Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин на об'єктах економіки.

Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на території чи об'єкті (або на водному об'єкті), спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат.

Потенційно небезпечний об'єкт (ПНО) -об'єкт, на якому можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші об'єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення аварії.

Техногенна безпекасистема заходів запобігання і реагування на техногенні небезпеки та процес забезпечення контролю критеріїв безпеки і умов безпечної експлуатації промислового підприємства (об’єкта).

Об'єкт підвищеної небезпеки -об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об'єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Потенційно небезпечні хімічні речовини та біологічні препарати - хімічні речовини та біологічні препарати природного та штучного похо­дження, що їх виготовляють на території України чи отримують з-за кордону для використання у господарстві та побуті, які негативно впли­вають на життя та здоров'я людей, тварин і рослин, а також довкілля.

Сильнодіючими отруйними речовинаминазиваються хімічні сполуки, які в певних кількостях, що перевищують ГДК, негативно впливають на людей, сільськогосподарських тварин, рослини та викликають у них ураження різного ступеня.

Сильнодіючі отруйні речовини можуть бути елементами технологічного процесу (аміак, хлор, сульфатна й нітратна кислоти, фтористий гідроген та ін.) і можуть утворюватись при пожежах на підприємствах (чадний газ, оксиди нітрогену та сульфуру, хлористий водень).

Аварія з викидом (розливом) хімічних речовин - аварія на хімічно небезпечному об'єкті, що супроводжується викидом (розливом) небезпечних хімічних речовин, яка може призвести до загибелі чи хі­мічному ураженні людей.

Об'єкти господарювання, на яких використовуються сильнодіючі от­руйні речовини, є потенційними джерелами техногенної небезпеки.

При аваріях або зруйнуванні цих об'єктів можуть виникати масові ураження людей, тварин і сільськогосподарських рослин сильнодію­чими отруйними речовинами.

До хімічно небезпечних об'єктів (підприємств) належать:

· заводи і комбінати хімічних галузей промисловості, а також окремі установки і агрегати, які виробляють або використовують силь­нодіючі отруйні речовини;

· заводи (або їх комплекси) з переробки нафтопродуктів;

· виробництва інших галузей промисловості, які використовують сильнодіючі отруйні речовини;

· підприємства, які мають на оснащенні холодильні установки, во­донапірні станції і очисні споруди, які використовують хлор або аміак;

· залізничні станції і порти, де концентрується продукція хімічних виробництв, термінали і склади на кінцевих пунктах переміщення сильнодіючих отруйних речовин;

· транспортні засоби, контейнери і наливні поїзди, автоцистерни, річкові і морські танкери, що перевозять хімічні продукти.

· склади і бази, на яких містяться запаси речовин для дезінфекції, дератизації сховищ для зерна і продуктів його переробки;

· склади і бази із запасами отрутохімікатів для сільського госпо­дарства.

Основними причинами виробничих аварій на хімічно небезпечних об'єктах можуть бути:

· поломка деталей, вузлів, устаткування, ємностей, трубопроводів;

· несправності у системі контролю і забезпечення безпеки вироб­ництва;

· порушення герметичності зварних швів;

· організаційні і людські помилки;

· пошкодження в системі запуску і зупинки технологічного проце­су, що може призвести до виникнення вибухонебезпечної ситуації;

· зовнішня дія сил природного характеру;

· акти саботажу або диверсій обслуговуючого персоналу або сто­ронніх осіб.

Існує можливість виникнення значних аварій, якщо наявне виті­кання (викид) великої кількості хімічно небезпечних речовин. При­чиною цього може бути:

· заповнення резервуарів для зберігання понад норму при помилках у роботі персоналу і вихід з ладу систем контролю рівня заповнення;

· пошкодження вагона-цистерни з хімічно небезпечними речови­нами або ємностей для їх зберігання внаслідок виходу з ладу систем контролю тиску;

· розрив шлангових з'єднань у системі розвантаження;

· витікання хімічно небезпечних речовин із насосів, труб.

Усього в Україні працює понад 1800 об'єктів господарювання, на яких зберігається або використовується у виробничій діяльності хі­мічно небезпечні речовини, в т. ч. сильнодіючі отруйні речовини (хлор, аміак тощо).

