Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Трахея й бронхи.

Загальна характеристика дихального апарату.

План

2.Носова порожнина: будова, функції.

3.Гортань: її хрящі, суглоби, функції.

5.Легені: будова. Ацинус — структурно-функціональна одиниця легень.

6. Плевра, її листки, порожнина.

 

Дихальний апарат це комплекс органів, які виконують функцію газообміну міжзовнішнім середовищем і організмом. Органи дихання виконують також іншіфункції: звукоутворення, виділення, нюху. В дихальному апаратірозрізняють повітроносні шляхи, що побудовані з трубок і проводятьповітря (носова порожнина, горло, гортань, трахея, бронхи). І парніоргани — легені, в яких відбувається газообмін.Усі повітроносні шляхипобудовані з кісткової та хрящової тканини, що захищає ці органи відспадання їх стінок і дає змогу повітрю безперервно надходити в легені івиходити назад. Слизова оболонка повітроносних шляхів має утворення, щозігрівають, зволожують та очищають повітря від пилу і мікроорганізмів.

 

2.Носова порожнина — початкова частина дихального апарату. Носовоюперегородкою поділяється на дві частини — праву і ліву. В порожнинівиділяють присінок і власне порожнину носа. Присінок носа вистелений багатошаровим миготливимепітелієм, з численними слизовими залозами. У власне порожнинівиділяють дві частини – дихальну і нюхову. Три носові раковинизбільшують загальну поверхню порожнини носу і поділяють кожну половини(ліву і праву) на три носові ходи: верхній, середній та нижній. Уверхній хід відкривається клиноподібна пазуха. решітчаста пазуха. Всередній – лобова, верхньощелепна та решітчаста пазухи, а в нижній —носослізний канал. Слизова оболонка верхніх носових ходів має нюховіцибулини з рецепторами нюху. Повітря з порожнини носа потрапляє через хоани в носову частину глотки, а потім в ротову частину глотки і в гортань.

 

3.Гортань розташована на рівні4-6шийниххребців і зверху з'єднується зв'язками з під'язиковою кісткою. Скелетгортані утворюють хрящі. Найбільшим хрящем є щитоподібний хрящ. Вінскладається з двох пластинок, які з'єднані між собою. Кожна пластинкамає верхній і нижній роги Верхні роги спрямовані в бік великих рогівпід'язикової кістки. а нижні — з'єднуються з перснеподібним хрящем.Перснеподібний хрящ розташований у нижньому відділі гортані, має виглядкільця, на якому є поширення у вигляді пластинки, обернута назад. Наверхньому краї пластинки перснеподібного хряща е дві суглобові поверхні,якими він з'єднується з черпакуватими хрящами. Черпакуватий хрящпарний, розташований уздовж верхньозаднього краю пластинкиперснеподібного хряща, має вигляд піраміди з основою і верхівкою.Ріжкуватий хрящ парний, прикріплений до верхівки черпакуватого хряща.Клиноподібний хрящ парний, непостійної форми, міститься у товщічерпакувато-надгортанної складки. Надгортанник має форму листка дерева,складається з еластичного хряща, прикріплюється до щитоподібного хряща іпід'язикової кістки, закривае вхід до гортані в момент ковтання..

Усіхрящі з'єднані між собою суглобами і зв'язками. Найголовнішими є двапарні суглоби: перснещитовий суглоб і перснечерпакуватий. Порожнинагортані поділяється на тривідділи: верхній, середній та нижній. Найскладнішу будову має середнійвідділ гортані. На його бічних стінках є дві пари складок. Верхніскладки — складки присінка і нижні — голосові складки. Голосові складкиутворені сполучною тканиною, голосовими м'язами і голосовими зв'язками.Проміжок між правою і лівою голосовими складками має назву голосової щілини. Між складками присінка і голосовими складками з правого та лівого боків утворюються заглибини-гортанні шлуночки Виникнення звуку відбувається в гортані внаслідок коливних рухів голосових зв'язок, які виникають унаслідок скорочення м'язів гортані під час видиху. Нижній відділ порожнини гортані безпосередньо переходить у порожнину трахеї.

 

4.Трахея починається на рівні7шийного і закінчується на рівні5грудногохребця, де поділяється на два бронхи. Довжина її 8-15 см. Стінка трахеїскладається із слизової оболонки, підслизової основи,волокнисто-м'язово-хрящової та адвентиціальної оболонок.Волокнисто-м'язово-хрящова оболонка трахеї утворена 16-20 гіаліновимихрящами, які мають форму дуги, відкритої ззаду. Завдяки наявності встінці хрящів трахея дуже пружна і еластична. Задня стінка трахеї(перетинчаста) складається зі сполучної тканини і пучків міоцитів. До неї прилягає стравохід. Ця стінка трохи вгинається всередину трахеї під час пересування їжі в шлунок.

Бронхи— правий і лівий, утворюються на рівні 5 грудного хребця внаслідокбіфуркації трахеї. Будова головних бронхів така сама, як і трахеї.Правий бронх має довжину3см., скелет його складається з6-8неповниххрящових кілець. Лівий бронх має довжину 4-5 см. і скелет йогоскладається з 9-12 неповних хрящових кілець. Бронхи йдуть убік і донизу,заглиблюючись у легені через їх ворота. Ці бронхи звуться первинними. Уворотах легень вони поділяються на бронхи другого, третього й вищихпорядків. Поступово їх діаметр зменшується. Таке розгалуження бронхівмае назву бронхіального дерева. Найтонші бронхіальні гілочки називаютьсябронхіолами. В їх стінках відсутні хрящі Кінцеві бронхіолиперетворюються в дихальні бронхіоли, а останні перетворюються вальвеолярні ходи, на стінках яких є випини – легеневі пухирці (альвеоли).

 

5.Легені — права і ліва, розташовані у грудній порожнині. Легеня має три поверхні: реберну, присередню ідіафрагмальну. На присередній розміщені ворота легень — місце, черезяке бронх і легенева артерія проникають у легеню, а дві легеневі венивиходять з неї.

Кожналегеня щілинами поділяється на частки. У правій легені три частки:верхня, середня і нижня. У лівій — дві частки: верхня і нижня. Часткалегені складається із сегментів. Права легеня має 10-11 бронхолегеневихсегментів, ліва - 9-10 сегментів. Бронхолегеневі сегменти утворенілегеневими часточками, в одному сегментів приблизно їх 80, у кожнійлегеневій часточці є 16-18 ацинусів — структурно-функціональних одиницьлегені.

 

Система розгалуження однієї кінцевої бронхіоли на дихальнібронхіоли: альвеолярнї ходи та альвеолярні мішечки з альвеоламистановить структурну і функціональну одиницю легені — ацинус.

 

6.Плевра — сполучнотканинна пластинка, покрита мезотелієм. Утворюєдва листки: вісцеральний (легеневий) та паріетальний (пристінковий).Вісцеральний листок тісно приростає до легені, заходить у вирізки міжчастками легені. Через корінь легені плевра переходить на стінки грудноїпорожнини, утворюючи навколо легені замкнутий мішок парієнтальноїплеври (правий і лівий). Між паріетальною і вісцеральною плеврою єщілина — плевральна порожнина, яка містить невелику кількість рідини длязменшення тертя між двома листками плеври під час дихальних рухів. Простори, в які між плевральними листками не заходять легені, називаються синусами.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Травматизмом. | Правомірна поведінка: поняття, ознаки та види

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.