Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.

Податкові надходження. Податковими надходженнями визнаються встановлені законами України про оподаткування загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі) та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі).

Класифікація боргу.

I. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами: 1) податкові надходження; 2) неподаткові надходження; 3) доходи від операцій з капіталом; 4) трансферти.

Вони поділяються на:

ü податки на доходи, на прибуток, на збільшення ринкової вартості(податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств).

ü податки на власність (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, а також податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів).

ü збори за спеціальне використання природних ресурсів (збір за спеціальне використання лісових ресурсів, збір за спеціальне використання води, плата за користування надрами, плата за землю та плата за використання інших природних ресурсів).

ü внутрішні податки на товари та послуги (податок на додану вартість, акцизний збір із вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податки на окремі категорії послуг).

ü податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції (ввізне мито, вивізне мито, кошти, отримані за вчинення консульських дій, інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності).

ü інші податки (місцеві податки і збори, фіксований сільськогосподарський податок, збір за забруднення навколишнього природного середовища)

2. Неподаткові надходження. Неподатковими надходженнями визнаються:

1) доходи від власності та підприємницької діяльності (частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном, плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва).

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності (плата за ліцензії, плату за утримання дітей у школах-інтернатах, державне мито)

3) інші неподаткові надходження (надходження коштів від реалізації конфіскованого майна, надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності)

3. Доходи від операцій з капіталом, які включають:

ü надходження від продажу основного капіталу (кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності )

ü надходження від реалізації державних запасів товарів (включають надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву).

ü надходження від продажу землі і нематеріальних активів — це надходження від продажу землі; надходження від продажу нематеріальних активів.

ü податки на фінансові операції та операції з капіталом. до такої групи відносяться: податок на передання капіталу в спадщину, за заповітом,; податок на дарування.

4. Трансферти — кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Офіційні трансферти можуть надходити:

· від органів державного управління (кошти, що надходять з інших бюджетів, дотації, субвенції);

· від зарубіжних країн та міжнародних організацій;

· офіційні трансфертиз іншої частини бюджету (кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Видатки та кредитування бюджету класифікуються за:

1. функціями,з виконанням яких пов'язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету).

2. економічною характеристикою операцій, що здійснюються при їх проведенні (економічна класифікація);

3. ознакою головного розпорядника коштів(відомча класифікація видатків та кредитування бюджету);

4. бюджетними програмами(програмна класифікація видатків та кредитування бюджету);

1. Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджетувідображає напрямки використання бюджетних коштів для реалізації функцій держави в цілому (загальнодержавних функцій), а також функцій Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

2. Економічна класифікація видатків бюджету визначає групування видатків бюджетів усіх рівнів за їх економічним змістом.Економічна класифікація видатків деталізує використання коштів за їх предметними ознаками — заробітна плата, нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг, усі види господарської діяльності, виплати населенню).

За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на :

1) поточні видатки (код 1000)- платежі з бюджету, що направляються на поточне фінансування органів влади і бюджетних установ. Поточні видатки включають:

а) видатки на товари і послуги (оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату, придбання товарів і послуг; видатки на відрядження;матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення);

б) виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями;

в) субсидії і поточні трансферти (субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям); поточні трансферти органам державного управління інших рівнів; поточні трансферти населенню; поточні трансферти за кордон).

2) капітальні видатки (код 2000) – платежі, призначені для придбання основного капіталу, створення державних запасів і резервів, придбання землі та нематеріальних активів і капітальні трансферти.

До складу капітальних видатків входять:

а) придбання основного капіталу (придбання обладнання і предметів довгострокового користування; капітальне будівництво (придбання); капітальний ремонт, реконструкція та реставрація);

б) створення державних запасів і резервів;

в) придбання землі і нематеріальних активів;

г) капітальні трансферти (капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям); капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів; капітальні трансферти населенню; капітальні трансферти за кордон, капітальні трансферти до бюджету розвитку);

д) нерозподілені видатки.

3) нерозподілені видатки (код 3000) Склад нерозподілених видатків визначає закон про державний бюджет чи рішення відповідної місцевої ради.До них належать видатки з резервних фондів державного та місцевих бюджетів.

3. Відомча класифікація видатків та кредитування бюджету містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів, яким спрямовуються платежі з бюджету. Відомча класифікація видатків та кредитування бюджетудає можливість:

- здійснювати економічний аналіз і контроль за витрачанням бюджетних коштів;

- засвідчує, якому міністерству, відомству спрямовуються кошти, тобто визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів.

4. Програмна класифікація видатків бюджету та кредитування бюджету використовується у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Програмна класифікація видатків передбачає розподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами.

Бюджетна програма - сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.

Програмна класифікація видатків та кредитування державного бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу щорічно визначається у законі про ДБУ.


Читайте також:

 1. V. Класифікація і внесення поправок
 2. V. Класифікація рахунків
 3. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 4. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 5. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 6. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 7. Банківське кредитування підприємств
 8. Банківське кредитування підприємства.
 9. Банківське кредитування.
 10. Банківський кредит та його класифікація.
 11. Банківські ресурси, їх види та класифікація
Переглядів: 3269

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Сутність та складові бюджетної системи України. | Бюджетні правовідносини: об’єкти, суб’єкти, норми бюджетного права

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.