Ці об'єкти розподілені за ступенями хімічної небезпеки:

· 1 ступінь хімічної небезпеки (у зонах можливого хімічного зара­ження від кожного з них мешкає більше 75 тис. чоловік) - 75 об'єктів;

· 2 ступінь хімічної небезпеки (у зонах можливого хімічного зара­ження від кожного з них мешкає від 46 до 75 тис. чоловік) - 60 об'єктів;

· 3 ступінь хімічної небезпеки (у зонах можливого хімічного заражен­ня від кожного з них мешкає менше 46 тис. чоловік) - понад 1100 об'єктів;

· 4 ступінь хімічної небезпеки (зони можливого хімічного зараження від кожного з них не виходить за межі об'єкта) - понад 500 об'єктів.

Всього в зонах можливого хімічного зараження від цих об'єктів мешкає близько 20 млн чоловік.

Головним фактором ураження при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах є хімічне зараження місцевості і приземного шару повітря.

За токсичною дією на організм людини СДОР класифікуються на:

· задушливі (хлор, фосген);

· загальноотруйні (оксид вуглецю, синильна кислота);

· задушливо загальноотруйні (оксиди азоту, сірчистий ангідрид);

· нейротропні (сірководень);

· задушливо-нейротропні (аміак);

· порушуючи обмін речовин (діоксан);

· бойові отруйні речовини: нервово-паралітичні, шкірно­наривні, подразнюючі, психохімічні.

Для зменшення негативних наслідків від аварії на хімічно небез­печних об'єктах необхідно провести прогнозування та оцінку впливу сильнодіючих отруйних речовин на довкілля та людей.

Оцінка хімічного стану в першу чергу включає: встановлення кор­донів розповсюдження хімічної хмари, розміру і площі зони уражен­ня, визначення часу підходу зараженого повітря до об'єкта та часу дії, ураження сильнодіючими отруйними речовинами.

Масштаби зараження сильнодіючими отруйними речовинами, в залежності від фізичних властивостей і агрегатного стану, мають бути розраховані по первинній та вторинній хмарах. Первинна хмара - це хмара сильнодіючих отруйних речовин, що утворена в результаті миттєвого (1-3 хв.) переходу в атмосферу частини ємності, в якій зна­ходиться сильнодіюча отруйна речовина при її руйнуванні. Вторинна хмара - це хмара сильнодіючих отруйних речовин, що утворюється в результаті випаровування розлитої речовини з підстилаючої поверхні.

Залежно від кількості сильнодіючих отруйних речовин, їх фізич­них, токсичних властивостей, швидкості вітру, рельєфу місцевості,

температури повітря може утворюватись зона зараження на значній території.

Зоною хімічного зараження називається територія, що включає міс­це безпосереднього розливу (викиду) сильнодіючих отруйних речо­вин і територія, над якою розповсюдилися пари отруйних речовин в уражаючих концентраціях. Вона характеризується параметрами гли­бини, ширини, площі.

За результатами оцінки хімічної обстановки робляться висновки і намічаються необхідні заходи по організації оповіщення робітників, службовців, населення прилеглих районів, розробляються заходи в організації евакуації людей, надання медичної допомоги, проведення дегазації, санітарної обробки.

У випадку передавання сигналу чи мовної інформації «хімічна небезпека» про хімічну аварію населення і персонал об'єкту повинні:

· використовувати засоби індивідуального захисту і сховище в ре­жимі повної ізоляції;

· застосувати антидоти і засоби обробки шкіри;

· зачинити вікна і двері, взяти найнеобхідніше і виходити із зони можливого зараження в напрямі перпендикулярному вітру, викорис­товувати ватно-марлеві пов'язки. В разі неможливості виходу зали­шитись вдома або перебувати в іншому приміщенні, загерметизувавши його - після виходу із зони зараження зняти одяг і провести санітарну обробку гарячою водою з миючими засобами.

Переглядів: 2293

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Пожежі та вибухи. | Професіоналізми - слова або вислови, властиві мові певної вузької професійної групи людей.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.