Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Лекция 1

Бізнес-плани проектів організації відокремлених підрозділів та реструктуризації підприємств створюються з метою обґрунтування необхідності виокремлення окремих структурних частин кооперативних підприємств або організації малих підприємств замість великих для підвищення ефективності їх діяльності. До таких проектів можна віднести реструктуризацію кооперативних хлібокомбінатів та виділення відокремлених підрозділів з кооперативної торговельної мережі.

Для новостворюваного підприємства бізнес-план – це первинна концепція народження й розвитку організаторської ідеї, підкріплена розрахунками й прогнозами. Він повинен включати докладні техніко-економічні розрахунки по всіх розділах і показниках проектування, будівництва або освоєння нового виробництва товарів і послуг. Мета такого планування бізнес-проекту – дати чітку картину поетапних дій і допомогти уникнути необґрунтованих фінансових вкладень.

Практичний досвід в розробці проектів показує, що найбільш поширеними є бізнес-плани, котрі складаються для діючих кооперативних підприємств. Вони звичайно створюються з метою досягнення відповідних стратегічних, тактичних або оперативних напрямків або завдань, пов'язаних з подальшим розвитком виробничих або функціональних підрозділів, розширенням всієї кооперативної організації. Вони можуть підготовлюватися як з метою залучення зовнішнього фінансування, необхідного для реалізації обраної стратегії, так і для формування в керівництва кооперативного підприємства чіткого уявлення про майбутні дії по досягненню стратегічних цілей. Основне завдання бізнес-плану розвитку – вибір оптимальної стратегії діяльності райспоживспілки в короткостроковій або довгостроковій перспективі. При стабільній і усталеній роботі кооперативного підприємства бізнес-план може бути спрямований на відновлення основних виробничих фондів, впровадження нових технологій або розробку нових товарів.

Особливістю складання бізнес-плану розвитку є наявність детального аналізу діяльності кооперативного підприємства за минулий період, а також виявлення можливостей розвитку господарської діяльності на перспективу. Для виявлення найбільш ефективних напрямків розвитку підприємства проводиться SWOT-аналіз. Аналіз ринку, на якому працює компанія, динаміки попиту основних споживачів, обсягу продажів і цін у компаній, що конкурують, дозволяє визначити найбільш ефективні шляхи досягнення стратегічних цілей підприємства. Також проводиться докладний аналіз внутрішньої ситуації на кооперативному підприємстві, виявляються недоліки системи керування й мотивації, оцінюються потреби у виробничих потужностях.

Бізнес-план розвитку може містити порівняльний аналіз ефективності декількох варіантів вибору організації, технології або обладнання. При цьому для кожного варіанту виявляються переваги й ризики, а також оцінюються очікувані фінансові результати діяльності, які можуть бути досягнуті у випадку вибору даного варіанта. Подібний порівняльний аналіз дозволяє керівництву кооперативного підприємства вчасно виявити потенційні проблеми та найбільш повно реалізувати свої переваги.

В бізнес-планах розвитку проводиться детальна економічна й фінансова оцінка, що включає розрахунок всіх основних показників ефективності. У ході проведення фінансової оцінки формується розуміння потреб у зовнішньому фінансуванні, а також прийнятних умовах одержання кредитів.

Значна увага при підготовці бізнес-плану розвитку приділяється зовнішнім і внутрішнім ризикам, які можуть перешкодити реалізувати поставлені цілі проекту. При цьому проводиться аналіз планованих законодавчих змін, оцінюється ймовірність різкого падіння цін на ринках, на яких працює підприємство, а також росту цін на використовувані ресурси, у тому числі трудові. Дослідження ризиків припускає проведення аналізу чутливості й сценарного аналізу, які допомагають зрозуміти, у яких умовах підприємство зможе досягти намічених показників діяльності. Аналіз ризиків також включає рекомендації із запобігання кризових ситуацій у випадку виникнення несприятливих змін.

Основною метою підготовки бізнес-планів фінансового оздоровлення підприємств є проведення аналізу поточного фінансового становища для визначення шляхів відновлення платоспроможності й ліквідності, а також дослідження перспективних напрямків розвитку кооперативного підприємства.

Важливою складовою бізнес-плану фінансового оздоровлення є вивчення галузі, у якій працює підприємство, тенденцій розвитку цільових ринків і їхніх сегментів, аналіз динаміки попиту на продукцію або послуги. Значна увага приділяється аналізу наявності в підприємства стійких джерел доходу, клієнтської бази, а також можливостей по залученню нових клієнтів і виходу на нові ринки.

