензійні листи

Комерційні акти

Цей вид документів складають представники транспортних ор­ганізацій з метою засвідчення обставин, які можуть бути підставою для встановлення вини за порушення договору перевезення ванта­жів і покладання матеріальної відповідальності на працівників транспорту (як правило, залізниць), відправників і одержувачів ван­тажів. Відсутність комерційного акта позбавляє одержувача вантажу можливості пізніше виставити претензію працівникам транспорту.

Комерційні акти складають у разі невідповідності між фактично отриманим вантажем і даними, зазначеними в перевізному доку­менті за назвою, масою і кількістю місць, псування й ушкодження вантажу, виявлення вантажу без документів та документів без ван­тажу, повернення залізничному транспортові викраденого вантажу, затримки передання залізницею на залізничну під'їзну колію ван­тажу протягом 24 годин після оформлення документів про видання вантажів у товарній конторі (касі). В останньому випадку комерційний акт складають лише на ви­могу одержувача вантажу.

Складання комерційного акта — обов'язок працівників залізни­ці, а в разі відмови — вантажоодержувача.

Комерційні акти складають за встановленою формою і вони міс­тять такі обов'язкові реквізити:

1) назва документа;

2) номер, дата і місце складання;

3) швидкість перевезення вантажів;

4) номер і дата накладної;

5) назва пунктів відправлення і призначення;

6) назва відправника і одержувача;

7) відомості про засоби транспорту та відповідні відмітки в нак­ладній;

8) результати перевірки вантажу;

9) опис ушкодження і стан вантажів із виділенням нестач або надлишків;

10) висновки експертизи;

11) додаткові відомості та відмітки;

12) підписи осіб, що склали комерційний акт.

Претензійні листи — це службові листи, що оформляють обгрунтування ви­мог однієї організації до іншої, що стосуються порушення договірних зобов'язань. У них висловлюється невдоволення з приводу порушення умов укладеної угоди, наприклад, порушення погоджених (визначених) термінів постачання товару, невідповідності останнього запропонованим зразкам, незадовільного дизайну чи упакування тощо.

Такі листи є засобом урегулювання розбіжностей на добровіль­них засадах і є обов'язковою попередньою стадією перед позиван­ням через суд або арбітраж.

Претензійному листу передує лист-нагадування, в якому аргументовано, послідовно, виважено висловлюють невдоволення (3-є нагадування є останнім і містить попередження про наступні юридичні дії), а потім — претензію.

У разі, якщо делікатні нагадування і вимоги не дали бажаних наслідків, потрібно звернутися до суду або розірвати контракт. Слід повідомити про це адресата, але треба зробити усе мож­ливе, щоб тон і стиль листа остаточно переконали його в тому, що для вас це вкрай неприємний, однак єдиноможливий вихід із ситуації.

Виявивши порушення, ви маєте право висловити партнерові претензію і вимагати їх ліквідації, скажімо, заміни неякісного това­ру; ви також можете наполягати на відшкодуванні завданих збит­ків, сплаті штрафу і, певна річ, на чіткому дотриманні в майбутньо­му умов договору (угоди, контракту).

Претензії подають у певні терміни залежно від їх виду. Наприк­лад, претензії щодо кількості та якості товарів покупець (одержу­вач) повинен подати відправникові не пізніше ніж через 10 днів після складання комерційного акта. Постачальник після отримання листа у 10-денний термін повинен розглянути його і повідомити покупця про згоду задовольнити претензію або про відмову із заз­наченням мотивів.

Претензії до транспортних організацій про відшкодування збит­ків за втрату, нестачу або ушкодження (псування) вантажу подають протягом 6 місяців. Цей термін обчислюється за псування або част­кову втрату вантажу із дня його видання, а за повну втрату ванта­жу — після 30 діб із дня закінчення терміну постачання.

Згідно із статутами залізниць, водного й повітряного транспорту, правилами перевезення вантажів автотранспортом органи транс­порту повинні розглянути заявлену претензію у 3-місячний термін і повідомити про прийняту ухвалу. Якщо претензія стосується пе­ревезення вантажів різними видами транспорту за одним докумен­том, то термін її розгляду збільшується до 6 місяців. Претензії про сплату високих штрафів розглядаються транспортними організація­ми протягом 45 днів.

Днем подання претензії є день здання її на пошту (за поштовим штемпелем) або день вручення постачальникові (за датою розписки).

Претензії та додатки до них складають у трьох примірниках: пер­ший — постачальникові, другий — заявникові, а третій додається до позовної заяви у разі розгляду справи арбітражем. У разі подання претензії до транспортної організації оформля­ється 4-й примірник на адресу постачальника.

Форма претензійних листів відповідає загальним вимогам до листів, але їх зміст визначається видом претензії. Документи офор­мляються на бланку організації.

Претензійний лист містить такі реквізити:

— адреса організації (підприємства), куди передається претензія
(справа вгорі);

— адреса організації (підприємства), що подає претензію (якщо
лист оформляється не на бланку), сума претензії цифрами
(зліва вгорі);

—текст;

— банківські реквізити заявника;

— додатки із зазначенням кількості аркушів;

— підписи директора та головного бухгалтера організації (під­приємства), скріплені печаткою, якщо лист оформляється не на бланку.

Додатками, що є підтверджувальними документами із повною доказовою силою для обох сторін, за нестачі товарів повинні бути комерційний акт (посвідчує нестачу), транспортні документи (на­кладні, квитанції про перевезення вантажів і т. ін.), розрахунок су­ми нестачі та ін.

До претензій, пов’язаних із якістю товарів слід додавати акт державної екс­пертизи про недоброякісність товару, розрахунок суми уцінення і штрафу із зазначенням кількості та якості забракованого товару, транспортні накладні, комерційні акти й інші документи, що об­ґрунтовують вимогу.

 


Читайте також:

  1. Листи-вітання
  2. ПЕРЛИСТИЙ КОРАБЕЛЬ
  3. Робоча книга і листи та дії над ними
  4. Службові листи
  5. Службові листи
  6. Службові листи
Переглядів: 2875

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Протоколи розбіжностей до договорів | Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банку та депозити до запитання.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.