Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Гідросфера.

Наша планета містить близько 16 млрд. км3 води, що становить 0,25 % її маси. Основна частина цієї води (понад 80 %) перебуває у глибинних зонах Землі - в її мантії. Невелика частина цих гли­бинних вод потрапляє на земну поверхню при вулканічних вивер­женнях. Частина води (до 13 тис. км3) у пароподібному стані пере­міщується в атмосфері.

Водна оболонка Землі (або гідросфера) містить близько 1,4 млрд. км3 води.До надземної частини гідросфери, що вкриває понад 70 % поверхні Земної кулі, належать океани, моря, озера, ріки, а також льодовики, в яких вода перебуває у твердому стані. Підземна час­тина гідросфери охоплює ґрунтові, підґрунтові, міжпластові без­напірні й напірні води, тріщинні води і води карстових порожнину легкорозчинних гірських породах (вапняках, гіпсах тощо). Верх­ня межа підземних вод проходить на різних глибинах - від 0 до кількох сотень метрів. Вважають, що у приповерхневій товщі зем­ної кори зосереджено понад 84 млн. км3 води.

Незважаючи на величезні обсяги гідросфери, прісні води становлять менше 3 % її об'єму. Ресурси прісних вод належать до відновлювальних завдяки глобальному кругообігу, що охоплює атмосферу, поверхню Землі й лі­тосферу. Поверхня планети щороку випаровує близько 500 тис. км3 вод, з яких на океан припадає 430 тис. км3. Із цієї кількості назад в океан у вигляді опадів надходить 390 тис. км3, а решта (110 тис. км3) випадає над континентами. В цю кількість опадів входить 70 тис. км , що випаровується з континентів, та 40 тис. км3 води, що перено­ситься з океану. Різниця між випаровуванням з континентів і опадами на них зрештою надходить в океан шляхом поверхнево­го і підземного стоків. Із цих 40 тис. км3 прісної води на заселені райони припадає і, отже, може реально використовуватись тіль­ки 9 тис. км3, або 1,8 % води. Швидкість повного оновлення окре­мих елементів гідросфери залежить від рухливості їх і коливаєть­ся від кількох днів до сотень тисяч і мільйонів років.

Характеризуючи величезну роль води у формуван­ні нашої планети, В. І. Вернадський писав, що немає природного тіла, яке могло б зрівнятися з водою за впливом на хід основних найбільш грандіозних геологічних процесів. Роль води у географічній оболонці та біосфері виявляється в наступному:

1)Вода у біосфері перебуває у безперервному русі, бере участь у геологічному та біологічному кругообігах речовин, у процесах ерозії та денудації, транспортуванні і відкладанні змитого уламко­вого матеріалу.

2) Вода є основою існування життя на Землі. Живі організми на 60-98 % складаються з води і всі їхні життєві функціональні процеси пов'язані з водою. Обмін речовин в організмах можливий лише за наявності води, бо майже всі хімічні, колоїдно-хімічні та фізіологічні процеси відбува­ються у водних розчинах органічних та неорганічних речовин або за обов'язкової участі в них води. Процеси травлення і засвоєння їжі у травному каналі та синтез живої речовини в клітинах організ­мів відбуваються виключно у рідкому середовищі. Без води неможливий фотосинтез, який відбувається в зелених рослинах і лежить в основі біологічного кругообігу речовин на нашій планеті. Втрата організ­мом лише 10 - 20 % води викликає його загибель.

3) Кліматоутворююча функція. Моря і океани є тією буферною системою, яка пом'якшує вплив екстремальних темпе­ратур, а водяна пара в атмосфері відіграє роль фільтра для соняч­ної радіації, значною мірою визначає кліматичні особливості бага­тьох регіонів.

4) Без води не може існувати й людська цивілізація, бо вода використовується людьми не лише для пиття, а й для забезпечення своїх санітарно-гігієнічних та господарсько-побутових потреб. У промисловості вона є хімічним реагентом або сировиною, ком­понентом енергетичних систем, засобом підтримання технологічних параметрів, а також використовується для транспортування сировини, продукції, відходів. Багато води іде на побутові потреби. В більшості регіонів Землі сучасне сільське господарство викори­стовує величезні маси води для зрошування. Рухома вода (течії, припливи та відпливи) використовується як джерело енергії і засіб пасивного транспорту (наприклад, сплав лісу). Деякі розчинені у воді речовини можуть ставати корисними копалинами. Багато джерел і водойм мають лікувальне призначення.

Але для більшості людських потреб придатна не будь-яка вода, а прісна - з вмістом мінеральних солей до 1 г/л. Основна маса води гідросфери ще не використовується людством: вода морів та океанів - через високий вміст солей (від 5 до 40 г/дм3), вода льодовиків Антарктиди, Арктики та Гренлан­дії - через велику складність транспортування у промислово роз­винуті регіони, значна частина підземних вод - внаслідок висо­кої мінералізації. Теоретично доступною для використання є лише невелика частина прісних вод (близько 200 тис. км3), зосереджена у прісноводних озерах, водосховищах, річках та підземних водоносних горизонтах у зоні активного водообміну.

Сучасну щорічну потребу у воді людства оцінюють в 4 тис. км3. Але внаслідок дуже нерівномірного розподілу водних ресурсів на планеті, нерівномірного розвитку промисловості та рільництва, неоднакової демографічної ситуації в багатьох країнах проблема чистої питної води уже зараз постає з усією гостротою. Якщо на душу населення в Канаді припадає ще 120000 м3 води, то на Маль­ті - всього 70 м3. У Латинській Америці на одного мешканця при­падає води в 10 разів більше, ніж в Європі чи Азії. У своїй повсякденній діяльності люди переважно користуються водою річок, річ­ний стік яких становить 45 тис. км3.

По континентах ресурси річкових вод розподілені дуже нерівно­мірно. Забезпеченість річковою во­дою України дуже мала. Цей дефіцит річкової води доводиться надолужувати використанням підземних вод, яких у нашій країні чималі запаси. З її надр щорічно добувається більше 5 км3 води. В загальному водоспоживанні (33 км3/рік) використання підзем­них вод становить понад 15 %, в тому числі у промисловості - близь­ко 14%, у сільському господарстві - понад 25%, у житлово-кому­нальному господарстві - понад 34 %. У 77 містах України (із загального числа 434) водопостачання здійснюється практично лише за рахунок ресурсів підземних вод.

Щороку в річкові системи Землі скидається близько 450 км3 брудних стоків різного походження, для нейтралізації яких шляхом зменшення концентрації полютантів (забруднювачів) у воді до при­пустимого рівня потрібно 6 тис. км3 чистої води, тобто дві третини доступних поверхневих ресурсів прісної води (9 тис. км3). Тому чиста прісна вода на нашій планеті стала особливо важливим ресурсом, значення якого збільшується з кожним роком, бо потреби у прісній воді стрімко зростають з кожним роком.
Переглядів: 1111

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Літосфера. | Поняття про біосферу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.