У бізнес-план оздоровлення підприємства включається порівняння різних напрямків підвищення прибутковості й вибір оптимального напрямку розвитку, який щонайкраще відповідає матеріально-технічній базі, кваліфікації персоналу й рівню застосовуваних технологій. У рамках бізнес-плану фінансового оздоровлення приводиться детальний опис поточної матеріально-технічної бази підприємства, у тому числі будинків, споруд і обладнання, що належать підприємству, а також унікальних технологій, домовленостей з постачальниками й споживачами й іншими факторами, які можуть забезпечити кооперативному підприємству конкурентні переваги на розглянутому ринку. Також проводиться аналіз структури й динаміки видатків, за результатами якого обґрунтовуються можливі напрямки зниження видатків у період санації й у ході подальшої діяльності. Крім того, проводиться аналіз дебіторської заборгованості й можливостей по її стягненню.

На підставі інформації про поточний стан і перспективні напрямки розвитку розробляється програма заходів щодо фінансового оздоровлення кооперативного підприємства, в якій передбачається рішення наступних завдань: зниження витрат виробництва, продаж частини кооперативного майна, продаж незавершеного будівництва, оптимізація кількості персоналу, продаж надлишкового обладнання й матеріалів, передача в оренду виробничих площ, що не використовуються, оптимізація дебіторської заборгованості й конверсія боргів шляхом перетворення короткострокових заборгованостей у довгострокові. Крім того, для продовження виробництва можуть бути необхідними проведення капітального ремонту, заміна застарілих основних фондів або модернізація виробничих потужностей. Для кожного рішення приводиться детальний опис можливих способів її реалізації, а також оцінюються строки виконання поставлених завдань. Крім того, дається оцінка можливості по залученню зовнішнього фінансування, необхідного для реалізації програми фінансового оздоровлення.

Важливою частиною бізнес-плану є аналіз основних показників ефективності роботи підприємства в період виконання програми оздоровлення й розрахунок фінансових результатів реалізації пропонованого бізнес-плану. При розробці бізнес-плану проводиться розрахунок коефіцієнтів поточної ліквідності й забезпеченості власними коштами на момент початку виконання програми оздоровлення й очікуваних результатів після її реалізації. Також для підприємства розраховується величина чистого грошового потоку для кожного місяця проекту й складається звіт про прибутки й збитки.

У результаті підготовки бізнес-плану фінансового оздоровлення підприємство одержує чітку програму дій по виходу із кризи, що сприяє розумінню цільових орієнтирів діяльності й поточних завдань кожним зі співробітників компанії. Крім того, наявність детального бізнес-плану подолання кризи й оцінка ефективності роботи підприємства, що буде досягнута у випадку успішного виконання всіх рекомендацій, можуть виявитися корисними для залучення фінансування, одержання пільг, дотацій і відстрочок по погашенню кредитів і по платежах у бюджет.

Іншою ознакою, за якою можна виокремити різні типи бізнес-планів, являється мета складання: вони можуть бути для внутрішніх і зовнішніх цілей (рис.4).

Відповідно до основних функцій бізнес-план складається перед за все для керівника кооперативного підприємства: спонукає його конкретніше визначити свої цілі і шляхи їх досягнення; визначити показники діяльності кооперативної організації або підприємства, необхідні для подальшого контролю; підготувати підприємство до раптових змін ринкової кон'юнктури.

Починаючи новий проект, кожний керівник повинен знати, чи принесе ця справа доходи і яка ступінь ризику. Розробка проекту служить першим кроком кожного керівника в сферу інноваційної, господарської, комерційної або інвестиційної діяльності. Тому складання бізнес-плану вимагає не тільки всебічної економічної оцінки майбутніх дій спеціалістами кооперативної системи, але й особистої участі керівника підприємства і вищих керівників обласної кооперативної ланки.

 

ПОНЯТИЕ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ


Читайте також:

 1. ЛЕКЦИЯ 1
 2. Лекция 1.
 3. Лекция 1.
 4. Лекция 1. Введение
 5. Лекция 1. Векторная графика. Macromedia Flash MX Инструменты и технологии рисования во Flash
 6. Лекция 1. МАКРОЭКОНОМИКА. НАЦИОНАЛЬНАЯ
 7. ЛЕКЦИЯ 10
 8. Лекция 10.
 9. Лекция 11. Растворы электролитов. Электролитическая
 10. Лекция 11. Растворы электролитов. Электролитическая
 11. Лекция 11. Растворы электролитов. Электролитическая
Переглядів: 1229

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Типізація бізнес-планів | Робота з документацією

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.